fbpx

Италијанската влада го ограничи „Капоралато“

Правни - јуни 25, 2024

Има фарми и фарми, оние кои ги почитуваат законите и оние кои заради профит одлучуваат да одат во незаконитост.

Сатнам Синг, 31-годишниот кој почина во Понтинската агро област откако му беше ампутиран екстремитет додека работеше на нива, беше жртва на една од нив. Страшна смрт која ја истакнува, доколку е потребен доказ, бескрупулозната природа на работодавците кои ги искористуваат овие кутри несреќници во замена за неколку евра.

Феноменот на експлоатација на работниците е познат и за жал познат феномен познат по името капоралато.

Капоралато е социјално и трудово зло што ја погодува Италија, особено, но не само, во јужните региони. Овој феномен се состои од нелегална експлоатација на трудот, често во услови на полу-ропство, од нелегални посредници, наречени „капорали“. Овие поединци регрутираат работници, главно мигранти кои често се нелегални, за вработување во сектори како што е земјоделството, што ги прекршува законите за работни односи и основните човекови права.

Капоралато има длабоки корени во италијанската земјоделска историја, но во последните децении доби алармантни размери. Причините се повеќекратни и сложени. Од една страна, постои потреба од евтина работна сила за да се одржат цените на италијанските земјоделски производи конкурентни на меѓународните пазари. Од друга страна, постои присуство на ранливо мигрантско население, често без дозволи за престој, кои лесно се експлоатираат.

Работниците се регрутираат неформално и се транспортираат на работни места во нехумани услови. Работните денови се исцрпувачки, со смени кои надминуваат 12 часа, без паузи и често во екстремни временски услови. Платите се незначителни, а во многу случаи работниците треба да им платат и на газдите такса за превоз и сместување, кои честопати излегуваат дека се дотраени и пренатрупани.

Последиците од „капоралато“ се погубни и на човечки и на економски план. Всушност, оваа експлоатација генерира маѓепсан круг на незаконитост што ги оштетува и чесните компании, кои се принудени да се натпреваруваат со оние кои прибегнуваат кон незаконска работа и „капоралато“ за да ги намалат трошоците.

Во последниве години, италијанската влада презеде неколку иницијативи за борба против капоралато. Во 2016 година беше донесен Законот 199, со кој се воведуваат построги мерки против трудовата експлоатација, зголемување на казните за капаларите и работодавачите кои ги почитуваат условите. Законот, исто така, предвидува заплена на имотот и инволвираните компании, како и програми за помош и заштита на жртвите.

Во 2022 година, министерот за земјоделство, суверенитет на храна и шумарство, Франческо Лолобриџида, го потпиша меѓуминистерскиот указ за „социјална условеност“. Мерката има за цел да гарантира соодветни работни услови, да ги заштити стандардите за здравје и безбедност во фармите и да се бори против „капоралато“ и феноменот на експлоатација на работниците во секторот.

Како и да е, покрај законодавството, суштинска е промената на културната парадигма. Подигнувањето на јавната свест и промовирањето на етичките земјоделски практики се клучни чекори. Компаниите мора да бидат охрабрени да го сертифицираат својот синџир на производство и да гарантираат пристојни работни услови.

Капоралато претставува сериозно кршење на човековите права и пречка за економскиот и социјалниот развој на Италија. Неговото искоренување бара заедничка посветеност на владата, бизнисот, потрошувачите и граѓанското општество. Само преку координирана акција и поголема свест можеме да ставиме крај на оваа модерна форма на ропство и да изградиме поправеден и поправеден пазар на труд за сите.

Токму во оваа перспектива деновиве се движи италијанската влада.

Министерот Лолобриџида и министерот Калдероне, одговорни за земјоделски и трудови прашања, најавија нов чекор во борбата против „капоралато“ за време на состанокот одржан во Министерството за труд. „Заедничката цел е да се објави војна на „капоралато“ и да се интензивираат акциите за да се спротивстави на системот што ја ублажува работата“, објасни министерот Калдероне на крајот од состанокот, „загрозувајќи човечки животи и го попречува растот на стратешкиот сектор како што е земјоделството.

Министерката Лолобриџида коментира: „Мораме да ги забрзаме регулаторните алатки за борба против феноменот „капоралато“ и преку декретот за земјоделство“, додавајќи: „Една од работите што произлегоа од состанокот е дека во овие ситуации се јавува феномен: криминализацијата. на една од алките во синџирот. Овие смртни случаи зависат од криминалците, а не од системот на фарма“.

Затоа, војната против оваа експлоататорска практика продолжува и се обидува да се опреми со нови алатки, пред сè контрола. Тоа е тешка војна, особено затоа што се бори од една страна со нечесноста на бескрупулозните претприемачи, а од друга со омертата на оние кои се експлоатирани, плашејќи се да не ги загубат тие неколку евра кои често се неопходни за издржување на цели семејства.

Во ова, многу се надеваме дека италијанската влада конечно ќе успее да преземе значителни мерки, но секако ќе и треба помош од доблесни компании, а исто така и од потрошувачите кои можат да го направат својот дел избирајќи производи кои гарантираат почитување на правата на работниците.

FeMo