fbpx

Nové útoky Parlamentu EU na Maďarsko

Uncategorized @cs - 22 února, 2024

Evropský parlament chce prošetřit, zda Maďarsko porušilo pravidla Unie do té míry, že by mu mělo být odebráno hlasovací právo v EU.

V lednu hlasovalo pro rezoluci kritizující Maďarsko za nedostatek „demokracie“ 345 poslanců, zatímco 104 hlasovalo proti.

„Parlament odsuzuje úmyslné, pokračující a systematické pokusy maďarské vlády podkopávat základní hodnoty EU podle článku 2 Smlouvy o EU,“ uvádí se v usnesení.

Maďarsko se již mnoho let staví proti

Od roku 2018 působí v Evropském parlamentu různé politické zájmy proti konzervativní vládě v Maďarsku. Následně bylo proti Maďarsku zahájeno řízení podle článku 7.1 s odůvodněním, že vláda Viktora Orbána „podkopává“ základní demokratická práva a svobody a právní stát.

Tato iniciativa zatím vedla pouze k tomu, že zástupci maďarské vlády byli několikrát vyslechnuti zástupci ostatních zemí EU v Radě ministrů. V těchto případech Maďarsko podpořilo Polsko, které bylo rovněž v řízení podle čl. 7 odst. 1. Polsko však nedávno získalo novou vládu, která slíbila, že splní požadavky Evropského parlamentu, aby se vyhnula dalšímu řízení proti zemi.

Nové usnesení přijaté Parlamentem EU v lednu požaduje, aby členské státy prošetřily, zda Maďarsko „závažným a vytrvalým způsobem nedodržuje“ zásady, které tvoří základ spolupráce EU a které jsou shromážděny v článku 2 smlouvy. Pokud bude proces dokončen, Maďarsko by mohlo ztratit své hlasovací právo v EU.

Podpůrné fondy Komise, které mají být vyplaceny

Zároveň Brusel přijal další opatření, aby potrestal členský stát Maďarsko. Evropská komise na více než rok zmrazila vyplácení pomoci EU Maďarsku, mimo jiné s odkazem na nedostatky v oblasti nezávislosti soudnictví, akademické svobody a práv LGBTQ osob. V prosinci 2023 však Komise oznámila, že Maďarsko splnilo požadavky týkající se soudnictví, což znamená, že musí být vyplaceno více než deset miliard eur.

V novém lednovém usnesení se Parlament domnívá, že rozhodnutí Komise lze zpochybnit, a vyjadřuje přání, aby Komise své rozhodnutí změnila.

„Parlament se domnívá, že Maďarsko ani po nedávných reformách nesplňuje standard nezávislosti soudů stanovený v Listině,“ uvádí se v usnesení.

Většina poslanců Evropského parlamentu, kteří rezoluci podporují, se domnívá, že dokud Maďarsko nesplní všechny požadavky ve všech oblastech, v nichž byla země kritizována, neměly by být vyplaceny žádné peníze.

Maďarsko čekají další útoky

Výbor pro právní záležitosti má za úkol prozkoumat, zda je možné přijmout další právní opatření, například podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru s cílem zabránit Komisi ve vyplácení podpory EU Maďarsku.

Kvůli těmto rozporům zablokoval maďarský premiér Viktor Orbán na prosincovém summitu EU rozhodnutí poskytnout Ukrajině pomoc ve výši 50 miliard eur.

Orbán však oznámil svůj záměr zablokovat toto rozhodnutí poté, co se vedoucí představitelé na summitu rozhodli zahájit jednání o členství s Ukrajinou a Moldavskem a poté udělit status kandidátské země také Gruzii. Orbán se dlouhodobě staví proti členství Ukrajiny v EU, ale tento krok nevetoval. Později maďarským médiím řekl, že se osm hodin snažil přimět ostatní vedoucí představitele EU, aby změnili názor, ale nepodařilo se mu je přesvědčit. Poznamenal však, že cesta Ukrajiny k členství v EU bude ještě dlouhý proces a že maďarský parlament bude mít několik možností, jak nové členství v EU zastavit.

Většina poslanců Evropského parlamentu Orbánův krok ostře kritizuje a domnívá se, že jeho jednání je „velmi neuctivé a v rozporu se strategickými zájmy EU“. Většina se domnívá, že EU nemůže ustoupit tomu, co považuje za „vydírání“ ze strany maďarské vlády.