fbpx

V Dubrovníku začíná stranická konference ECR o rodině

Kultura - 14 září, 2023

O víkendu od čtvrtka 14. září do neděle 16. září uspořádala strana ECR novou iniciativu týkající se jednoho z ústředních témat současné politické agendy: rodiny.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto uspořádat Evropský kongres rodin, který se bude konat v jednom z nejvýznamnějších chorvatských měst, v Dubrovníku. Tato akce bude důležitou příležitostí k diskusi o postojích, které lze zaujmout, aby se rodina opět dostala do centra politické debaty a byla jí vrácena náležitá pozornost, která jí byla v Evropě možná až příliš dlouho upírána, a to především kvůli stále proměnlivějšímu společenskému a politickému kontextu, který se soustředí na jiné vize, jež jsou pro účely propagandy mnohem relevantnější a které přitahují snadnější konsensus levice.

Strana ECR se vždy velmi soustředila na problematiku rodiny a usiluje o dodržování jejích vnitřních hodnot. Dnes jsme v evropském kontextu dramaticky svědky neustálé snahy levice o převrácení těch hodnot a zásad, které tvořily základ našich společností, právního státu a dokonce i samotného evropského projektu.

Stále častěji se používá jazyk, který odkazuje na určitou mainstreamovou ideologii, jež v praxi manipuluje s myslí a svědomím lidí a následně ovlivňuje i samotnou politiku a legislativu EU.

Stále populárnější je zejména genderová ideologie. Ideologie, která je velmi nebezpečná, protože popírá biologickou a sociální realitu a ohrožuje identitu občanů. A přestože se tato ideologie vydává za inovativní a spravedlivější, ve skutečnosti jen těžce zasahuje ženy, rodiny a samotný život.

Nejzávažnějším prvkem je skutečnost, že tato a podobné ideologie jsou nyní nejen součástí každodenního života občanů, ale především mají moc ovlivňovat rozhodování, a tím ohrožují všechny aspekty našeho života, od těch nejosobnějších a soukromých až po politické a institucionální.

Pokračujícímu překrucování skutečnosti, které je stále více mystifikováno, je třeba se vážně a rychle věnovat, protože hrozí, že se evropská společnost sama rozpadne a zaniknou její hodnoty a zásady, z nichž se sama od počátku zrodila.

Právě proto je cílem ECR vést pravdivou diskusi o základních prvcích, které tvoří páteř zdravé společnosti, a to o identitě osoby, zejména ženy, a o úloze a identitě rodiny, jakož i o úctě k životu a lidské důstojnosti. Evropští konzervativci chtějí obnovit základní hodnoty Evropy a vytvořit návrh, který by vyvrátil ideologické lži, jež manipulují s lidským svědomím.

Z nedávných iniciativ, které byly v tomto směru podniknuty, si zvláštní pozornost zaslouží ta, která se uskutečnila v březnu 2022. Tehdy byla vytvořena nová politická pracovní skupina s názvem „Rodina a život“, jejímž cílem je vážně se zabývat krizí rodinných hodnot, která stále více postihuje evropskou i mezinárodní společnost a která bohužel způsobuje i ztrátu kořenů naší historie a našeho společenství.

Je tedy zřejmé, že otázka rodiny a jejího významu v rámci celé společnosti je pro stranu ECR zásadní, a právě proto chtěla tato strana uspořádat ad hoc iniciativu k této otázce, aby měla novou a další příležitost znovu potvrdit životaschopnost rodiny a zásad a hodnot, které jsou s ní spojeny.

Iniciativa Evropského kongresu rodin v Dubrovníku předpokládá velmi široký program a zapojení různých autoritativních osobností politické a občanské společnosti, které přijedou na chorvatský ostrov z celé Evropy, aby se podělily o všechny nápady a návrhy, které se během těchto dnů objeví, a vyslechly si je.

Příjezd účastníků je naplánován na 14. září.

Dne 15. září bude konference oficiálně zahájena. Na konci prvního pracovního dne se jako obvykle uskuteční networkingová večeře. Stejně jako u každého setkání pořádaného ECR Party je důležitá možnost výměny názorů a diskuse o nejdůležitějších politických otázkách v uvolněném prostředí, což představuje další bonus, který činí zkušenosti tohoto druhu zásadními pro budování intenzivnějších vztahů mezi konzervativci z celé Evropy, a to i po skončení jednání.

V sobotu 16. září bude konference po projevech na rozloučenou ukončena. Den zakončíte volným časem, během kterého budete mít možnost navštívit přírodní a historické krásy chorvatského města.

Během víkendu budou mít všichni účastníci možnost ubytovat se v hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik, který se nachází na klidném poloostrově Babin kuk, obklopeném bujnou vegetací a relaxačními bílými oblázkovými plážemi, pouhých 15 minut od starého města Dubrovníku.

Tento čtyřhvězdičkový hotel nabízí jedinečnou kombinaci přírody a nejmodernějšího vybavení. Kromě toho je zde možnost mimořádného gastronomického zážitku, protože hotel Valamar nabízí řadu gurmánských restaurací s panoramatickým výhledem na Elafitské ostrovy.

Hotel má také bohaté zázemí, například lázně s krytým bazénem a exkluzivní služby V Level. Jedná se o hotel, který účastníkům umožní plně poznat Chorvatsko a prožít nezapomenutelný víkend.

Pokud jde o náklady na registraci, je třeba zmínit, že iniciativa byla realizována také díky prostředkům Evropského parlamentu, který částečně financuje realizaci této víkendové akce. Díky těmto prostředkům, které Evropský parlament poskytuje evropským stranám za účelem dalšího šíření evropské kultury a politiky, se strana Ecr rozhodla využít tyto prostředky ve prospěch občanů, kteří sdílejí stejné konzervativní hodnoty, a to prostřednictvím pořádání kulturních a politických akcí. V důsledku tohoto rozhodnutí se skutečné náklady zájemců sníží o dobrých 75 % v porovnání se skutečnou hodnotou zážitku.

Účastnický poplatek tak představuje udržitelnou cenu za zážitek, který lze získat, a za místo, které lze navštívit, pro každého, kdo se chce k iniciativě Dubrovník připojit.

Konkrétně za přístup na hlavní program konference, ubytování na 2 noci (ve sdíleném pokoji) včetně snídaně, uvítacího koktejlu, účasti na networkingové večeři a různých kulturních aktivitách se platí 190 EUR na osobu. Kdo si přeje jednolůžkový pokoj, může si ho dopřát za 310 eur.

Cena pro každého, kdo se chce zúčastnit, opět zahrnuje vše výše uvedené, ale navíc zahrnuje obousměrnou letenku v ekonomické třídě a činí 370 eur na osobu se sdíleným pokojem. Pro zájemce o jednolůžkový pokoj je cena 490 eur.

V případě potřeby přestupu do business třídy činí příplatek 150 EUR. Cena za noc navíc, tedy za sobotní noc, je 90 eur na osobu.

Účast na akci je podmíněna vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách strany ECR na stránce věnované této iniciativě.

Další informace získáte na e-mailové adrese [email protected].