fbpx

Полските претставници се противат на Европскиот закон за слобода на медиумите

Култура - август 23, 2023

До крајот на нејзиното долго обраќање за состојбата на Унијата во 2021 година, претседателката на Комисијата Урсула фон дер Лајен објави предлог-регулатива со која се воспоставува заедничка рамка за медиумските услуги на внатрешниот пазар.

Таа тврдеше дека „новинарите се мета едноставно затоа што ја вршат својата работа“; за да ја поткрепи таквата изјава, таа даде три примери: Дафне Каруана Галиција, која беше убиена откако ја осуди корупцијата на малтешката социјалистичка влада во 2017 година; Јан Куцијак, кој исто така беше убиен откако ја запозна јавноста за корупцијата на социјалистичката влада во Словачка до 2018 година; и Питер де Вриј, кој беше убиен во 2021 година, со цел да се воздржи од давање детали за мароканската мафија во Холандија.

Информацијата како јавно добро, создавањето на транспарентност, зачувувањето на независноста и нашето право да бидеме информирани од луѓе како нив треба, според г-ѓа Фон дер Лејен, да ги запре оние кои ја загрозуваат слободата на медиумите. Медиумските компании не можат да се третираат само како уште еден бизнис бидејќи „одбраната на слободата на медиумите значи одбрана на демократијата“.

Предлогот, наводно, има за цел да ги укине бариерите за начинот на кој функционира внатрешниот медиумски пазар и да промовира плурализам и независност на тој пазар.

Сепак, на 3 февруари 2023 година Сејмот на Република Полска издаде мислење во кое се наведува дека предложената регулатива ги надминува надлежностите доделени на ЕУ и го нарушува принципот на супсидијарност.

Според полското законодавство, нивниот национален правен поредок веќе има конкретни одредби во однос на (з) назначување на раководителот и членовите на управниот одбор на давателите на медиуми на јавниот сервис, (ii) обезбедување на суштински и процедурални правила кои обезбедуваат проценка на концентрациите на медиумскиот пазар, (iii) доделување јавни средства на даватели на медиумски услуги според транспарентни, објективни, пропорционални и недискриминаторски критериуми и процедури, и (iv) известување од јавните власти за нивните трошоци за рекламирање доделени на давателите на медиумски услуги.

Објаснувачкиот меморандум на Комисијата за предлогот не покажува како тие национални одредби или оние на другите земји-членки се недоволни за да се постигнат нивните цели. Придобивките што треба да се добијат со усвојување на предложената регулатива исто така не се доволно идентификувани.

Полскиот долен дом на Парламентот понатаму тврди дека правната основа наведена за предлогот (член 114 од ТФЕУ) не може да се смета за соодветна, бидејќи предложената регулатива ги регулира културните прашања како што се медиумските содржини, вклучително и вестите, каде Унијата е само надлежна да ги спроведува активности насочени кон поддршка, координација или дополнување на активностите на земјите-членки. Како последица на тоа, директивата можеше да биде погодна за целта, но не и регулатива.

Од друга страна, полската извршна власт укажа на можна делумна поддршка за предложената регулатива, иако изрази слични предупредувања во однос на супсидијарноста и правната основа, а второто треба да биде разјаснето од правната служба на Советот.

Парламентот на Полска не беше единствениот кој се спротивстави на предлогот на Фон дер Лајен. Данска, Франција, Германија и Унгарија изразија слични резерви.

Предлогот на Европскиот закон за слобода на медиумите во моментов чека на одлука на комисијата со Комитетот за култура и образование (КУЛТ) на Европскиот парламент.

Извор на сликата: Gov.pl