fbpx

Italia și deceniul digital

Stiinta si Tehnologie - iulie 4, 2024

Italia, în cursa sa către digitalizarea completă până în 2030, face progrese semnificative, dar mai sunt încă multe provocări de înfruntat pentru a atinge obiectivele ambițioase stabilite de Uniunea Europeană.

Conform raportului de țară al Comisiei Europene, Italia prezintă un potențial semnificativ, dar încă neexploatat, în multe domenii-cheie. Ar fi util să se analizeze în detaliu diverșii indicatori-cheie de performanță (KPI) care determină drumul Italiei către digitalizare, subliniind atât progresele înregistrate, cât și domeniile care necesită îmbunătățiri suplimentare.

Italia a făcut progrese rapide în domeniul conectivității. Acoperirea rețelelor de foarte mare capacitate (VHCN) și a rețelelor de fibră optică până la domiciliu (FTTP) a crescut, ajungând la 59,6% în 2023, o creștere de 11% față de anul precedent. Cu toate acestea, acest procent este încă mai mic decât media UE de 78,8% pentru VHCN și 64% pentru FTTP. Acoperirea în zonele rurale rămâne deosebit de problematică, cu doar 37,7% din zone acoperite de VHCN/FTTP, comparativ cu media UE de 55,6%. În ciuda progreselor, rămân provocări semnificative. Clivajul urban-rural este încă pronunțat, iar răspândirea în zonele mai puțin populate este complexă și costisitoare. În plus, lipsa forței de muncă calificate reprezintă o constrângere semnificativă pentru continuarea expansiunii.

Rata de adopție a serviciilor fixe rapide în bandă largă este, de asemenea, în creștere, deși este încă limitată. În 2023, 19,3% din abonamentele de bandă largă fixă ofereau viteze de conectivitate de 1 Gbps sau mai mari, în creștere de la 14,7% în 2022 și ușor mai mari decât media UE de 18,5%. Italia își propune să atingă o acoperire VHCN de 100% până în 2026, un obiectiv ambițios având în vedere actuala încetinire a creșterii. Italia a atins o acoperire 5G la nivel național în 2022, cu o valoare de 99,5% în 2023. În plus, 88,3% din locuințele italiene sunt acoperite de banda 3,4-3,8 GHz, ceea ce permite aplicații avansate care necesită o lățime de bandă mare a spectrului. Cu toate acestea, adoptarea 5G este ușor mai scăzută decât media UE, 20,4% dintre cartelele SIM fiind 5G, comparativ cu 24,6% din media europeană.

Italia a înregistrat progrese semnificative în domeniul e-guvernării, în special în ceea ce privește e-sănătatea și serviciile publice digitale pentru întreprinderi. Aceste îmbunătățiri sunt esențiale pentru promovarea competitivității, rezilienței și suveranității digitale a țării. Creșterea numărului de servicii publice digitale este un pas esențial pentru facilitarea interacțiunii dintre cetățeni, întreprinderi și administrații, făcând procesele mai eficiente și mai accesibile. În ciuda progreselor înregistrate în e-guvernare, competențele digitale rămân o provocare semnificativă. Italia trebuie să îmbunătățească educația digitală a populației pentru a reduce decalajul față de alte țări din UE. Competențele digitale sunt esențiale nu numai pentru cetățeni, ci și pentru întreprinderi, care trebuie să adopte tehnologii avansate precum inteligența artificială (AI) pentru a rămâne competitive.

Adoptarea inteligenței artificiale de către întreprinderile italiene este încă limitată. Această întârziere ar putea compromite competitivitatea țării într-un sector din ce în ce mai dominat de tehnologii avansate. Cu toate acestea, Italia face progrese semnificative în sectorul semiconductorilor, grație atenției guvernului și investițiilor private. Guvernul italian a promovat investițiile în semiconductori prin intermediul Fondului pentru microprocesoare și al creditelor fiscale pentru întreprinderi, însoțite de o creștere a investițiilor private.

Italia devine un actor-cheie în dezvoltarea tehnologiilor cloud și edge computing. Cu toate acestea, numărul de noduri periferice implementate în Italia este încă limitat, reprezentând doar 6,5% din totalul nodurilor periferice estimate în UE în 2023. Strategia privind banda largă 2023-2026 include măsuri de sprijinire a creării unei rețele Edge-Cloud Computing, însă planurile operaționale de implementare nu sunt încă clare. Italia a stabilit un obiectiv ambițios pentru calculul cuantic: să construiască 5 calculatoare cuantice până în 2030. Acest obiectiv este susținut de centre de excelență și de numeroase proiecte care contribuie la dezvoltarea capacităților de calcul de înaltă performanță (HPC) și cuantice. Comisia Europeană îndeamnă Italia să își intensifice eforturile pentru a combina tranziția ecologică cu tranziția digitală. Această abordare integrată ar trebui să promoveze eficiența energetică și materială a infrastructurilor digitale, în special a centrelor de date, și să sprijine dezvoltarea și implementarea de soluții digitale care reduc amprenta de carbon în sectoare precum energia, transporturile, clădirile și agricultura. Este esențial să se monitorizeze și să se cuantifice reducerile de emisii rezultate din utilizarea soluțiilor digitale, în conformitate cu orientările UE. Această monitorizare va contribui la elaborarea de politici viitoare și la atragerea de fonduri relevante, contribuind astfel la obiectivele Deceniului digital și la acțiunile climatice.

Italia are potențialul de a juca un rol principal în leadership-ul tehnologic al UE, în special datorită bazei sale puternice în domeniul semiconductorilor, care, atunci când vine vorba de edge computing și quantum, reprezintă un avantaj semnificativ. Cu toate acestea, pentru a realiza pe deplin acest potențial, Italia trebuie să facă față mai multor provocări noi care nu sunt lipsite de dificultăți importante: îmbunătățirea conectivității în zonele rurale, creșterea competențelor digitale ale populației și ale întreprinderilor și integrarea eficientă a tranziției ecologice, precum și a celei digitale. Planul de redresare și reziliență al Italiei (Pnrr), unul dintre cele mai eficiente din întreaga Comunitate Europeană, alocă 25,6 % din resurse pentru digital, echivalentul a 47 de miliarde de euro. Aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă, dar nu este încă suficientă pentru a atinge pe deplin obiectivele Deceniului digital. Este necesară o atenție deosebită pentru punerea în aplicare și alinierea la diferitele planuri strategice existente, cu colaborarea tuturor entităților interesate de punerea în aplicare a programului.

Participarea la inițiative comune cu alte state membre ale UE rămâne fundamentală pentru succesul Italiei care, totuși, este considerată, până în prezent, printre puterile absolute în domeniul tehnologic și, prin urmare, se află deja într-un stadiu bun de dezvoltare a infrastructurii. Colaborarea internațională poate oferi resurse, expertiză și sinergii suplimentare necesare pentru a face față provocărilor digitalizării. În cele din urmă, implicarea activă a cetățenilor este esențială. Conform Eurobarometrului special „Deceniul digital 2024”, 71% dintre italieni consideră că digitalizarea serviciilor publice și private de zi cu zi le ușurează viața, fapt care trebuie îmbunătățit prin implicarea tuturor cetățenilor și prin asigurarea faptului că beneficiile digitalizării sunt accesibile tuturor.

Italia a înregistrat progrese semnificative în realizarea obiectivelor Deceniului digital al UE, dar mai sunt multe de făcut. Cu un angajament continuu, investiții strategice și o colaborare internațională puternică, Italia își poate atinge obiectivele de digitalizare și poate deveni un lider tehnologic în Europa. Privind spre viitor, Italia trebuie să continue să promoveze digitalizarea în toate sectoarele. Este esențial să se dezvolte o infrastructură robustă care să sprijine adoptarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor (IoT) și rețelele 6G, care reprezintă următorul pas evolutiv în conectivitate.

Un aspect crucial va fi investiția în formarea digitală. Competențele digitale trebuie să devină o prioritate nu numai pentru tineri, ci și pentru forța de muncă actuală. Programele de formare continuă și cursurile de perfecționare vor fi esențiale pentru a se asigura că toată lumea poate contribui la transformarea digitală și poate beneficia de pe urma acesteia. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) trebuie să fie în centrul strategiei de digitalizare. Stimulentele fiscale, subvențiile și accesul la infrastructura digitală avansată pot ajuta aceste întreprinderi să inoveze și să concureze la nivel mondial. Digitalizarea IMM-urilor este esențială pentru consolidarea economiei italiene și pentru asigurarea unei creșteri durabile.

În cele din urmă, colaborarea eficientă între sectorul public și cel privat va fi esențială. Guvernul trebuie să continue să creeze un mediu de reglementare favorabil, în timp ce întreprinderile trebuie să investească în cercetare și dezvoltare. Împreună, ei pot face față provocărilor tehnologice și pot construi un viitor digital prosper pentru Italia. Italia are în față un drum promițător, dar plin de provocări. Cu o viziune clară, investiții specifice și un angajament colectiv, țara își poate realiza pe deplin potențialul digital și poate contribui în mod semnificativ la obiectivele Deceniului digital al UE.

 

Alessandro Fiorentino