fbpx

Historyczny krok dla UE – Rumunia i Bułgaria dołączają do strefy Schengen

Polityka - 4 kwietnia, 2024

Po długich 13 latach oczekiwania Unia Europejska włączyła Rumunię i Bułgarię do strefy swobodnego przepływu Schengen.

Ten krok, który zwiększa całkowitą liczbę członków do 29, został przyjęty z radością i zadowoleniem, choć z jednym znaczącym wyjątkiem dotyczącym granic lądowych. Podczas gdy podróże lotnicze i morskie będą wolne od kontroli granicznych, podróże lądowe będą nadal podlegać ograniczeniom, głównie z powodu Austrii, która zgłosiła weto, obawiając się zwiększenia przepływu osób ubiegających się o azyl z dwóch krajów, o których mowa. Decyzja o włączeniu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen została podjęta w grudniu ubiegłego roku przez Radę Europejską, co stanowi znaczący krok dla obu krajów i dla całej Unii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Der Leyen podkreśliła historyczne znaczenie tego wydarzenia, określając je jako kamień milowy dla strefy Schengen oraz dla silniejszej i bardziej spójnej Europy.

Ten wpis nie był nagłym wydarzeniem, ale kulminacją długiego i złożonego procesu. Od 2011 r. Komisja Europejska oceniła, że Bułgaria i Rumunia spełniły wszystkie wymogi przystąpienia do strefy Schengen, co jest jednym z osiągnięć najbardziej docenianych przez obywateli Europy. Zapoczątkowana w 1985 r. jako międzyrządowy projekt pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi, strefa Schengen stopniowo rozszerzała się, obejmując prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jednak niektóre państwa członkowskie i niebędące członkami UE pozostają poza tym porozumieniem, w tym Cypr i Irlandia, podczas gdy inne, takie jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, aktywnie w nim uczestniczą.

Włączenie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen jest namacalnym znakiem przynależności tych krajów do wspólnych wartości i celów Unii Europejskiej. Jednak sprzeciw Austrii wobec swobodnego przepływu osób przez granice lądowe rodzi ważne pytania dotyczące solidarności i spójności w UE. Obawa przed wzrostem przepływów migracyjnych jest zrozumiała, ale musi być rozwiązana poprzez współpracę i wzajemne wsparcie między państwami członkowskimi, a nie poprzez jednostronne ograniczenia. Należy podkreślić, że włączenie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen nie tylko ułatwia swobodny przepływ osób, ale także przyczynia się do wzmocnienia więzi gospodarczych i kulturowych w Unii Europejskiej. Jednak ograniczenia na granicach lądowych nałożone przez Austrię mogą mieć negatywne konsekwencje dla sektorów takich jak transport drogowy, z możliwymi spowolnieniami i niedogodnościami dla przewoźników.

Pomimo tych wyzwań, zarówno Sofia, jak i Bukareszt wyraziły determinację do kontynuowania procesu integracji europejskiej i zapewnienia, że otwarcie granic stanie się pełną i nieodwracalną rzeczywistością. Rumuński minister spraw wewnętrznych Catalin Predoiu oświadczył, że jest to proces bez powrotu i wyraził nadzieję, że zostanie on zakończony do końca bieżącego roku. Decyzja o włączeniu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen wywołała mieszane reakcje w Unii Europejskiej. Podczas gdy niektóre państwa członkowskie popierają politykę powitania i solidarności wobec uchodźców i osób ubiegających się o azyl, inne wolą przyjąć bardziej restrykcyjne środki w celu ochrony swoich granic i zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego.

Należy pamiętać, że strefa Schengen to nie tylko swobodny przepływ osób, ale także współpraca transgraniczna w zakresie bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczące państwa członkowskie zobowiązują się do ścisłej współpracy w celu zwalczania przestępczości międzynarodowej, handlu narkotykami i terroryzmu, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw podstawowych i wolności jednostki. Przystąpienie do strefy Schengen oferuje znaczące korzyści gospodarcze, ułatwiając handel oraz promując turystykę i inwestycje. Rumunia i Bułgaria, dwa kraje o rosnących gospodarkach i dużym potencjale rozwojowym, z pewnością skorzystają na tej większej integracji regionalnej. Jeśli chodzi o ograniczenia na granicach lądowych nałożone przez Austrię, ważne jest znalezienie rozwiązań, które pogodzą bezpieczeństwo ze swobodnym przepływem osób i towarów. Dialog i współpraca między państwami członkowskimi mają zasadnicze znaczenie dla sprostania wspólnym wyzwaniom i budowania bardziej zjednoczonej i wspierającej się Europy.