Polityka
Polityka - 16 maja, 2022

Dziwne zachowanie instytucji europejskich

Istnienie rozbieżności między sądami krajowymi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest co do zasady zjawiskiem, które nie powinno dziwić prawnika; jako różne organy jurysdykcyjne mogą podejmować różne, a nawet przeciwstawne decyzje. Można by jednak...