fbpx

Krótkotrwała propozycja Feijóo

Polityka - 4 września, 2023

Hiszpański kandydat na premiera, Alberto Nuñez Feijóo z Partii Ludowej (PP, EEP), wykonał swój ruch: w zamian za przychylne głosowanie lub wstrzymanie się od głosu przez lewicową Partię Socjalistyczną (PSOE, S&D) w głosowaniu nad inwestyturą, jest gotów skrócić swoją kadencję do dwóch lat, jeśli obie partie przyjmą sześć głównych aktów prawnych.

Odpowiedź, dosadna i oczekiwana, jej lewicowego odpowiednika była głuchym „nie”. Ponadto lider PSOE, Pedro Sánchez, skrytykował próby Feijóo i wezwał go do odnowienia Generalnej Rady Sądownictwa do końca roku. Ta ostatnia konfrontacja pozostawia hiszpańską politykę w tym samym stanie zamieszania, które miała rozwiązać, i wydaje się mało prawdopodobne, aby zmieniło się to przed końcem września.

Tydzień po tym, jak król Felipe VI zaprosił Feijóo do utworzenia rządu, kandydat spotkał się ze swoim socjalistycznym rywalem Sánchezem w hiszpańskim parlamencie i przedstawił nową formułę rządu „ze względu na centralność, aby lista z największą liczbą głosów mogła rządzić naszym krajem, jak to było w zwyczaju przez ostatnie 45 lat”.

Nowa propozycja uczyni Feijóo kolejnym prezydentem Hiszpanii na krótką, dwuletnią kadencję, podczas której obie partie przyjmą sześć „paktów państwowych” lub dwupartyjnych ustaw dotyczących demokratycznej regeneracji, opieki społecznej, ożywienia gospodarczego, polityki rodzinnej, polityki terytorialnej i gospodarki wodnej. Rząd kierowany przez 15 ministerstw zakończy działalność, gdy te sześć paktów zostanie zmaterializowanych lub gdy miną 24 miesiące. W tym przypadku rozpisane zostaną nowe wybory powszechne, chyba że podpisujące je partie zgodzą się na kontynuowanie kadencji w celu realizacji tych paktów lub uzgodnią nowe.

Pierwsza proponowana „ustawa państwowa” koncentruje się na „regeneracji demokracji”, poprzez którą proponują ustawodawstwo, które zapewni niezależność sądownictwa od rządu. Drugi pakt koncentruje się na opiece społecznej, wzywając do reformy w celu zapewnienia rentowności krajowego systemu opieki zdrowotnej, stabilności i jakości systemu edukacji, równości płci i rentowności systemu emerytalnego. Po trzecie, kandydat centroprawicowego skrzydła sugeruje nowy pakt skoncentrowany na ożywieniu gospodarczym, którego filarem jest ochrona najsłabszych i klasy średniej, a także pomoc młodym ludziom w walce z trudnościami. Czwarta i piąta umowa koncentrują się na polityce rodzinnej w celu poprawy pojednania i zapewnienia dostępu do zasobów wodnych. Szósty i ostatni pakt przedstawia nowy model finansowania na poziomie autonomicznym i lokalnym, który gwarantuje równy dostęp do usług.

Próba znalezienia kompromisu spotkała się z obawami ze strony lewicowej partii Sáncheza. Na konferencji prasowej po spotkaniu, przedstawicielka partii i pełniąca obowiązki Ministra Edukacji i Kształcenia Zawodowego, Pilar Alegría, odrzuciła możliwość realizacji tej propozycji. W szczególności rzeczniczka argumentowała, że Feijóo brakuje wiarygodności, aby kontynuować inicjatywę. Ze swojej strony, Sánchez ograniczył się do defleksji, przypominając liderowi PP, aby skupił się na odnowieniu Rady Generalnej Sądownictwa do końca roku. Odnowienie CGPJ zostało utrudnione przez polityczny impas, który sparaliżował nominacje do tego organu sądowego.

Członkowie PP, tacy jak przewodnicząca Wspólnoty Madrytu, Isabel Díaz Ayuso, otwarcie skrytykowali decyzję podjętą przez PSOE, podkreślając, że Sánchez mówi „nie” partii posiadającej najwięcej głosów, ale powie „tak” każdemu z żądań niezależnych. Podobnie przewodniczący PP w Kraju Basków, Carlos Iturgaiz, skrytykował PSOE i p.o. prezydenta za to, że „mają uszy tylko na niezależnych”. Ze swojej strony, przewodniczący Partii Konserwatywnej Vox, Santiago Abascal, zdecydował się unikać dyskusji na temat paktu do czasu głosowania w sprawie inwestytury, które odbędzie się26 i27 września.