fbpx

Urlop ojcowski we Włoszech wzrósł ponad trzykrotnie

Zdrowie - 5 czerwca, 2024

Ci, którzy mieszkają na północy i mają wyższe dochody, odnoszą z tego większe korzyści

Urlop ojcowski we Włoszech bardzo się rozwinął w ostatnich latach, potroił swój odsetek wykorzystania od 2013 do 2022 roku. Jednak za tym wzrostem kryje się wyraźna nierównowaga płci w opiece nad dziećmi, jak podkreślono w badaniu przeprowadzonym przez Save the Children. W 2013 r. mniej niż jeden na pięciu ojców skorzystał z tego świadczenia, podczas gdy w 2022 r. zrobiło to ponad trzech na pięciu ojców.

Wprowadzenie urlopu ojcowskiego w 2012 roku było punktem zwrotnym. Z zaledwie jednego obowiązkowego i dwóch opcjonalnych dni, przeszliśmy do urlopu składającego się z 10 obowiązkowych dni i jednego opcjonalnego dla nowych ojców, który można wykorzystać w okresie od dwóch miesięcy przed do pięciu miesięcy po porodzie. Wydłużenie okresu wstrzymania się od pracy wyraźnie zachęciło ojców do częstszego korzystania z urlopu. Pomimo wzrostu użytkowania we Włoszech, istnieją znaczne różnice między regionami. Północne prowincje odnotowują znacznie wyższe wskaźniki wykorzystania niż południowe. Dla przykładu, w prowincjach takich jak Bergamo, Lecco, Treviso, Vicenza i Pordenone odsetek użytkowników przekracza 80%, podczas gdy w niektórych południowych prowincjach, takich jak Crotone, Trapani, Agrigento i Vibo Valentia odsetek ten wynosi mniej niż 30%.

Analiza demograficzna pokazuje, że z urlopu ojcowskiego korzystają głównie mężczyźni w wieku od 30 do 49 lat, a odsetek ten waha się w granicach 65%. Co więcej, okazuje się, że o urlop wnioskują głównie osoby pracujące w średnich i dużych firmach oraz zatrudnione na czas nieokreślony. W firmach zatrudniających ponad 100 pracowników wskaźnik wykorzystania urlopu ojcowskiego wynosi 77%, podczas gdy w firmach zatrudniających 15 lub mniej pracowników odsetek ten spada do 45,2%. Warto jednak zauważyć, że to właśnie w tych małych firmach nastąpił największy wzrost wykorzystania urlopu ojcowskiego w latach 2021-2022, ze wzrostem o 8,7%.

Znacząca różnica pojawia się w wykorzystaniu urlopu w zależności od rodzaju umowy o pracę. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony znacznie częściej wnioskują o urlop ojcowski, a odsetek osób z niego korzystających zbliża się do 70%. Z kolei osoby zatrudnione na czas określony lub sezonowo korzystają z urlopu znacznie rzadziej. Dane te podkreślają znaczenie promowania polityk, które zachęcają ojców do większego udziału w opiece nad dziećmi. Sprawiedliwy podział zadań rodzicielskich nie tylko promuje równość płci, ale także przyczynia się do dobrostanu dzieci i budowania bardziej równego i integracyjnego społeczeństwa.

Ponadto należy podkreślić, że urlop ojcowski jest korzystny nie tylko dla ojców, ale także dla matek i całej rodziny. Aktywna obecność ojców w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka może mieć znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie matki, zmniejszając ryzyko depresji poporodowej i poprawiając więzi rodzinne. Jednocześnie urlop ojcowski może pomóc w ograniczeniu stereotypów związanych z rolą rodzica i promować bardziej elastyczną i integracyjną kulturę pracy. Kiedy ojcowie biorą aktywny udział w opiece nad swoimi dziećmi, tradycyjne wzorce, które relegują kobiety do roli głównych opiekunów, a mężczyzn do roli głównych dostawców finansowych rodziny, zostają przełamane.

Jednak pomimo poczynionych postępów, nadal istnieją wyzwania związane z zapewnieniem równego dostępu do urlopu ojcowskiego dla wszystkich pracowników. W szczególności ważne jest przyjęcie polityk wspierających pracowników zatrudnionych na podstawie niepewnych lub sezonowych umów o pracę, gwarantujących im te same prawa i możliwości, co pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Co więcej, konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników na temat znaczenia urlopu ojcowskiego i tego, jak skutecznie z niego korzystać. Może to obejmować promowanie zasad firmy, które ułatwiają korzystanie z urlopu, takich jak elastyczne godziny pracy lub możliwość pracy z domu w okresie urlopu.