fbpx

Cum își poate stimula UE industria

Stiinta si Tehnologie - iunie 16, 2024

Conform Declarației de la Praga din 17 decembrie 2013, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) din Parlamentul European se concentrează pe redresare economică, creștere și competitivitate. Pe de altă parte, CEEMET, organizația patronală europeană care reprezintă interesele industriilor metalurgice, inginerești și tehnologice, a publicat un set de recomandări privind modul de consolidare a industriei europene în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2024.

În prefața documentului, președintele CEEMET, dl Rainer Ludwig, care este și director de resurse umane la Ford Germania, s-a oferit să colaboreze cu membrii aleși ai Parlamentului European, cu noul Colegiu de comisari și cu toți ceilalți factori de decizie (ne gândim la Consiliul Uniunii Europene) pentru a construi un viitor mai bun pentru industria europeană.

Membrii grupului ECR vor saluta cu siguranță o astfel de ofertă cu entuziasm și angajament loial. CEEMET se plânge, pe bună dreptate, că industria UE s-a confruntat cu un mediu dificil fără precedent în ultima legislatură. Prin urmare, accentul ar trebui să fie mutat acum de la acțiunea legislativă la competitivitate.

Patru domenii sunt identificate pentru a face din industria europeană cea mai competitivă din lume, o viziune care este departe de a se realiza până în prezent. Primul este mobilitatea fără fricțiuni a forței de muncă, pentru care sunt necesare atât aprofundarea pieței unice, cât și asigurarea liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor. Acest lucru va contribui la rezolvarea a ceea ce pare a fi provocarea numărul unu pentru industria europeană, și anume o lipsă îngrijorătoare de forță de muncă.

Sarcina de reglementare pentru companiile care își detașează angajații pe teritoriul UE ar trebui redusă, în special în raport cu birocrația impusă de Directiva privind detașarea lucrătorilor, în vigoare în prezent. Dimpotrivă, inițiativa Comisiei Europene de a crea un instrument digital „eDeclarație” pentru a standardiza și simplifica obligațiile de raportare pentru detașările în cadrul Uniunii Europene pare favorabilă.

Cel de-al doilea domeniu este pe deplin în conformitate cu principiile ECR, și anume, adoptarea unei reglementări adecvate scopului, cu respectarea deplină a tratatelor UE. Parlamentul European ar trebui să rămână în limitele competențelor UE atunci când legiferează, respectând delegarea, subsidiaritatea și proporționalitatea, revenind în același timp la elementele de bază ale politicii sociale a UE.

Noua Comisie Europeană ar trebui să se angajeze să reducă sarcina administrativă inutilă asupra întreprinderilor, să respecte diferențele dintre piețele naționale ale muncii, să solicite statelor membre să evite aplicarea de măsuri legislative europene de tip „gold plating” din cauza impactului negativ asupra întreprinderilor, să permită flexibilitate în adaptarea întreprinderilor la provocări, să se abțină de la pachete legislative care să aibă un impact masiv asupra competitivității internaționale a întreprinderilor și să dezvolte o politică industrială pentru Europa pentru a consolida competitivitatea și productivitatea pe termen lung.

Un al treilea domeniu are legătură cu asigurarea unei forțe de muncă înalt calificate. Pentru a face față deficitului de forță de muncă și de competențe, conceptele de formare și de migrație legală apar inevitabil. Cu toate acestea, alături de migrația legală, CEEMET menționează conceptul de „migrație circulară”, în care lucrătorul care se deplasează se întoarce în statul său membru. În strânsă legătură atât cu formarea profesională, cât și cu migrația legală, factorii de decizie politică din ECR trebuie să contribuie într-adevăr la evitarea exodului de creiere.

O propunere foarte interesantă pentru reducerea șomajului este de a oferi companiilor scutiri de asigurări sociale atunci când recrutează șomeri pe termen lung, în timp ce formarea include atât STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), cât și competențe transversale și, cel mai important, formare profesională.

În cele din urmă, este important ca partenerii sociali de la nivel de întreprindere și de la nivel național să coopereze pentru a elabora norme care să le convină cel mai bine, mai degrabă decât ca administrația publică să impună o abordare de sus în jos. CEEMET apără posibilitatea de a permite devierea de la legislația UE prin acorduri colective: acest lucru a fost anatema pentru stânga în legislatura trecută. Am adăuga că și guvernele naționale au un cuvânt de spus în această privință, pentru a se asigura că lucrătorii care nu sunt reprezentați prin acțiuni colective sunt suficient de protejați.

Sursa imaginii: IndustriAll Europe