fbpx

Състояние на Съюза: Какви са перспективите пред Европа?

политика - септември 13, 2023

На 13на септември 2023 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнесе доклад за състоянието на ЕС.

Председателят изпрати писмо за намерение и до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и до министър-председателя на Испания Педро Санчес, който понастоящем председателства Съвета. Обръщайки се към Мецола и Санчес, Фон дер Лайен направи преглед на основните приоритети на Европейския съюз за 2024 г., като например европейския зелен курс, цифровизацията, икономиката и конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, които са включени и в писмото за състоянието на Съюза. Особеността на текста, адресиран до двамата европейски председатели, се състои в това, че председателят на Комисията подчерта и повтори, че целта остава подготовката на следващото поколение на европейския проект и че в този дълъг път Комисията винаги ще играе централна роля, на която могат да разчитат както Съветът, така и Парламентът. Това със сигурност е изказване, което заслужава възхищение, но в същото време подсказва, че тя ще се стреми да не се отказва от позицията, която постигна през 2019 г.

В писмото „Състояние на Съюза 2023“ председателят, разбира се, припомня, че след по-малко от 300 дни ще се проведат избори за Европейски парламент, които ще дадат възможност на всички граждани на ЕС да гласуват и да решат бъдещето на Европа. Това ще бъде също така възможност да се обмисли работата през последните няколко години и да се разбере кои въпроси трябва да бъдат централни.

Сред тях са войната в Украйна, изменението на климата, изкуственият интелект, както и икономиката и работните въпроси. И точно по тези теми гражданите на Европа ще решат кой най-добре представлява и кой може най-добре да работи през следващите години.

В писмото си председателят фон дер Лайен подчертава също така необходимостта да се спечели доверието на хората, което е първата основна стъпка, за да се отговори на техните стремежи и опасения.

Освен че благодари на Парламента за работата му, тя иска да подчертае основните моменти от програмата, която представи през 2019 г. и която, според впечатленията ѝ, е успяла да изпълни през тези години.

Затова тя се спря преди всичко на темата за околната среда. Неизбежно беше тя да се изкаже в подкрепа на Европейската зелена сделка и амбициозните, но нереалистични цели, които този план предлага да бъдат постигнати в твърде кратък срок. Г-жа фон дер Лайен припомни колко е важно да се продължи по пътя, начертан от нея и нейното мнозинство досега, и подчерта колко е важно да се върви към честен и справедлив преход. Въпреки че в действителност това не беше много вярно.

Зеленият преход е съпроводен и с предизвикателство в икономически, социален и конкурентен план за Европейския съюз. В речта си тя посочва, че трите основни елемента, върху които трябва да се съсредоточим, са трудът, инфлацията и бизнес средата. Именно тези три елемента трябва да се вземат предвид, за да се съживят пазарът на труда и икономиката, но и да се повиши конкурентоспособността на равнище ЕС. Но не само това, защото едно от предложените възможни решения е и квалифицираната миграция, която според председателя на Комисията трябва да се насърчава. След това програмата NextGenerationEU се споменава като инструмент, който е успял да стимулира икономиката и пазара на труда в Европа, увеличавайки списъка с постижения, които програмата за 2019 г., по думите на фон дер Лайен, би постигнала през тези години.

Отново по отношение на NextGenerationEU фон дер Лайен подчерта, че що се отнася до цифровизацията, целта за 20-процентно инвестиране в цифрови проекти NextGenerationEU е била надхвърлена. Във връзка с това беше подчертано, че цифровизацията, от една страна, е голям ресурс, който трябва да се използва правилно, но от друга страна, трябва да се отчитат и високите рискове. По същия начин това трябва да се направи и по отношение на изкуствения интелект. „Това ще подобри здравеопазването, ще повиши производителността и ще се справи с изменението на климата. Но не бива да подценяваме и съвсем реалните заплахи“, потвърди тя, като взе предвид факта, че той се развива дори по-бързо, отколкото самите му създатели са могли да предвидят. За щастие, преди известно време Европейският съюз предприе стъпки в тази посока, като представи първото законодателство за изкуствения интелект.

Друга актуална тема, засегната в писмото, е тази за сигурността и миграцията. В частност фон дер Лайен подчерта, че: „Трябва да покажем същото единство на целите към Африка, както показахме за Украйна. Трябва да се съсредоточим върху сътрудничеството със законни правителства и регионални организации. И трябва да развием взаимноизгодно партньорство, което да се фокусира върху общите за Европа и Африка въпроси.“ Тя спомена значението на ефективното и бързо управление на имиграцията, тъй като това е един от най-належащите въпроси в европейския, но и в световния политически дневен ред. Накрая беше споменато и за войната в Украйна. Председателят се възползва от възможността да потвърди ангажимента на ЕС към каузата на Украйна, както и че тази подкрепа трябва да продължи неуморно до края на военните действия и толкова дълго, колкото е необходимо.

В заключенията на речта си фон дер Лайен изрично споменава бъдещето на Съюза, което ще зависи от изхода на изборите, които ще се проведат през юни 2024 г., без да крие надеждата си да продължи пътя, започнат от нейното мнозинство през 2019 г. Но също така осъзнава, че ще бъде важно да се „вслуша в гласа на европейците“.

Писмото на председателя на Европейската комисия изглежда почти като предизборен манифест и често изглежда самоцелно, като иска да изтъкне повече светли точки от многобройните проблеми, с които общността на Европа трябва да живее и с които се сблъсква всеки ден. Днес приоритетите на президента фон дер Лайен изглежда не отразяват приоритетите на гражданите, към които тя възнамерява да се обърне. По-скоро изглежда, че тя се е съсредоточила върху продължаването на един вече започнал проект, който не отчита в достатъчна степен неизбежните, често внезапни и непредвидими промени, настъпили в нашето общество, на първо място кризата в Украйна и пандемията Covid-19, които завинаги промениха начина, по който хората се справят с живота, и промениха техните приоритети.

Напротив, днес европейските консерватори предлагат практична и конкретна алтернатива на инерцията, която твърде често се наблюдава на равнище ЕС. Има воля за реформиране на икономическото управление, като се поставят в центъра растежът и инвестициите, като се прекрати непрекъснатото безсмислено повишаване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ, което не води до намаляване на инфлацията, а до рецесия. Налице е воля за действие в името на екологичния преход, която се основава на реализъм, а не на идеологически цели, които не отчитат бизнеса и индустриите, особено тези в производството и селското стопанство. Съществува воля за дебюрократизиране на Европейския съюз, за подкрепа и улесняване на работата на малките и средните предприятия, за връщане на стратегическото производство в Европа. И накрая, налице е воля за незабавни действия за намиране на конкретно решение срещу трафика на хора и незаконната имиграция, които правят градовете ни опасни. Накратко, консерваторите искат повече действия и по-малко говорене.

2024 г. представлява важен нов етап в историята на Европа, която сега повече от всякога има шанса да промени пътя си, ако гражданите позволят на нова политическа коалиция да покаже как по същия начин, по който го правят много десни правителства в държавите членки, е възможно да се създаде голяма и добре управлявана консервативна Европа, която наистина поставя на първо място интересите и нуждите на своите граждани.