fbpx

COP28: Úloha mladých lidí a konzervativců

Energie - 14 prosince, 2023

Konference OSN o změně klimatu COP28 se konala v Dubaji od 30. listopadu do 12. prosince 2023. Akce, na níž se sejdou všichni předsedové vlád světa – nebo alespoň většina z nich – a kterou spojuje snaha najít konkrétní politické odpovědi na problém, který je stále více pociťován po celém světě.

Změna klimatu je jedním z hlavních zdrojů diskusí na generační i politicko-ekonomické úrovni. Samotná volba Dubaje vyvolala rozruch i mezi mnoha ekologickými aktivisty: není totiž žádným tajemstvím, že Spojené arabské emiráty patří k hlavním producentům ropy, jednoho z fosilních zdrojů, který v posledních desetiletích více než jiné přispívá ke změně klimatu.

Pokud se to ekologům může zdát jako naprostý greenwashing, je zde také řada geopolitických faktorů: země skupiny BRICS jsou producenty 64 % uhlí, 48 % ropy a 36 % zemního plynu na celém světě. Země BRICS jsou také zodpovědné za 53 % celosvětových emisí CO2, takže je zřejmé, že chtějí přijmout klimatickou výzvu za svou, aby technologicky a výrobně podpořily celý svůj alternativní systém vůči Západu.

Nelze však uvažovat o tom, že by se vše vyřešilo úplným přechodem z fosilních paliv na elektřinu: přibližně pětina světové produkce lithia pochází z Číny, Argentiny a Brazílie, takže přechod na baterie by vedl k dalšímu posílení těchto zemí. K překonání těchto překážek potřebujeme strategickou a generační vizi.

Zcela jinou hodnotu zde získává iniciativa Youth4Climate, která vznikla v květnu 2022 ze spolupráce italské vlády a Rozvojového programu OSN, v jejímž rámci si loni v říjnu v Římě přibližně 130 mladých lidí z 60 zemí vyměňovalo řešení klimatické krize vycházející z přesných nápadů. Vzdělávací programy, které by měly přejít na energetiku, aniž by se zapomínalo na produktivní svět, s novými výrobními systémy v zemědělství a potravinářství nebo konkrétnějšími zásahy do udržitelnosti měst.

„Klíč k realizaci inovativních projektů a vytváření stabilních partnerství je spojen se spoluprací při definování procesů. Spolupracovali jsme s mladými lidmi, naslouchali jejich prioritám a společně jsme vytvořili cestu, která nás dovedla k zavedení dostupného a inkluzivního finančního nástroje, který jejich nápady promění v hmatatelnou realitu,“ uvádí Gilberto Pichetto Fratin (FI, PPE), ministr životního prostředí Meloniho vlády, který více než ostatní pochopil smysl výzvy COP28, a to spolupráci mezi mladými lidmi a institucemi, aby bylo možné přesněji reagovat na výzvy budoucnosti.

Přání italské vlády, které se projevilo tím, že chtěla mít v italské delegaci na COP28 delegaci Národní rady mládeže, což ukazuje, že udržitelná budoucnost prochází mnoha malými potřebami, jako je větší zapojení mladých lidí.

Vedle role mladých lidí je však třeba zdůraznit i roli konzervativců: jak připomněla italská premiérka Giorgia Meloni (FdI, ECR), Itálie – stejně jako většina evropských zemí – se v podstatě podílí na procesu dekarbonizace, ale tento proces musí být řízen zásadou ekologického přechodu, tj. vývojem technologií, které umožní zachovat tempo hospodářského a sociálního růstu, aniž by to mělo vliv na okolní životní prostředí. Pokud je však tento přístup pouze ideologický, hrozí, že budou navrženy deriváty onoho tolik opěvovaného „šťastného růstu“, jehož jediným výsledkem je, že je zasažen vedlejšími produkty z jiných zemí za nízké ceny s vysoce ovlivňujícími výrobními standardy.

„Nesmíme si klást žádné překážky, pokud jde o nové technologie, velkou výzvou bude jaderná fúze a já věřím, že Itálie musí být schopna myslet ve velkém,“ uzavřel Meloni a oživil diskusi o jaderné energii. Tato diskuse se brzy stane předmětem politické konfrontace, už jen proto, aby se odlišili konzervativci od progresivistů: na jedné straně zastánci nových technologií, aby neprohráli výrobní výzvu, kterou zahájily země BRICS, na straně druhé zastánci snižování dopadu na člověka tout court.

Evropské volby rozhodnou o tom, jaká environmentální politika je pro starý kontinent nejvhodnější, přičemž je třeba mít na paměti, že v oblasti životního prostředí dopady dnes přijatých rozhodnutí dopadnou více než v jiných odvětvích především na budoucí generaci, nikoli na tu současnou.