fbpx

Kde je svoboda médií?

Kultura - 17 února, 2024

Evropští konzervativci a reformisté se zasazují o obranu plurality a svobody médií.

Strana evropských konzervativců a reformistů podpořila hloubkový a nezávislý výzkum týkající se svobody a plurality médií v Evropské unii, který se v poslední době velmi rozšířil a který přináší celou řadu otázek navrhujících řešení hlavních kritických problémů.

Výzkum ukázal, že dnes žijeme v době, kdy jsou svoboda tisku a názorová rozmanitost denně ohrožovány. Přístup k nestranným a nezávislým informacím je pro fungování zdravé demokracie zásadní, ale bohužel se stále častěji setkáváme s pokusy tuto možnost omezit.

Z pečlivě shromážděných údajů vyplývá, že situace v oblasti koncentrace médií v Evropě je mimořádně důležitá a znepokojivá. Výzkum zdůrazňuje, že ve většině členských zemí je koncentrace médií klasifikována jako středně vysoká, přičemž hlavní hráči v tomto odvětví mají významné podíly na trhu. Tato okolnost bezpochyby negativně ovlivňuje rozmanitost názorů a přístup k informacím a zpochybňuje základní princip plurality médií.

Z provedených analýz vyplývá, že ve více než 70 % evropských zemí je koncentrace médií vyšší než riziková, což poukazuje na situaci, která vyžaduje okamžitá a promyšlená opatření. Tendence k větší koncentraci médií může vážně narušit informační prostředí, snížit rozmanitost názorů a pohledů na věc, které jsou veřejnosti dostupné, a tím podkopat samotný základ demokracie.

Tato koncentrace se nejvíce projevuje v oblasti publikační činnosti, kdy média stále více upřednostňují jeden politický narativ nebo cenzurují názory kritické vůči vládě. Zdá se, že tento jev podkopává důvěru veřejnosti v novinářské informace, čímž nevyhnutelně ohrožuje roli samotné kategorie.

Další kritický aspekt, který výzkum odhalil, se týká rostoucí politické kontroly nad veřejnoprávními médii. Výzkumy totiž zjistily výrazný nárůst politické kontroly nad veřejnoprávními médii, přičemž roste počet zemí, kde je obsah veřejnoprávních médií ovlivňován vládními orgány. Statistické údaje ukazují, že od roku 2016 výrazně vzrostl počet zemí, kde se veřejnoprávní média vyznačují provládní orientací, a to navzdory existenci předpisů nařizujících pluralitu.

Navzdory těmto výzvám však analýza, kterou ECR podpořila, identifikuje i pozitivní signály. Stále více nezávislých médií se obrací ke crowdfundingu jako ke způsobu financování svého podnikání. Tento přístup nabízí novinářům způsob, jak zůstat nezávislí na politických a ekonomických vlivech, a umožňuje jim soustředit se na tvorbu vysoce kvalitního obsahu ve skutečném veřejném zájmu.

Boj za svobodu médií však nemůže a nesmí zůstat pouze na novinářích. Je povinností každého z nás bránit a podporovat svobodu tisku jako základní pilíř evropské demokracie.

Tváří v tvář této složité realitě průzkum provedený a sponzorovaný ECR také zdůraznil pozitivní směry prostřednictvím řady pozorování v různých oblastech činnosti zaměřené na posílení svobody médií v Evropě. Mezi nimi vyniká pozitivní ohlas na návrh evropského zákona o svobodě sdělovacích prostředků, který, jak jsme viděli, podporuje pluralitu médií a má tendenci zaručit nezávislost novinářů prostřednictvím cílených předpisů a účinnějších kontrolních mechanismů.

Ze zákona jasně vyplývá, že je důležité nejen chránit novináře a ty, kteří poskytují informace, před pokusy o politické ovlivňování, ale také zajistit fungující mediální trh prostřednictvím důsledného sbližování právních předpisů národů, zaručit transparentnost řízení a zdrojů určených pro tento sektor a podporovat vzdělávání v oblasti svobody a plurality médií.

Složité téma s mnoha důsledky, které si zaslouží náležitou pozornost. Proto Evropská konzervativní a reformní strana pod vedením Giorgie Meloniové (FdI) v minulých týdnech podpořila uspořádání konference v Bruselu, která by se touto zásadní otázkou mohla hlouběji zabývat.