fbpx

Unde este libertatea presei?

Cultură - februarie 17, 2024

Conservatorii și Reformiștii Europeni se pronunță pentru apărarea pluralismului și a libertății presei.

Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a promovat o cercetare aprofundată și independentă privind libertatea și pluralismul mass-media în Uniunea Europeană, o evoluție recent răspândită, care pune o serie întreagă de întrebări care propun soluții la principalele probleme critice evidențiate.

Cercetarea a arătat cum trăim acum într-o eră în care libertatea presei și diversitatea de opinie sunt amenințate zilnic. Accesul la informații imparțiale și independente este esențial pentru funcționarea unei democrații sănătoase, dar, din păcate, ne confruntăm din ce în ce mai des cu încercări de a limita această oportunitate.

Conform datelor colectate cu atenție, se conturează o situație extrem de relevantă și îngrijorătoare în ceea ce privește concentrarea mass-media în Europa. De fapt, cercetarea evidențiază faptul că majoritatea țărilor membre au o concentrare mediatică clasificată ca fiind medie-înaltă, principalii actori din acest sector deținând cote de piață semnificative. Această situație afectează, fără îndoială, negativ diversitatea opiniilor și accesul la informație, punând sub semnul întrebării principiul fundamental al pluralismului mediatic.

Analizele efectuate indică faptul că peste 70 % din țările europene au o concentrație de media care depășește nivelul de risc, evidențiind o situație care necesită acțiuni imediate și bine gândite. Tendința spre o mai mare concentrare a mass-mediei are potențialul de a submina serios peisajul informațional, reducând varietatea opiniilor și punctelor de vedere accesibile publicului și, astfel, subminând însăși baza democrației.

Efectul acestei concentrări este cel mai evident în domeniul editorial, mass-media fiind din ce în ce mai înclinată să favorizeze o singură narațiune politică sau să cenzureze opiniile critice la adresa guvernului. Acest fenomen pare să submineze încrederea publicului în informația jurnalistică, cu riscul de a compromite inevitabil rolul categoriei în sine.

Un alt aspect critic relevat de cercetare se referă la creșterea controlului politic asupra mass-media publice. Într-adevăr, cercetările au constatat o creștere semnificativă a controlului politic asupra mass-media publice, existând un număr tot mai mare de țări în care conținutul mass-media publice este influențat de autoritățile guvernamentale. Datele statistice au arătat că, începând cu 2016, numărul țărilor în care mass-media publice au fost caracterizate de o orientare pro-guvernamentală a crescut semnificativ, în ciuda existenței unor reglementări care impun pluralismul.

Cu toate acestea, în ciuda acestor provocări, analiza promovată de ECR identifică și semnale pozitive. Un număr tot mai mare de instituții media independente apelează la crowdfunding pentru a-și finanța afacerile. Această abordare le oferă jurnaliștilor o modalitate de a rămâne independenți de influențele politice și economice, permițându-le să se concentreze asupra producției de conținut de înaltă calitate și de interes public real.

Dar lupta pentru libertatea presei nu poate și nu trebuie să fie lăsată doar în seama jurnaliștilor. Este de datoria fiecăruia dintre noi să apărăm și să promovăm libertatea presei ca pilon fundamental al democrației europene.

În fața acestei realități complexe, sondajul realizat și sponsorizat de ECR a evidențiat, de asemenea, direcții pozitive, printr-o serie de observații în diferitele domenii de acțiune care vizează consolidarea libertății presei în Europa. Dintre acestea, se remarcă un feedback pozitiv cu privire la propunerea de lege europeană privind libertatea presei, care, după cum am văzut, promovează pluralismul mediatic și tinde să garanteze independența jurnalistică prin reglementări specifice și mecanisme de control mai eficiente.

Actul arată clar că nu este important doar să protejăm jurnaliștii și pe cei care furnizează informații de încercările de influențare politică, ci și să asigurăm o piață media funcțională prin convergența reglementară coerentă a națiunilor, să garantăm transparența în gestionarea și resursele destinate sectorului, precum și să promovăm educația privind libertatea și pluralismul mass-media.

Un subiect complex, cu implicații multiple, care merită atenția cuvenită. De aceea, în ultimele săptămâni, Partidul Conservator și Reformator European, condus de Giorgia Meloni (FdI), a promovat o conferință la Bruxelles care ar putea aprofunda o problemă atât de importantă.