fbpx

Španělský byznys odpovídá zásadám ECR před evropskými volbami

Obchod a ekonomika - 9 června, 2024

Pražská deklarace ECR prohlašuje, že hospodářská obnova, růst a konkurenceschopnost jsou hlavními tématy skupiny pro všechna volební období. V období 2019-2024 se tak zjevně nestalo, a to kvůli neúspěšnému Novému kurzu paní von der Leyenové. Volby do Evropského parlamentu, které se konají tento týden, rozhodnou o tom, zda se většina europoslanců opět přikloní k socialistickému konsensu, nebo zda bude naopak upřednostňovat svobodné podnikání.

V případě Španělska zveřejnila hlavní asociace zaměstnavatelů CEOE dokument s návrhy pro nový evropský institucionální cyklus 2024-2029, které by měli politici, kteří si při rozhodování cení podniků, vzít v úvahu.

Posílení, urychlení, povzbuzení je motto, na němž je založen celý program a jehož má být dosaženo prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru s cílem zlepšit konkurenceschopnost – přesně třetí z trojúhelníku zaměření ECR. Antonio Garamendi, předseda CEOE, zdůrazňuje, že Španělsko by mělo hrát v EU strategickou roli. Podle něj je růst, druhá z úvodních složek Pražské deklarace, pro program organizací stejně klíčový.

Program CEOE je rozdělen do devíti oblastí. První se zabývá regulačním rámcem, který doporučuje spíše implementaci než tvorbu nových právních předpisů. Vyzývá rovněž k posouzení způsobu, jakým budou členské státy provádět transpozici, a k zamezení tzv. gold-platingu. Před tímto pokušením varuje i CEEMET, evropské sdružení zaměstnavatelů v oblasti technologií a průmyslu.

Cílem druhé oblasti je dokončení jednotného trhu. Toho by mělo být dosaženo odstraněním stávajících vnitřních překážek prostřednictvím opatření, jako je digitální pas pro výrobky, a také prostřednictvím evropské standardizace.

Třetí skupina opatření se týká vhodného daňového prostředí a nového rozpočtu EU. Fiskální předpisy musí zachovat právní jistotu, zatímco víceletý finanční rámec by měl podporovat přístup malých a středních podniků k investicím.

Samozřejmě ne všechny myšlenky, které podporuje CEOE, se shodují s myšlenkami členských stran ECR. Snad nejméně sladěný je cíl, který je zahrnut jako čtvrtý, takzvaný „zelený přechod“; naštěstí je však uznána potřeba udržet konkurenceschopnost v centru tohoto přechodu, a to i přes jeho přijetí jako zásady.

Pátá oblast se rovná druhé transformaci komise von der Leyenové: digitalizace hospodářství. Španělští podnikatelé se obávají, že ztratí půdu pod nohama oproti zemím mimo EU. Svou roli zde bude hrát umělá inteligence.

Inovace stojí na šestém místě a je stručněji rozvedena. Obě skutečnosti jsou jistě hodné kritiky. Nicméně CEOE oprávněně tvrdí, že Unie ztratila rychlost ve srovnání s mimoevropskými konkurenty. Sedmý pozdrav sociálnímu dialogu a zaměstnanosti. Zaměstnavatelé uvádějí, že naše město je nejlepším místem pro život a práci. Je tomu tak i nadále, zejména ve Španělsku, které vede v nezaměstnanosti mladých lidí v celé OECD?

Osmá skupina návrhů se zaměřuje na vnější oblast – zahraniční politiku a obchodní strategii s partnery mimo EU. CEOE podporuje mnohostranný přístup prostřednictvím aliancí se zeměmi po celém světě. Podporovány jsou také obchodní dohody jako prostředek k realizaci tzv. „otevřené“ strategie. To je zásadní rozdíl oproti původní koncepci Evropské unie, která byla primárně koncipována jako komerční prostor pro ochranu vlastních výrobků a služeb. To již neplatí.

V neposlední řadě je nastíněna strategická role Španělska. CEOE vyzývá španělské poslance Evropského parlamentu, aby hráli aktivní roli v klíčových parlamentních výborech. Dokument neupřesňuje, které výbory má na mysli, i když to lze zjistit během prvních týdnů nadcházejícího volebního období.

Všechny tyto úvahy představují důležitou agendu pro plodnou diskusi v příštím volebním období. Takovou diskusi lze vést buď s levicovým přístupem, který převládal doposud, nebo s přístupem ECR, který ve Španělsku reprezentuje VOX.

Zdroj obrázku: ECR Group