fbpx

Imec Alliance i „Cotton Road”: Nowy korytarz globalnej współpracy

Handel i Ekonomia - 27 października, 2023

Krajobraz stosunków międzynarodowych przedstawia nowe inicjatywy i sojusze mające na celu promowanie współpracy i globalnego rozwoju

Europa i Stany Zjednoczone promują nową koalicję narodów i organizacji, zjednoczonych w celu promowania innowacji technologicznych i współpracy gospodarczej. Inicjatywa ta zyskała ostatnio rozgłos dzięki porozumieniu w sprawie „Cotton Road”, ambitnego projektu łączącego Indie, Bliski Wschód i Europę. Porozumienie podpisane przez włoską premier Giorgię Meloni w New Delhi, przy okazji szczytu G20, zwróciło uwagę całego świata na nowy protokół ustaleń w sprawie korytarza Indie-Bliski Wschód-Europa (IMEC), w którym uczestniczyli przywódcy takich krajów jak Stany Zjednoczone, Indie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja, Niemcy i Unia Europejska. Jest to dalekosiężna umowa, która obejmuje połączenia kolejowe i portowe, transmisję danych i nową infrastrukturę zielonej energii.

„Bawełniana droga”, jak nazywają ją niektórzy, jest kluczową częścią korytarza IMEC i jest projektem, który ma na celu połączenie Europy i Zatoki Perskiej, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Izrael i Jordanię, poprzez połączenie kolejowe i port między Indiami a Zatoką Perską. Infrastruktura ta ma na celu znaczne skrócenie czasu transportu towarów między Indiami a Bliskim Wschodem, przynosząc korzyści gospodarcze i promując stabilność w regionie często nękanym przez turbulencje.

Według Ursuli Von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, strategiczne znaczenie tego projektu jest nie do przecenienia i oczekuje się, że skróci on czas transportu towarów między Indiami a Bliskim Wschodem nawet o 40%. Oprócz aspektów gospodarczych, „Cotton Road” ma na celu wzmocnienie współpracy energetycznej między krajami-sygnatariuszami, promując zrównoważony rozwój i większą niezależność energetyczną. Porozumienie IMEC i „Cotton Road” wzbudziły mieszane reakcje na arenie międzynarodowej. Podczas gdy Stany Zjednoczone, Indie i inne zaangażowane kraje z zadowoleniem przyjęły ten krok w kierunku współpracy gospodarczej i innowacji, Chiny okazały pewną wrogość. Global Times, chińska gazeta państwowa, skrytykowała Stany Zjednoczone jako „naśladowców” i zasugerowała, że powinny skupić się na poprawie infrastruktury krajowej.

IMEC i „Cotton Road” stanowią jednak konkretną odpowiedź na wyzwania stawiane przez chiński Jedwabny Szlak. Ta nowa inicjatywa ma na celu dywersyfikację opcji handlowych i promowanie większej niezależności od jednego szlaku handlowego. Europa i inne zaangażowane kraje zdają sobie sprawę, jak ważne jest reagowanie na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę w krajach Globalnego Południa, unikając wypełniania potencjalnej pustki przez Pekin. IMEC i „Cotton Road” stanowią przykład tego, jak międzynarodowa współpraca może sprostać globalnym wyzwaniom i promować zrównoważony rozwój. Ten ambitny projekt nie tylko skróci czas transportu towarów, ale także pomoże wzmocnić więzi między narodami, promując stabilność i dobrobyt.

Włochy, ze swoim uprzywilejowanym położeniem geograficznym w basenie Morza Śródziemnego, mogłyby odegrać kluczową rolę w tej inicjatywie. Korytarz IMEC może stać się jednym z centralnych punktów agendy kolejnej grupy G7, której przewodniczyć będą Włochy, ponieważ promuje wzrost gospodarczy w Europie Południowej i stanowi okazję do wzmocnienia wpływów Włoch w Unii Europejskiej. Ostatecznie, IMEC i „Cotton Way” są świadectwem potencjału międzynarodowej współpracy w celu sprostania globalnym wyzwaniom i promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Projekt ten stanowi alternatywę dla chińskiego Jedwabnego Szlaku i może kształtować przyszłość międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ciągłość polityki wobec Indo-Pacyfiku i współpraca między narodami są niezbędne dla powodzenia takich inicjatyw, niezależnie od globalnych zmian politycznych. Spośród wszystkich międzynarodowych inicjatyw mających na celu konkurowanie z potęgą handlową Chin, ta wydaje się być najbardziej agresywna i potencjalnie skuteczna.

 

Alessandro Fiorentino