fbpx

Imec Alliance a „Cotton Road“: Nový koridor globální spolupráce

Obchod a ekonomika - 27 října, 2023

Krajina mezinárodních vztahů představuje nové iniciativy a aliance zaměřené na podporu spolupráce a globálního rozvoje

Evropa a Spojené státy podporují novou koalici národů a organizací, které se spojily s cílem podpořit technologické inovace a hospodářskou spolupráci. Tato iniciativa se nedávno stala známou díky dohodě o „bavlněné stezce“, ambiciózním projektu spojujícím Indii, Blízký východ a Evropu. Dohoda, kterou v Dillí u příležitosti zasedání skupiny G20 podepsala italská premiérka Giorgia Meloniová, přitáhla pozornost celého světa k novému memorandu o porozumění o koridoru Indie-Blízký východ-Evropa (IMEC), na němž se podíleli představitelé států, jako jsou Spojené státy, Indie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Francie, Německo a Evropská unie. Jedná se o rozsáhlou dohodu, která zahrnuje železniční a přístavní spojení, přenos dat a novou zelenou energetickou infrastrukturu.

„Bavlněná cesta“, jak ji někteří nazývají, je klíčovou součástí koridoru IMEC a představuje projekt, jehož cílem je propojit Evropu a Perský záliv přes Spojené arabské emiráty, Saúdskou Arábii, Izrael a Jordánsko prostřednictvím železničního spojení a přístavu mezi Indií a Perským zálivem. Cílem této infrastruktury je výrazně zkrátit dobu přepravy zboží mezi Indií a Blízkým východem, což přinese ekonomické výhody a podpoří stabilitu v regionu, který je často sužován turbulencemi.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové nelze podceňovat strategický význam tohoto projektu, který by měl zkrátit dobu přepravy zboží mezi Indií a Blízkým východem až o 40 %. Kromě ekonomických aspektů je cílem „bavlněné stezky“ posílit energetickou spolupráci mezi signatářskými zeměmi, podpořit udržitelný rozvoj a větší energetickou nezávislost. Dohoda IMEC a „bavlněná stezka“ vyvolaly na mezinárodní úrovni smíšené reakce. Zatímco Spojené státy, Indie a další zúčastněné země tento krok směrem k hospodářské spolupráci a inovacím uvítaly, Čína projevila jistou nevraživost. Čínské státní noviny Global Times kritizovaly Spojené státy jako „napodobitele“ a navrhly, aby se zaměřily na zlepšení národní infrastruktury.

IMEC a „bavlněná stezka“ však představují konkrétní odpověď na výzvy, které představuje čínská hedvábná stezka. Cílem této nové iniciativy je diverzifikovat obchodní možnosti a podpořit větší nezávislost na jediné obchodní cestě. Evropa a další zúčastněné země si uvědomují, že je důležité reagovat na rostoucí poptávku po infrastruktuře v zemích globálního Jihu a vyhnout se tomu, aby Peking zaplnil potenciální mezeru. IMEC a „Cotton Road“ představují příklad toho, jak může mezinárodní spolupráce řešit globální výzvy a podporovat udržitelný rozvoj. Tento ambiciózní projekt nejen zkrátí dobu přepravy zboží, ale také pomůže posílit vazby mezi národy a podpoří stabilitu a prosperitu.

Itálie by díky své výsadní zeměpisné poloze ve Středomoří mohla v této iniciativě hrát klíčovou roli. Koridor IMEC by se mohl stát jedním z hlavních bodů programu příštího zasedání skupiny G7, kterému bude předsedat Itálie, neboť podporuje hospodářský růst v jižní Evropě a představuje příležitost k posílení vlivu Itálie v Evropské unii. IMEC a „Cotton Way“ jsou nakonec důkazem potenciálu mezinárodní spolupráce při řešení globálních problémů a podpoře udržitelného hospodářského rozvoje. Tento projekt představuje alternativní trasu k čínské Hedvábné stezce a může ovlivnit budoucnost mezinárodních hospodářských vztahů. Pro úspěch těchto iniciativ je zásadní kontinuita politiky vůči Indopacifiku a spolupráce mezi státy, a to bez ohledu na globální politické změny. Ze všech mezinárodních iniciativ, jejichž cílem je konkurovat obchodní síle Číny, se tato jeví jako nejagresivnější a potenciálně nejúčinnější.

 

Alessandro Fiorentino