fbpx

Wsparcie i pomoc UE dla Ukrainy: Kompleksowy przegląd

W dniach 17-18 kwietnia odbyło się specjalne posiedzenie Rady Europejskiej. W trakcie dwudniowego szczytu przywódcy UE przyjęli kilka konkluzji na różne tematy, z których jednym była trwająca wojna na Ukrainie.

W tej kwestii Rada Europejska doszła do kilku konkluzji. Z jednej strony Rada zapewniła o pełnym poparciu Unii dla Ukrainy, jej narodu i niepodległości, a także suwerenności i integralności terytorialnej w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach. Przywódcy UE potwierdzili, że Rosja powinna zostać potępiona za trwające ataki lotnicze i rakietowe na ukraińską ludność cywilną i podstawową infrastrukturę cywilną, w szczególności za niedawny wzmożony nacisk na sektor energetyczny. W związku z tym Rada podzieliła się informacją, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie planują zwiększyć dostawy pomocy humanitarnej i ochrony ludności, w tym niezbędnego sprzętu, takiego jak generatory prądu i transformatory, w celu zapewnienia ludności energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej.

Podczas szczytu europejscy przywódcy podkreślili pilną potrzebę szybkiego zaopatrzenia Ukrainy w obronę przeciwlotniczą oraz przyspieszenia dostaw wszelkiej niezbędnej pomocy wojskowej, w tym amunicji artyleryjskiej i pocisków rakietowych. Rada Europejska popiera również postępy w propozycjach przeznaczenia nadzwyczajnych dochodów z unieruchomionych aktywów Rosji na poprawę sytuacji na Ukrainie i wzywa do ich szybkiego przyjęcia.

W odniesieniu do tego ostatniego punktu Rada wyjaśniła, że wsparcie wojskowe będzie udzielane z pełnym poszanowaniem polityki bezpieczeństwa i obrony ustanowionej w niektórych państwach członkowskich i zawsze mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa i obrony każdego państwa członkowskiego.

Podsumowując, od początku wojny jest to pomoc, z której Ukraina skorzystała ze strony UE i jej państw członkowskich. Pakiet pomocy i solidarności UE z Ukrainą, dane do18 marca, były następujące.

Jeśli chodzi o wsparcie finansowe i gospodarcze, UE i państwa członkowskie przekazały ponad 93 miliardy euro na wsparcie ukraińskiej gospodarki, sytuacji kryzysowych i wczesnej odbudowy.

W sprawie zaopatrzenia w żywność, bezpieczeństwa i pasów solidarności. W ciągu ostatnich lat UE ustanowiła szlaki, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. Są to tak zwane pasy bezpieczeństwa, które ułatwiły ponad 55% eksportu żywności z Ukrainy szlakami lądowymi i portami UE. Pasy były również przydatne dla ukraińskich towarów nierolniczych i do otrzymywania pomocy humanitarnej.

Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, Unia Europejska i jej państwa członkowskie przeznaczyły trzy miliardy euro na pomoc humanitarną i pomoc doraźną. Jeśli chodzi o ochronę ludności cywilnej, wartość pomocy rzeczowej i operacji kryzysowych za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności wyniosła 796 mln euro.

Jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, wysłano kwotę 33 miliardów euro, aby wzmocnić zdolności ukraińskich sił zbrojnych.

A jeśli chodzi o ostatni temat, przyjmowanie uchodźców, 17 miliardów euro zostało przekazanych na opiekę nad uchodźcami przybywającymi z Ukrainy, ponad 4,2 miliona osób, które uciekły z Ukrainy, skorzystało z tymczasowej ochrony w UE.

21 marcaRada Europejska stwierdziła, co następuje: „Rada Europejska jest coraz bardziej zdecydowana w swoim poparciu dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach. Rosja nie może zwyciężyć”, co zostało udowodnione w ciągu ostatniego miesiąca, zwłaszcza na ostatnim szczycie UE w kwietniu 17 rokuth. Przywódcy UE wielokrotnie domagali się od Rosji natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Bez wątpienia europejscy przywódcy zademonstrowali swoje poparcie dla Ukrainy przeciwko tej inwazji wojskowej i planują kontynuować pomoc, koncentrując się w szczególności na obronie wojskowej i ochronie ludności cywilnej.