fbpx

EU:s stöd och bistånd till Ukraina: En omfattande översikt

Ukrainakriget - våra demokratier i fara - april 29, 2024

Den 17-18 april hölls ett extrainsatt möte i Europeiska rådet. Under ett två dagar långt toppmöte antog EU-ledarna flera slutsatser om olika ämnen, varav ett var det pågående kriget i Ukraina.

När det gäller denna fråga drog Europeiska rådet flera slutsatser. Rådet försäkrade å ena sidan om unionens fullständiga stöd för Ukraina, dess folk och dess oberoende, liksom för suveräniteten och den territoriella integriteten inom dess internationellt erkända gränser. EU:s ledare bekräftade att Ryssland bör fördömas för sina pågående flyg- och missilattacker mot ukrainska civila och viktig civil infrastruktur, särskilt den senaste tidens ökade fokus på energisektorn. I detta sammanhang meddelade rådet att Europeiska unionen och dess medlemsstater planerar att öka leveransen av humanitärt bistånd och civilskyddsbistånd, inklusive viktig utrustning såsom kraftgeneratorer och transformatorer, för att förse befolkningen med elektricitet och distribution av elkraft.

Under toppmötet underströk de europeiska ledarna det brådskande behovet av att omedelbart förse Ukraina med luftvärn och att påskynda leveransen av allt viktigt militärt stöd, inklusive artilleriammunition och missiler. Europeiska rådet godkänner också framstegen i förslagen om att avsätta extraordinära intäkter från Rysslands immobiliserade tillgångar till förmån för Ukraina och uppmanar till ett snabbt antagande av dem.

När det gäller den sistnämnda punkten klargjorde rådet att militärt stöd kommer att tillhandahållas med full respekt för den säkerhets- och försvarspolitik som har fastställts i vissa medlemsstater och alltid med beaktande av varje medlemsstats säkerhets- och försvarsfrågor.

Sammanfattningsvis är detta det stöd som Ukraina har fått från EU och dess medlemsländer sedan kriget började. EU:s stöd- och solidaritetspaket till Ukraina, med siffror fram till den 18 mars, har varit följande.

När det gäller det finansiella och ekonomiska stödet har EU och medlemsländerna bidragit med mer än 93 miljarder euro i stöd till Ukrainas ekonomi, nödläge och tidiga återhämtning.

Om livsmedelsförsörjning och säkerhet och solidaritetsbanor. Under de senaste åren har EU upprättat transportvägar för att hjälpa Ukraina att exportera sina jordbruksprodukter. Det handlar om de så kallade säkerhetsfälten, som har underlättat över 55% av livsmedelsexporten från Ukraina via landvägar och EU-hamnar. Banorna har också varit användbara för Ukrainas icke-jordbruksvaror och för att ta emot humanitärt bistånd.

När det gäller humanitärt bistånd har Europeiska unionen och dess medlemsländer avsatt tre miljarder euro i humanitärt bistånd och katastrofhjälp. När det gäller skyddet av civilbefolkningen har 796 miljoner euro gått till bistånd in natura och katastrofinsatser via EU:s civilskyddsmekanism.

När det gäller Ukrainas säkerhets- och försvarsaspekter har ett belopp på 33 miljarder euro skickats för att stärka de ukrainska väpnade styrkornas kapacitet.

Och när det gäller det sista ämnet, flyktingmottagande, har 17 miljarder euro omlokaliserats för att ta hand om mottagandet av dessa flyktingar som kommer från Ukraina, över 4,2 miljoner människor som har flytt från Ukraina åtnjuter tillfälligt skydd i EU.

Tillbaka den 21 marsEuropeiska rådet uttalade följande: ”Europeiska rådet står alltmer fast vid sitt stöd för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Ryssland får inte segra”, och detta har bevisats under den senaste månaden, särskilt i samband med det senaste EU-toppmötet i april 17th. EU:s ledare har vid upprepade tillfällen krävt att Ryssland omedelbart upphör med sina militära aktioner och förbehållslöst drar tillbaka alla styrkor och all militär utrustning från Ukraina och fullt ut respekterar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

De europeiska ledarna har utan tvekan visat sitt stöd för Ukraina mot denna militära invasion och planerar att fortsätta att ge stöd, med särskilt fokus på det militära försvaret och skyddet av civilbefolkningen.