fbpx

Wzmacnianie pozycji młodzieży: Ujawnianie potencjału Europy i kształtowanie przyszłych liderów w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2024

Kultura - 29 lutego, 2024

Czy młodzi ludzie wiedzą, co Europa ma do zaoferowania? Co ważniejsze, czy znają swój własny potencjał w sprawach europejskich?

Odpowiedź na te pytania może zostać udzielona wielu osobom wiosną przyszłego roku.

W dniach 12-19 kwietnia 2024 r. odbędzie się Europejski Tydzień Młodzieży, kolejny sposób na zaangażowanie młodzieży w proces decyzyjny na szczeblu europejskim.

Jednym z celów Komisji jest właśnie masowe zaangażowanie młodych ludzi, w tym dzieci, w aktywne i polityczne życie państw członkowskich, począwszy od realiów lokalnych, a skończywszy na wyższych szczeblach.

Organizowana przez Komisję Europejską inicjatywa odbywa się co dwa lata i ma na celu dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi, aby konfrontacja, jak powiedzieliśmy, była dynamiczna i demokratyczna. W tym roku kontynuowane jest również dziedzictwo Europejskiego Roku Młodzieży, który odbył się w 2022 r., w ramach którego przeprowadzono ponad 13 000 działań w 67 krajach.

Debaty, festiwale, wystawy to różne aspekty tego wydarzenia, które ma na celu analizę i zabranie głosu w różnorodnym świecie młodzieży, szukając odpowiedniego klucza komunikacyjnego, aby odnieść się do nowych pokoleń.

Celem jest bez wątpienia zaangażowanie młodych ludzi w proaktywny i decyzyjny proces, który jest jednocześnie cnotliwy i „zaraźliwy”, tak abyśmy mogli liczyć na świeży i niefiltrowany głos młodych ludzi, którzy w wielu przypadkach godzą się z rzeczywistością społeczną i zawodową, która wymaga ich niezależności.

Parafrazując żargon piłkarski tak bliski naszemu kontynentowi, jest to swego rodzaju „dwunasty człowiek na boisku”, czyli ten dodatkowy czynnik potrzebny do nadania właściwego i skutecznego impulsu do „wygrania meczu”, nawet jeśli sytuacja może być niepokojąca.

Ale celem jest także słuchanie, wychwytywanie i odkrywanie nawyków, różnych sposobów myślenia, pasji i nowych języków pokolenia Z.

I nie jest przypadkiem, że w tym roku wydarzenie to odbędzie się na około dwa miesiące przed wyborami europejskimi zaplanowanymi na 6-9 czerwca 2024 r. we wszystkich państwach członkowskich.

Krótko mówiąc, jest to sposób na przypomnienie dzieciom o tym, jak ważne jest bycie zaradnym obywatelem, zwracającym uwagę nawet na te kwestie, które pozornie mogą być odległe od codziennego życia.

Rzeczywiście, jednym z problemów, z którymi Wspólnota Europejska spotyka się najczęściej, jest niewątpliwie „oddalenie”, jakie sami obywatele, młodzi i starzy, postrzegają w sprawach europejskich. Koncepcja, która jest zbyt odległa, czasami abstrakcyjna i która, zdaniem wielu, wydaje się mieć niewielki wpływ na codzienne doświadczenia, do których są przyzwyczajeni. I właśnie te błędne rozważania należy przerwać, inicjując, tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zmianę kursu.

Centra Europe Direct, w tym konkretnym przypadku (ponad 400 w całej Europie), mają właśnie za zadanie, poprzez usługi front-office, online oraz poprzez działania i seminaria, przybliżać obywateli do Europy, działając jako rzecznicy Unii, dostarczając szczegółowych informacji i odpowiadając na pytania tych, którzy potrzebują wsparcia dla Europy w dziedzinie pracy lub po prostu podróży lub życia za granicą.

Bardzo często to właśnie młodzi ludzie, słynni cyfrowi tubylcy, okazują się być słabo poinformowani o tym, co dzieje się poza granicami ich kraju. Młodzi ludzie, głównie w wieku szkolnym, chociaż korzystają z korzyści oferowanych przez Unię (projekty, wycieczki z przewodnikiem, fundusze), pozostają w niewielkim stopniu zaangażowani w proces informacyjny i organizacyjny, będąc biernymi beneficjentami możliwości zaprojektowanych specjalnie dla nich. To samo można powiedzieć o tych, którzy zdecydowali się wejść w świat pracy, pełni wielkich oczekiwań na przyszłość, ale mało zorientowani w ścieżce, którą należy obrać, a przede wszystkim mało świadomi planów przygotowanych na kontynencie dla tych, którzy chcą odkrywać i poznawać nowe kultury i nowe możliwości.

Na szczęście jednak instrumenty wprowadzone przez Parlament i Radę Europejską stopniowo wplatają się w gęstą sieć młodszych pokoleń, zaczynając tkać nici dla bardziej partycypacyjnego dyskursu. Jeśli część młodych ludzi, zdecydowana większość, jest wciąż niedoinformowana, w rzeczywistości są tacy, którzy wkraczają w wielokulturowy krajobraz z jasnymi pomysłami i zdecydowanymi celami, w pełni reprezentując tę część aktywnych obywateli, tak bardzo poszukiwanych na arenie międzynarodowej. Gdybyśmy jednak zadali dwa proste pytania młodym ludziom, w wieku od 20 do 30 lat, dotyczące możliwości oferowanych obecnie przez Unię Europejską, a także oczekiwań, jakie mają wobec samej Wspólnoty, co by odpowiedzieli?

Prawdopodobnie dlatego, że w Europie jest wiele rzeczy, na które warto czekać. Po pierwsze, aby zobaczyć większe zaangażowanie w ochronę środowiska (z poszanowaniem tego, co jest zapisane w agendzie 2030, która proponuje bardziej ekologiczną Europę) i ogólny dobrobyt, zwłaszcza w krytycznych czasach, takich jak pandemia, której niedawno doświadczyliśmy. Promowanie pokoju i solidarności, wyobrażanie sobie Europy jako miejsca, w którym ludzie mogą żyć bezpiecznie, które oferuje możliwości doskonalenia zawodowego i wnoszenia wkładu w szerszą społeczność, która w coraz większym stopniu uwzględnia różnorodność kulturową i płciową.

Oczekuje się, że Europa będzie nadal promować współpracę między krajami członkowskimi, podejmować wspólne wyzwania i zapewniać możliwości wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju”.

Z drugiej strony, gdybyśmy przeanalizowali możliwości, jakie Europa jest dziś w stanie dać młodym ludziom, prawie na pewno usłyszelibyśmy, że Europa ma zróżnicowany i dynamiczny rynek pracy. Istnieją programy stażowe, stypendia i inicjatywy, które ułatwiają wejście w świat zawodowy. Swobodny przepływ w ramach Unii Europejskiej ułatwia również mobilność zawodową, umożliwiając młodym ludziom odkrywanie możliwości w różnych krajach bez nadmiernej biurokracji. Albo że dzięki programom mobilności, takim jak Erasmus+, UE umożliwia młodym ludziom studiowanie, pracę lub wolontariat w różnych krajach europejskich. Doświadczenia te nie tylko wzbogacają tło kulturowe, ale także zapewniają możliwości uczenia się i rozwoju osobistego. Ponadto UE jest zaangażowana w walkę z bezrobociem wśród młodzieży poprzez programy, które mają na celu zapewnienie umiejętności, szkoleń i możliwości znalezienia pracy. Wreszcie, w ostatnich dniach pojawiły się informacje o zamiarze parlamentu zniesienia bezpłatnych staży, tak aby każdy, kto chce skorzystać z możliwości zatrudnienia, mógł w nich uczestniczyć. Ale czy rzeczywiście tak jest?

Właśnie z tego powodu wydarzenie takie jak Europejski Tydzień Młodzieży nabiera w tym względzie fundamentalnej wartości. Po pierwsze dlatego, że sami młodzi ludzie mogą proponować, sugerować, inwestować we własne pomysły i sprawiać, że ich głos będzie słyszalny, mierząc wysoko. Jednocześnie instytucje mogą słuchać, aby narysować wspólną nić między polityką a obywatelami, przybliżając ich do życia społeczności i wypełniając lukę między sprawami publicznymi a wyborcami.

Odbywające się, jak przewidujemy, na dwa miesiące przed wyborami, jednym z celów jest niewątpliwie większe zaangażowanie młodych ludzi w podejmowanie decyzji i demokratyczne wybory, zachęcając coraz więcej obywateli do głosowania, podstawowego narzędzia uczestnictwa. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach pozwala ponadto poznać i zainspirować się historiami sukcesu rówieśników lub po prostu rozpoznać siebie w czyichś historiach; dowiedzieć się o wszystkich możliwościach udostępnianych przez UE i nie ograniczać się tylko do poznania programu Erasmus+ (wśród programów, z których młodzi ludzie korzystają najczęściej, nieprzypadkowo Włochy zajmują drugie miejsce wśród krajów uczestniczących w programie); debatować na tematy, które mogą być szczególnie bliskie ich sercu lub które mają wpływ na społeczność, w której żyją; rozumieć znaczenie swojego głosu; angażować się w konkretny dialog z decydentami.

Aby wziąć udział lub zaproponować własny pomysł na Europejski Tydzień Młodzieży, wystarczy przejść do Europejskiego Portalu Młodzieżowego, oficjalnej strony Unii Europejskiej, kliknąć odpowiedni przycisk i zalogować się lub zarejestrować swoje konto.