fbpx

Curtea de Conturi Europeană în 2023: O imagine de ansamblu a auditurilor, a provocărilor și a aspectelor critice dintr-o perspectivă conservatoare

Legal - mai 9, 2024

Curtea de Conturi Europeană (CCE), înființată în 1977, este instituția supremă de audit a Uniunii Europene. Rolul său este esențial pentru asigurarea transparenței și a responsabilității în utilizarea fondurilor UE, care sunt elemente esențiale pentru menținerea încrederii publicului. Raportul anual 2023 demonstrează angajamentul ferm al CCE nu numai în ceea ce privește evaluarea eficacității politicilor UE, ci și în ceea ce privește promovarea unei mai bune gestiuni financiare, evidențiind provocări și progrese fără precedent în diverse domenii.

Evaluarea gestiunii financiare a UE

Potrivit raportului, Curtea de Conturi a efectuat audituri riguroase privind regularitatea operațiunilor financiare ale UE, concentrându-se asupra eficienței cu care politicile și programele își ating obiectivele strategice. Un punct important al anului 2023 a fost evaluarea gestiunii financiare a bugetului UE, inclusiv a inițiativelor financiare legate de NextGenerationEU, ambițiosul pachet de stimulente pentru redresarea post-pandemică. Deși bugetul a fost, în general, bine gestionat, Curtea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cheltuieli, subliniind o creștere a ratei de eroare la 4,2 %, față de 3,0 % în anul precedent.

Audituri pe teren și probleme emergente

Intensificarea auditurilor la fața locului a fost o caracteristică a activității CCE în 2003, cu o creștere semnificativă a numărului de zile de audit în statele membre și în afara acestora, în comparație cu anii precedenți. Această activitate sporită a permis CCE să dobândească o înțelegere mai profundă a provocărilor legate de gestionarea fondurilor UE, în special în ceea ce privește mecanismul de redresare și reziliență și NextGenerationEU.

Rapoarte speciale și analize sectoriale.

Rapoartele speciale publicate în 2023 au abordat aspecte critice, cum ar fi politica industrială a UE privind bateriile, obiectivele climatice și egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap. Unul dintre aceste rapoarte a evidențiat necesitatea unui nou impuls strategic în politica UE în domeniul bateriilor pentru a menține competitivitatea sectorului auto și pentru a atinge obiectivele de neutralitate climatică.

Cooperarea interinstituțională și internațională.

De asemenea, CCE și-a consolidat relațiile interinstituționale, colaborând îndeaproape cu alte instituții supreme de audit din întreaga lume pentru a îmbunătăți standardele de audit și pentru a răspunde la amenințările transfrontaliere, cum ar fi securitatea cibernetică. Aceasta a inclus participarea la conferințe și seminarii pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici.

Răspunsul la problemele critice și perspectiva de viitor.

Privind spre viitor, Curtea se pregătește pentru noi provocări, în special pentru impactul creșterii bugetului UE și pentru viitoarele alegeri care ar putea schimba peisajul politic european. În preambulul raportului, președintele Curții subliniază importanța adaptării continue a strategiilor de audit pentru a rămâne în prima linie a evoluției auditului în sectorul public.

Raportul 2023 al Curții de Conturi Europene prezintă imaginea unei instituții profund angajate să se asigure că fondurile UE sunt utilizate în mod eficient și responsabil. În ciuda provocărilor cu care se confruntă, Curtea dă dovadă de o rezistență și de o voință care sunt fundamentale pentru misiunea sa de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, deși raportul 2023 al Curții de Conturi Europene evidențiază eforturi și progrese semnificative în diverse domenii, raportul evidențiază, de asemenea, provocări persistente în ceea ce privește gestiunea financiară a Uniunii Europene. Dintr-o perspectivă conservatoare, așa cum este adesea exprimată de Grupul ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni) din Parlamentul European, este esențial să reflectăm asupra acestor rezultate pentru a reafirma importanța unei mai mari responsabilități și a unei gestionări atente a resurselor publice.

Complexitatea crescândă a bugetului UE, evidențiată de rata de eroare tot mai mare în ceea ce privește cheltuielile, ridică întrebări esențiale cu privire la modul în care sunt alocați și monitorizați banii contribuabililor europeni. Conservatorii subliniază necesitatea unei mai mari transparențe și responsabilități în cadrul instituțiilor UE pentru a se asigura că fiecare euro cheltuit contribuie cu adevărat la bunăstarea și securitatea cetățenilor europeni. Lupta împotriva risipei și a corupției ar trebui să rămână o prioritate absolută pentru a se asigura că fondurile publice sunt utilizate în mod eficient și în conformitate cu așteptările cetățenilor.

Curtea de Conturi, prin angajamentul său neobosit de a monitoriza cheltuielile UE, joacă un rol crucial în asigurarea acestei transparențe. Cu toate acestea, este de datoria tuturor instituțiilor europene, inclusiv a Parlamentului și a Comisiei, să răspundă la aceste provocări prin măsuri concrete de consolidare a controlului financiar și a gestionării fondurilor europene.

Eficiența și responsabilitatea financiară nu sunt doar obiective administrative, ci sunt esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană și în instituțiile sale. În calitate de conservatori, ne reafirmăm angajamentul de a promova o guvernanță care să acorde prioritate prudenței financiare și respectului față de contribuabilul european, principii fundamentale pentru o Uniune mai puternică și mai rezistentă.