fbpx

Lucrând împreună cu Europa pentru viitorul sănătății mintale: Un imperativ pentru toți

Sănătate - mai 14, 2024

Săptămâna europeană a sănătății mintale 2024 se apropie, iar în acest an, tema „co-creației” rezonează cu o forță deosebită.

Este un apel la acțiune colaborativă, o invitație adresată tuturor celor cărora le pasă de sănătatea mintală să se unească pentru a dezvolta și implementa politici și programe menite să promoveze o bunăstare psihologică durabilă pentru toți.

Realitatea sănătății mintale este o rețea complexă de provocări și oportunități care implică persoane de toate vârstele și din toate mediile socio-economice. De la tineri la persoane în vârstă, de la lucrători la familii, nimeni nu este imun la impactul sănătății mintale. Și, pe măsură ce tehnologia și schimbările sociale continuă să transforme modul în care trăim, este imperativ să abordăm noile provocări cu o mentalitate de colaborare și inovare.

Unul dintre punctele cruciale care vor fi abordate în cadrul Săptămânii sănătății mintale 2024 va fi importanța intervențiilor timpurii și a sprijinului în timp util. Prea des, semnele timpurii de suferință mentală sunt ignorate sau trecute cu vederea, ceea ce duce la probleme mai grave în timp. Promovarea unei culturi în care oamenii se simt confortabil să ceară ajutor și să îl primească prompt este esențială pentru sănătatea mintală a unei societăți.

În această privință, Uniunea Europeană a făcut progrese importante în domeniul sănătății mintale. Prin intermediul programului EU4Health, au fost investite milioane de euro pentru a identifica lacunele din serviciile existente și pentru a consolida capacitățile în sectorul sănătății mintale. Formarea lucrătorilor și a profesioniștilor din domeniul sănătății, inclusiv a profesorilor și a asistenților sociali, a fost recunoscută ca fiind un domeniu critic în care trebuie investit. Dotarea acestora cu abilitățile necesare pentru a recunoaște și gestiona problemele de sănătate mintală este esențială pentru a asigura accesul echitabil și în timp util la îngrijire.

Un alt aspect crucial al unei co-creații eficiente este combaterea stigmatizării și a discriminării asociate cu sănătatea mintală. Prea des, persoanele care suferă de probleme psihologice sau psihiatrice se confruntă cu prejudecăți și ostracizare socială, ceea ce le poate împiedica recuperarea și bunăstarea. Colaborarea cu autoritățile naționale pentru a elabora orientări și politici care să promoveze incluziunea și înțelegerea este esențială pentru a crea o societate mai primitoare și mai solidară pentru toți.

Dar sănătatea mintală nu poate fi abordată doar la nivel instituțional sau guvernamental. Este un angajament care implică întreaga comunitate, de la școli la companii, de la organizații ale societății civile la familii. Școlile trebuie să fie locuri în care tinerii nu doar dobândesc cunoștințe academice, ci și abilități de viață, inclusiv de gestionare a emoțiilor și de reziliență mentală. Locurile de muncă trebuie să fie medii care promovează bunăstarea angajaților, oferind sprijin și resurse pentru a aborda stresul și epuizarea.

Un alt domeniu de interes deosebit este sănătatea mintală a grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii și refugiații. Pandemia Covid-19 și alte crize globale au exacerbat inegalitățile existente, punând la încercare resursele și capacitățile celor mai vulnerabile comunități. Este esențial să ne asigurăm că aceste persoane primesc sprijinul de care au nevoie pentru a face față provocărilor unice cu care se confruntă, atât prin servicii de sănătate mintală dedicate, cât și prin politici mai ample care să abordeze cauzele care stau la baza vulnerabilității lor.

Promovarea cercetării și inovării în domeniul sănătății mintale este esențială pentru a asigura progresul continuu în tratamentul și prevenirea tulburărilor mintale. Investițiile în programe de cercetare care explorează noi terapii și abordări de tratament pot duce la soluții mai eficiente și mai bine orientate pentru cei care suferă de probleme de sănătate mintală.

Săptămâna europeană a sănătății mintale 2024 ne reamintește că sănătatea mintală este o responsabilitate comună care necesită un angajament colectiv. Numai prin co-crearea de politici, programe și practici care promovează înțelegerea, incluziunea și sprijinul putem spera să creăm un viitor în care toată lumea să se bucure de o bună sănătate mintală. Este un obiectiv ambițios, dar unul care merită cu siguranță urmărit pentru binele tuturor.

Alessandro Fiorentino