fbpx

Den högsta väggen någonsin och början på hoppet

Kultur - november 9, 2023

Kommunismens sammanbrott och dess effekter på dagens och morgondagens Europa.

Den 9 november 1989 föll Berlinmuren, vilket blev startskottet för upplösningen av Sovjetunionen och den gradvisa frigörelsen från kommunismen i många stater som i dag är trogna medlemmar i Europeiska unionen och Nato.

Muren, som byggdes för att skilja den fransk-angloamerikanska delen av den tyska huvudstaden från den sovjetiska, blev med tiden en konkret symbol för en mycket viktigare gräns, ”järnridån”, som skilde Västeuropa från Östeuropa under sovjetisk kontroll eller starkt anslutna kommunistpartier.

Det uppskattas att omkring 200 människor dödades av den östtyska militärpolisen när de försökte ta sig över muren för att nå Västberlin, och behovet av att hitta sig själv i ”Fria Berlin” blev ett så genomgripande element att det stimulerade filmer, böcker och sånger från alla delar av världen.

Men vilka var de konkreta effekterna av detta fall?

Snabbt sagt: först och främst återföreningen av Tyskland, som slutfördes i början av oktober 1990 efter månader av förhandlingar, innefattade en process med starka incitament för att återuppliva den östtyska ekonomin och samtidigt undvika avfolkning av de områden som ockuperats av Sovjetunionen; redan innan dess föll den kommunistiska regimen i Ungern, som var först med att öppna gränserna så att medborgare kunde passera mellan Ungern och Österrike; Tjeckoslovakien frigjorde sig först från Gustáv Husáks kommunistiska regim och inledde sedan en process för att upprätta två republiker, en för den tjeckiska befolkningen och en för den slovakiska befolkningen; Polen och Rumänien från regimer till demokratier, ledda av de konservativa respektive de Solidaritet i Polen och Nationella räddningsfronten i Rumänien.

I dag är, förutom Östtyskland som en del av Tyskland, 9 före detta sovjetiska länder medlemmar i Europeiska unionen, till vilka kan läggas de länder som uppstod efter Jugoslaviens upplösning, nämligen Kroatien och Slovenien. Ett viktigt arv som utgör nästan hälften av medlemsländerna och är den största demonstrationen av den kommunistiska ideologins och regimens misslyckande.

På det ekonomiska planet är faktiskt inkomstnivån per capita fortfarande låg, trots den starka tillväxt som de olika länder som har gått med i EU har upplevt: om man bortser från huvudstadsområdena har faktiskt alla de regioner som var under sovjetregimen i dag en BNP per capita som är lägre än det europeiska genomsnittet, inklusive de tyska regionerna.

Om de ekonomiska uppgifterna därför pekar på behovet av ytterligare ett steg, är de politiska ganska entydiga: i Polen har de olika högerpartierna nått två tredjedelar av samförståndet (35 % för PiS – ECR och 31 % för PO – PPE); i Ungern vann Orbán (Fidesz – NI, ex-PPE) valet med absolut majoritet; i Tjeckien är den enda vänsterkraften Piráti (Gröna/EFA) med 4 mandat av 200, resten är antingen centristiska (ANO 2011 – RE eller STAN – EPP) eller center-höger (ANO 2011 – RE eller STAN – EPP).ODS – ECR, KDU- ČSL – PPE, SPD – ID, TOP 09 – PPE); i Rumänien omvaldes Klaus Iohannis (PNL – EPP) till president med 66 % i omvalet; i Lettland finns en center-högerregering bestående av JV (EPP), LZP (Greens/EFA) och NA (ECR); i Litauen möttes två konservativa och liberala kandidater i presidentvalet.

Bortsett från de komplexa situationerna i Slovakien (där socialdemokraterna vann igen) och Estland, med regeringar av bred koalition, är de före detta sovjetiska länderna och i synnerhet det välkända ”Visegradblocket” bland de mest trogna valbassängerna för den europeiska högern, vilket visas av CDU:s (PPE) och AfD:s (ID) höga procentandelar i de östra delstaterna i Tyskland.

Den process som utlöstes av murens fall gav impulser till de konservativa och liberala idéernas revansch, för att försvara de kristna rötterna mot den ateistiska nihilism som förespråkas av den kommunistiska ideologin, för att försvara hemländer och nationer, för att försvara historien och en kultur som präglas av frihet och välstånd.

Östeuropas frihet är grunden för folkens Europa och västvärlden, och den här dagen bör vi minnas detta och även börja försvara oss mot de krafter som hotar oss i dag.

I dag som alltid mot alla diktaturer, för ett Europa som är en bastion för frihet.