Handel och ekonomi
Handel och ekonomi - november 16, 2022

Livsmedelssuveränitet, ett etiskt koncept som måste försvaras

Bland nyheterna i den nybildade regeringen Meloni finns de nya namnen på fyra ministerier, inklusive det som tidigare var jordbruksministeriet som har blivit ministeriet för jordbruk, livsmedelssuveränitet och skogsbruk (Masaf) och som har anförtrotts...