fbpx
Southern Europe
Juridisk - november 26, 2023

Nuvarande styrning av fonder i EU

Det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd har anordnat en interparlamentarisk konferens om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning i EU, som nyligen hölls i Madrid. Bland de olika sessionerna ägnades den första åt utmaningarna...