fbpx

ECR-partiet leder försvaret av pressfriheten

Politik - januari 24, 2024

Trender i Europa och världen för att motverka falska nyheter och desinformation

I mitten av januari ägde den av ECR-partiet sponsrade konferensen om pressfrihet rum i Bryssel. Det centrala temat var avgörande mot bakgrund av den kommande kampanjen inför valet till Europaparlamentet i juni 2024, särskilt på grund av svårigheten att hitta verkligt ”fri” information.

Bland de ämnen som diskuterades fanns fall av ”kontaminering” av information, krigstida strategier som genomfördes via media och de hinder som journalister möter i sitt arbete, med risk för överfall, fängelse eller värre. Detta omfattade även den växande rollen för artificiell intelligens i masskommunikationsvärlden.

De sociala mediernas roll var särskilt viktig. De var ursprungligen avsedda att föra samman människor, men har förvandlats till verktyg för enkel och vilseledande politisk propaganda, särskilt riktad mot den yngre befolkningen, men även med konsekvenser för den äldre demografin. Även begäran om korrigeringar i fall av medvetet falsk information är ofta otillräcklig. Det är en utmaning att sudda ut mediemålet även efter att det journalistiska medium som publicerade felaktigheter har bett om ursäkt.

Europa är inte befriat från allvarliga informationsproblem. En rapport som genomförts och publicerats av ECR-partiet visar att mellan 2014 och 2023 dödades 50 journalister, inklusive redaktörerna för Charlie Hebdo som mördades under attacken i januari 2015. Under det året rankades Frankrike som det näst största landet i världen när det gäller dödade journalister.

Anmärkningsvärda incidenter inträffade 2017 med mordet på den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia, som sköts efter att ha avslöjat politikers inblandning i Panamadokumentskandalen. Ett annat exempel var mordet på journalisten Jan Kuciak och hans flickvän efter att de hade undersökt banden mellan Ficos regering och vissa italienska ’Ndrangheta-grupper. År 2021 mördades Peter de Vries i Nederländerna efter att ha stött vittnen i en rättegång mot marockansk-nederländsk organiserad brottslighet.

Vid evenemanget i Bryssel deltog en stor internationell delegation från Armenien, Frankrike, Moldavien, Rumänien, Tyskland, Irland, Italien, Polen och andra länder. Den inleddes med ett rundabordssamtal som ECR-gruppen i Europaparlamentet stod värd för, med medordförande Nicola Procaccini (FdI), parlamentsledamot Jorge Buxade, partiets generalsekreterare Antonio Giordano och parlamentsledamöterna Ilcic (HR), Ross (NL), De La Pisa Carrión (SP) och Tertsch.

”Det sker ofta en radering av röster som inte överensstämmer med mainstream för att tysta dem, genom ömsesidig förstärkning”, sade Procaccini under rundabordssamtalet. Han tillade dock att mainstream har tappat mark, eftersom sunt förnuft och fritt tankeutbyte via andra medier har gjort att center-höger har vunnit framgångar nästan överallt. ”Jag tror – avslutade han – att det inte alltid kommer att vara möjligt att undertrycka vår ståndpunkt, särskilt när vi kan uttrycka den på ett intelligent sätt.”

Den första panelen, som leddes av Maicol Pizzicotti Busilacchi, internationell sekreterare för ungdomsrörelsen Fratelli d’Italia, fokuserade på pressfrihet på europeisk och internationell nivå. I panelen ingick partiets generalsekreterare Antonio Giordano (FdI), Ludmila Belcencova, den moldaviska ordföranden för Stop Media Ban, Jorge Martín Frías från den spanska stiftelsen ”Disenso” och den italienska journalisten Antonio Rapisarda.

”Jag tycker att det är mycket viktigt att diskutera allt som förorenar information och undergräver dess kvalitet. Vi har fokuserat på nya frågor som rör pressfrihet och yttrandefrihet”, kommenterade generalsekreterare Antonio Giordano. Belcencova, som leder ”Stop Media Ban”, talade till publiken om de utmaningar som oberoende journalister möter i Moldavien, tog upp medieförtryck och analyserade situationer i Europa.

 

Nästa panel, som modererades av journalisten Anne Elisabeth Moutet från ”The Telegraph” i Frankrike, diskuterade utländska aktörers inflytande på pressfriheten och det kommande valet till Europaparlamentet, som är avgörande för makter som USA, Ryssland och Kina. Bland paneldeltagarna fanns parlamentsledamöterna Carlo Fidanza (FdI) och Herman Tertsch (Vox), en människorättsadvokat och medlem av ”Stop Media Ban” Natalia Bayram, och Gary Kavanagh, chef för Edmund Burke Institute.

Carlo Fidanza redogjorde för de viktigaste aspekterna av lagen om digitala tjänster, ett verktyg som kan säkerställa ett bättre skydd för yttrandefriheten på sociala medier och förhindra censur från deras ägare. Fidanza betonade extern inblandning i valkampanjer och intern inblandning av icke-statliga organisationer. Även om förordningen kan skjutas upp till efter valet, bekräftade han att det är nödvändigt att skydda valkampanjerna. Han berörde också artificiell intelligens, ett kraftfullt verktyg men ett som kan leda till produktion av ”deep fakes” och en revolution på arbetsmarknaden.

Utöver den dynamik som redan förklarats finns det också faktorer som den ekonomiska krisen – som därför får medierna att överleva på grundval av antalet klick snarare än kvaliteten på den information som tillhandahålls – utöver den komplexa sociala dynamiken som får informationssystemet att hamna i kris.

Ökningen av hot och våld mot journalister, koncentrationen av mediemarknaden som begränsar pluralismen och den progressiva politiska kontrollen över redaktionerna som undergräver självregleringen visar en oroande bild för den europeiska pressen och utgör ytterligare en utmaning som ”ECR vill vinna”.

Efter att personligen ha deltagit i detta evenemang kan jag bara konstatera att informationsproblemen berör hela befolkningen och att det finns en tydlig skillnad: å ena sidan vänstern som är fast besluten att förstöra andras åsikter, och som inte ens angriper vad som sägs utan vem som säger det; å andra sidan den konservativa högern som tror på diskussion, debatt och frihet att uttrycka sina tankar och acceptera andras utan förutfattade meningar, som sätter fakta före sin personliga vision. Ett fritt Europa byggs genom att förena medvetandet hos fria européer som är medvetna om vad som händer, så pressfrihet måste vara en nyckelpunkt från vilken vi kan börja bygga ett nytt Europa.