fbpx

Europa Viva 2024: Identitetsmanifest från de europeiska konservativa i Madrid

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 14, 2024

Allt är klart i Madrid för den sista kulturhelgen som anordnas av Ecr-partiet – partiet för europeiska konservativa och reformister – under denna mandatperiod före valet den 8-9 juni. Det är ingen tillfällighet att evenemanget, som går under namnet ”Europa Viva 24”, kommer att fokusera just på unionens framtid, på det Europa som kommer att växa fram efter nästa valomgång. Invandring, turism, traditioner, artificiell intelligens, ekologisk och digital övergång: temana för det tre dagar långa evenemanget, som kommer att äga rum i den spanska huvudstaden den 17-19 maj, är därför framåtblickande, med en önskan om att skapa debatter som kommer att övervinna de ideologiska hindren från en vänster som har riskerat att inte bara förringa de värderingar som de europeiska folken bygger på, utan också sänka ekonomierna i de olika medlemsstaterna. På så sätt vill ECR erbjuda en verkligt kommunitär vision av Europa, där samarbete mellan stater ses som det verkliga vapnet för att övervinna de kommande årens utmaningar. Ett samarbete som inte degraderar varje folks kultur, utan upphöjer den till en grundläggande nyckel till framtiden.

Kultur, miljö, invandring och framtid: Europa Viva 24-programmet

Deltagarna förväntas anlända mellan torsdag 16 och fredag 17, då det kommer att hållas en morgon- och eftermiddagstur på gatorna i Toledo, ”staden med tre kulturer”. Därefter, från 18.00 till 20.30, kommer ECR:s ungdomsforum att äga rum, följt av ECR:s ungdomsbal. Lördagen den 18 maj inleds med andra kultur- och turistaktiviteter, t.ex. en busstur genom Madrids gator och ett besök på Pradomuseet, ett av världens viktigaste museer: en samling verk av de största europeiska konstnärerna, en resa genom kristendomen, mytologin och historien. Efter eftermiddagens arbete finns det möjlighet att delta i en traditionell spansk middag. På söndag morgon kommer det att vara möjligt att delta i VIVA-evenemanget som anordnas av det spanska konservativa partiet Vox. Gästerna kommer att bo på Melia Castillia Hotel, där ungdomar kommer att kunna dra nytta av vissa rabatter.

Men det är på lördag eftermiddag som debatterna verkligen kommer till sin rätt: från kl. 16.30 kommer flera paneler att hållas där många konservativa personligheter från hela Europa kommer att tala. Den första debatten, kl. 16.30-17.15, kommer att ha rubriken ”Effektivt och humant, ett konservativt alternativ till illegal invandring”. Det kommer att bli ett tillfälle att analysera den nya strategi som Europa måste anta i migrationsfrågan: inte längre tillåta och uppmuntra obeveklig inresa och olaglig passage av våra gränser, utan en effektiv plan för att säkerställa en rationell hantering av flödena, främja utveckling i ursprungs- och transitländerna för att minska de motiv som får tusentals migranter att lämna sina hemländer.

I debatten deltar Adela Mirza, ordförande för Alternativa Dreapta, ett rumänskt konservativt parti; Zvonimir Troskot, internationell sekreterare för Most, ett kroatiskt parti; Rocio de Meer, spansk ledamot av Europaparlamentet; Manuel Fraga, politisk rådgivare vid Europaparlamentet; Sara Kelany, italiensk ledamot av Europaparlamentet. Debatten modereras av Marilù Lucrezio, journalist på RAI och korrespondent i Bryssel.

Därefter, från kl. 17.15 till 18.00, är det dags för panelen med titeln ”Turism i ljuset av Europas judisk-kristna grundvalar”. Än en gång en debatt om Europas framtid, om turismen, hörnstenen i många länder, som måste respektera och inte förvränga vårt Europas kulturella ursprung. I debatten deltar Gianluca Caramanna, italiensk parlamentsledamot; Michael Kelly, chef för Aid to the Church in Need och tidigare redaktör för Irish Catholic; Andrzej Sados, ambassadör och tidigare ständig representant för Polen vid EU; Patricia Rueda, spansk parlamentsledamot; och Gonzalo Santonja, regional minister för kultur, turism och idrott i Junta of Castile and Leon, Spanien. Debatten kommer att ledas av Alessandra Priante, ordförande för ENIT.

Debatten kommer sedan att inriktas på artificiell intelligens, en resurs för mänskligheten men samtidigt en obeskrivlig fara: det kommer att vara de nuvarande och framtida härskande klassernas uppgift att begränsa dess överdrifter och göra den till en resurs för Europa, genom att påskynda de politiska valen på ett sätt som går hand i hand med de tekniska förändringarna. Panelen har rubriken ”Artificiell intelligens förändrar våra samhällen: anpassa oss och blomstra eller hamna på efterkälken”. Talare är Marta Schifone, italiensk ledamot av Europaparlamentet, Pavel Zacek, tjeckisk ledamot av Europaparlamentet, Aurelijus Veryga, litauisk ledamot av Europaparlamentet och Pedro Narro, spansk kandidat till Europaparlamentet. Panelen leds av Elisabetta Migliorelli, italiensk journalist och TV-presentatör.

Den fjärde panelen kommer att ägnas åt frågan om hållbarhet, en grundläggande fråga för kontinentens framtid, som redan står i centrum för den nuvarande center-vänsterkommissionens politik, men som alltför lätt blir gisslan för starkt ideologiska värderingar som ruinerar nationalstaters ekonomier och förstör hela jordbruk i ett försök att följa dåraktiga diktat i namn av en övergång som inte tar hänsyn till människans grundläggande roll i naturen och samhället. Det kommer därför att vara upp till den nya härskande klassen att omformulera innehållet i vänsterpolitiken för att uppnå en övergång som är hälsosam för miljön och som tar hänsyn till medborgarnas verkliga behov. Giedrius Surplys, litauisk parlamentsledamot, Neno Dimov, tidigare bulgarisk miljö- och vattenminister och grundare av Conservative Institute, Robert Roos, nederländsk parlamentsledamot, Julio Utrila, spansk parlamentsledamot, och Mireia Borras, kandidat i EU-valet och tidigare spansk parlamentsledamot, kommer att delta i panelen med titeln ”Challenges and opportunities of sustainability and green energy”. Simona Petrucci, italiensk senator, kommer att vara moderator för debatten.

Ecr:s partiprogram: för en konservativ framtid

Dagens sista stund kommer att ägnas åt Ecr Party Manifesto, som sätter kursen för en konservativ framtid för hela Europa. Tio grundläggande punkter som den Europeiska union som föds efter den 9 juni måste sträva efter, upplästa av olika företrädare för europeiska konservativa partier i ett ögonblick som var lika historiskt som högtidligt. Tio olika punkter, tio strategier för att övervinna det nuvarande europeiska synsättet, som har reducerat unionen till en ren union av byråkrater och bankirer. För att slutligen befria vår kontinent från rent ekonomiska intressen och därmed börja ta form som en union av folk och nationer, stolta över sina egna traditioner.

1. Att bevara den nationella identiteten: att reformera Europeiska unionen och värna om medlemsstaternas suveränitet. Robert Zile, lettisk ledamot av Europaparlamentet, kommer att tala;
2. Att skydda våra medborgare: ett starkt försvar, en enad front;
3. Att skydda våra gränser: en global migrationsstrategi. Carlo Fidanza, italiensk ledamot av Europaparlamentet, kommer att tala;
4. Morgondagens skörd: hållbart jordbruk och fiske för en bättre framtid;
5. Översyn av den gröna given: ny balans mellan klimatåtgärder och välstånd. Charlie Weimers, EU-parlamentariker från Sverige, kommer att tala;
6. Att driva på den ekonomiska tillväxten: att frigöra potentialen hos den inre marknaden och Europas småföretag;
7. Energi och innovation: att belysa vägen till en motståndskraftig framtid. Marko Milanovic Litre, medlem av det kroatiska ECR-partiets verkställande utskott, kommer att tala;
8. Att driva på den globala ekonomiska tillväxten: En djärv vision för handeln. Jürgen Joost, Förbundsrepubliken Tysklands president, kommer att tala;
9. Smarta utgifter, smart framtid: att revolutionera EU:s budget för 2000-talet: Fernand Kartheiser, ledamot av Luxemburgs parlament, kommer att tala;
10. Att staka ut Europas kurs: Att stärka den globala säkerheten inför ytterligare utvidgning i det nya geopolitiska sammanhanget: Radslaw Fogiel, vice ordförande för Ecr-partiet, kommer att tala.

Sammanfattningsvis framstår ”Europe Viva 2024” som en viktig sammankomst som inte bara föregriper valresultatet utan också strävar efter att forma Europas framtida utveckling genom ett konservativt perspektiv. Detta manifest och de diskussioner som förs under hela evenemanget syftar till att omorientera den europeiska berättelsen bort från övergående trender och mot en hållbar, kulturellt rik och ekonomiskt livskraftig framtid. ECR:s engagemang för en dialog som överskrider traditionella politiska skiljelinjer återspeglar en mogen strategi för att ta itu med Europas komplexa utmaningar.

Genom att se över grundläggande värden och samtidigt omfamna innovation och mångfald ser ECR framför sig en europeisk union som är motståndskraftig, suverän och förenad i sin mångfald. När deltagarna återvänder till sina respektive länder kommer de idéer och strategier som delats här sannolikt att påverka konservativ politik och få ringar på vattnet i det politiska landskapet, vilket kan förändra EU:s inställning till viktiga frågor.

Helgen i Madrid är inte bara en kulmen på dagens konservativa tänkande; det är ett proaktivt steg mot en förnyad och robust europeisk union, redo att möta det kommande decenniets utmaningar och möjligheter.