fbpx

Okontrollerad migration orsakar våldsvåg i Sverige

Okategoriserad - oktober 2, 2023

Bara under september har 12 personer dödats i skottlossningar och explosioner på svenska gator som kan relateras till klan- och gängkriminalitet. Våldet är kopplat till landets enorma mottagande av migranter under de senaste 20 åren. Sverige vill skärpa reglerna även inom EU för att stoppa utvecklingen.

Den svenska migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M/EVP) var nöjd i somras när Europeiska rådet under hennes ledning enades om hårdare yttre gränskontroll och striktare regler för hur asylsökande ska hanteras i unionen.

Avsikten är alltså att begränsa möjligheterna att söka skydd i Europa och att snabbt kunna återsända dem som inte har asylskäl. Huruvida det kommer att uppfylla målet att avskräcka migranter från att söka sig till Europas gränser återstår att se.

Två länder motsatte sig avtalet: Ungern och Polen, främst för att de inte anser att Europa ska ha ett asylsystem. Fyra länder avstod av olika skäl från att rösta: Bulgarien, Malta, Litauen och Slovakien.

Den svenska migrationsministern fick också utstå kritik på hemmaplan. Den center-högerregeringen samarbetar med Sverigedemokraterna (ECR) i parlamentet och partiet är skeptiskt till att migrationspakten är tillräcklig för att förhindra nya flöden av ekonomiska migranter.

Stor migration har orsakat en våg av våld

Under 2015 ökade antalet flyktingar och migranter som kom till Europa markant. 1,3 miljoner människor kom till kontinenten för att söka asyl.

En oproportionerligt stor andel tog sig hela vägen upp till Sverige. Så många som 20,4 procent av invånarna i Sverige var födda utomlands 2022. Detta kan jämföras med 2,6 procent i Polen, 10,5 procent i Italien, 12,6 procent i Frankrike och 18,0 procent i Tyskland (källa Eurostat). Om man lägger till de med utländsk bakgrund, definierade som födda utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands, uppgår denna andel till 27 procent i Sverige.

Den höga andelen invånare med utländsk bakgrund har resulterat i en växande klan- och gängkriminalitet. Polisen står handfallen och vet inte hur man skall hantera det grova våldskapital som dessa gäng besitter. Våldet minskar också med åldern. Polisen griper nu 10-åringar med automatvapen. Sverige har med andra ord barnsoldater, precis som i Afrika.

Opinionen mot migration växer

Utvecklingen innebär att allt fler människor i Sverige inte nöjer sig med minskad invandring, utan vill se att regeringen utvisar fler och driver en politik för återvandring. Det innebär att många människor uppfattar EU:s migrationspakt som helt otillräcklig. De yttre gränserna måste stängas.

När den brittiska konservativa inrikesministern Suella Braverman i ett tal i Washington DC varnade för okontrollerad invandring som ett existentiellt hot mot västvärlden, uttryckte hon också vad många i Sverige känner. FN:s flyktingkonvention från 1951 är föråldrad och måste skrivas om. Reglerna måste vara betydligt strängare, sade hon.

Här borde EU bättre fånga upp riskerna med slappa regler. Den svenska regeringen skärper nu alla nationella lagar så att de ligger på den strängaste nivå som tillåts inom EU:s regelverk.

Närmare en lösning i höst

Nu i slutet av september hoppas medlemsländernas migrationsministrar kunna enas om de sista pusselbitarna för att få en ny migrationspakt på plats.

Men är kompromisserna tillräckliga för att stoppa de farliga och dödliga båtfärderna för migranter över Medelhavet och förhindra att samhällen och medborgare överväldigas av stora mängder illegala migranter som länderna inte klarar av att hantera?

Kommer EU:s yttre gränser att övervakas på ett tillfredsställande sätt, kommer asylförfarandena vid EU:s yttre gränser att vara snabba och kommer återvändande i händelse av avslag att genomföras på ett kraftfullt sätt?

Här har Europeiska unionen en historiskt viktig uppgift att visa handlingskraft och övertyga Europas medborgare om att unionen är kapabel att fatta tuffa beslut.