fbpx

Изменението на климата нанася щети за 200 млрд. долара годишно

Околна среда - март 9, 2024

 

Филипините и САЩ са най-застрашените страни, докато Италия е най-засегнатата в ЕС.

Изменението на климата е едно от най-спешните и сериозни предизвикателства пред човечеството през 21-ви век. Последиците от него стават все по-очевидни, а свързаните с него разходи нарастват експоненциално. Според доклад на презастрахователя Swiss Re щетите, свързани с екстремни метеорологични явления, причинени от изменението на климата, възлизат на зашеметяващите 200 милиарда долара годишно. Очаква се този ужасяващ брой да се увеличава през годините, като излага на риск все повече хора и народи.

Сред най-засегнатите от тези катастрофични събития държави са Филипините и САЩ. Филипините, чийто 3% от годишния БВП се губи от наводнения, тропически циклони и други бедствия, оглавяват списъка на най-уязвимите държави. Въпреки че САЩ губят само 0,4 % от своя БВП всяка година, те понасят огромни абсолютни щети, достигащи 97 милиарда долара годишно. Тези цифри не само подчертават опустошителните мащаби на изменението на климата в световен мащаб, но също така разкриват неравнопоставеността между по-развитите и развиващите се страни по отношение на способността за справяне с последиците и тяхното смекчаване.

В европейския контекст Италия се очертава като една от най-засегнатите от изменението на климата страни, чиито щети възлизат на 37 милиарда долара между 2013 и 2022 г. Изненадващо, само малка част от тези щети (5 млрд. долара) изглежда са били застраховани, което показва огромна „празнина“ във финансовата защита срещу климатичните рискове, която възлиза на 87%. Това означава, че по-голямата част от загубите, причинени от климатичните бедствия, падат директно върху плещите на италианските граждани и институции, без да има адекватна защитна мрежа за смекчаване на икономическите последици.

През 2023 г. Италия преживя поредица от екстремни метеорологични явления, включително гръмотевични бури и бури, които причиниха безпрецедентни щети, като наводнения в Емилия-Романя и градушка в Северна Италия. Застрахователните загуби от тези събития надхвърлят 3 милиарда долара, което е сигнал за извънредна ситуация, свързана с климата, която изисква решителни и незабавни действия. В доклада на швейцарския презастраховател се предупреждава, че рискът от наводнения ще нараства в световен мащаб. Докато в Съединените щати и Източна и Югоизточна Азия тропическите циклони представляват метеорологичното събитие с най-голямо икономическо въздействие. Тези прогнози показват, че изменението на климата вече не е бъдеща заплаха, а реалност, с която трябва да се справим сега.

Страните със сериозни пропуски в застрахователната защита и закъснения при приемането на мерки за смекчаване и адаптиране са най-изложени на финансови рискове, произтичащи от засилването на климатичните бедствия. Наложително е държавите да предприемат бързи действия за прилагане на политики и инвестиции, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове, защита на уязвимите общности и насърчаване на устойчивостта на климата. Италия, заедно с други европейски и международни държави, трябва да поеме водеща роля в борбата срещу изменението на климата. Това означава да се приемат по-амбициозни политики за преминаване към нисковъглеродна икономика, да се инвестира в устойчива на климата инфраструктура и да се осигури по-голямо застрахователно покритие срещу климатичните рискове. Освен това е важно да се насърчават научните изследвания и технологичните иновации, за да се разработят творчески и устойчиви решения за справяне с изменението на климата.

Цената на щетите, причинени от изменението на климата, е не само финансова, но и социална, екологична и човешка. Най-уязвимите общности често са най-силно засегнати, което има опустошителни последици за продоволствената сигурност, общественото здраве и икономическата стабилност. Решаването на тази криза изисква глобален и координиран ангажимент от страна на правителствата, бизнеса, неправителствените организации и гражданите по целия свят. Времето за действие е сега. Пренебрегването на признаците на изменението на климата или отлагането на предприемането на ефективни мерки ще има катастрофални последици за бъдещите поколения. Трябва да действаме спешно и решително, за да защитим планетата си и да изградим устойчиво бъдеще за следващите поколения.