fbpx

Zmiany klimatu przynoszą 200 miliardów dolarów szkód rocznie

Polityka - 9 marca, 2024

 

Filipiny i USA są najbardziej zagrożonymi krajami, podczas gdy Włochy są najbardziej dotknięte w UE.

Zmiany klimatu stanowią jedno z najpilniejszych i najpoważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością w XXI wieku. Jego konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne, a związane z nim koszty rosną wykładniczo. Według raportu reasekuratora Swiss Re, szkody związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi sięgają 200 miliardów dolarów rocznie. Oczekuje się, że ta przerażająca liczba będzie rosnąć z biegiem lat, narażając na ryzyko coraz więcej ludzi i narodów.

Wśród krajów najbardziej dotkniętych tymi katastrofalnymi wydarzeniami są Filipiny i Stany Zjednoczone. Filipiny, których 3% rocznego PKB jest niszczone przez powodzie, cyklony tropikalne i inne katastrofy, znajdują się na szczycie listy najbardziej narażonych krajów. Stany Zjednoczone, choć tracą zaledwie 0,4% swojego PKB każdego roku, ponoszą ogromne szkody bezwzględne, sięgające 97 miliardów dolarów rocznie. Liczby te nie tylko podkreślają niszczycielską skalę zmian klimatu w skali globalnej, ale także ujawniają nierówności w zdolności do radzenia sobie i łagodzenia skutków między krajami bardziej rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Włochy, w kontekście europejskim, wyłaniają się jako jeden z krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu, ze szkodami wynoszącymi 37 miliardów dolarów w latach 2013-2022. Co zaskakujące, wydaje się, że tylko niewielka część tych szkód (5 miliardów dolarów) została ubezpieczona, co podkreśla ogromną „lukę” w ochronie finansowej przed ryzykiem klimatycznym, która wynosi 87%. Oznacza to, że zdecydowana większość strat spowodowanych katastrofami klimatycznymi spada bezpośrednio na barki włoskich obywateli i instytucji, bez odpowiedniej siatki bezpieczeństwa łagodzącej skutki gospodarcze.

W 2023 r. Włochy doświadczyły serii ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym burz i sztormów, które spowodowały bezprecedensowe szkody, takie jak powodzie w Emilii-Romanii i grad w północnych Włoszech. Ubezpieczone straty z tytułu tych zdarzeń przekroczyły 3 miliardy dolarów, sygnalizując stan zagrożenia klimatycznego, który wymaga zdecydowanych i natychmiastowych działań. Raport szwajcarskiego reasekuratora ostrzega, że ryzyko powodziowe będzie rosło w skali globalnej. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych oraz Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej cyklony tropikalne stanowią zdarzenie meteorologiczne o największym wpływie na gospodarkę. Prognozy te wskazują, że zmiany klimatu nie są już przyszłym zagrożeniem, ale rzeczywistością, z którą musimy się teraz zmierzyć.

Kraje z poważnymi lukami w ochronie ubezpieczeniowej i opóźnieniami w przyjmowaniu środków łagodzących i adaptacyjnych są najbardziej narażone na ryzyko finansowe wynikające z nasilających się katastrof klimatycznych. Konieczne jest, aby narody podjęły szybkie działania w celu wdrożenia polityk i inwestycji mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę wrażliwych społeczności i promowanie odporności na zmiany klimatu. Włochy, wraz z innymi krajami europejskimi i międzynarodowymi, muszą przyjąć rolę lidera w walce ze zmianami klimatu. Oznacza to przyjęcie bardziej ambitnych polityk dotyczących przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, inwestowanie w infrastrukturę odporną na zmiany klimatu i zapewnienie większej ochrony ubezpieczeniowej przed ryzykiem klimatycznym. Ponadto niezbędne jest promowanie badań naukowych i innowacji technologicznych w celu opracowania kreatywnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Koszty szkód spowodowanych zmianami klimatu są nie tylko finansowe, ale także społeczne, środowiskowe i ludzkie. Najbardziej narażone społeczności są często najbardziej dotknięte, co ma katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia publicznego i stabilności gospodarczej. Rozwiązanie tego kryzysu wymaga globalnego i skoordynowanego zaangażowania rządów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i obywateli na całym świecie. Czas na działanie jest teraz. Ignorowanie oznak zmian klimatycznych lub zwlekanie z podjęciem skutecznych działań będzie miało katastrofalne skutki dla przyszłych pokoleń. Musimy działać pilnie i z determinacją, aby chronić naszą planetę i budować zrównoważoną przyszłość dla następnych pokoleń.