fbpx

Планът на Италия срещу нарастващата злоупотреба с фентанил

Здраве - юни 5, 2024

Целта на този план е да се предотврати евентуална извънредна ситуация в Италия, като се предвидят мерки за превенция и прилагане, за да се ограничи разпространението на този изключително опасен наркотик.

Италия обяви всеобхватен план за противодействие на нарастващата заплаха от фентанила – мощен синтетичен опиоид, който предизвика опустошителна епидемия в САЩ, довела до смъртта на повече от 200 000 души само за три години, включително на известни личности като певеца Принс и рапъра Кулио. Въпреки че Италия все още не е достигнала нива на извънредна ситуация, сравними с тези в САЩ, правителството признава спешната необходимост от предприемане на действия срещу нарастващата употреба на фентанил в страната. Наркотикът, който е много по-силен и смъртоносен от хероина, бързо набира популярност поради ниската си цена и достъпност на незаконния пазар. Още през 2020 г. италианското правителство предприе действия, като включи фентанила и неговите производни в таблицата на наркотичните и психотропните вещества с цел борба с производството и разпространението на този наркотик. Новият национален план за превенция срещу неправилната употреба на фентанил и други синтетични опиоиди, представен от заместник-министъра на министър-председателя Алфредо Мантовано и от министъра на здравеопазването Орацио Скилачи, представлява по-нататъшна стъпка напред в борбата с тази заплаха. Основната цел на плана е да се намеси превантивно, за да се избегне влошаване на ситуацията, чрез серия от целенасочени мерки.

Мерките за превенция ще бъдат насочени към засилване на наблюдението и контрола върху разпространението и прилагането на фентанил, за да се предотврати злоупотребата с веществото за немедицински цели. Освен това ще бъдат въведени мерки за сигурност, за да се защитят местата за съхранение на фентанил от кражба и неоторизиран достъп. Ще бъдат организирани и курсове за обучение на медицинския персонал, за да се разяснят симптомите на свръхдоза фентанил, управлението на последиците и използването на антидоти. Мерките за противодействие ще се съсредоточат върху прилагането на оперативни процедури за ограничаване на явлението, върху разпространяването на информационни кампании за опасностите, свързани с употребата на фентанил, и върху разпространението на ноксалон – по-малко опасен антидот – в терапевтичните общности, линейките и полицейските сили. Този по-безопасен заместител може да бъде важен инструмент за спасяване на човешки живот и намаляване на катастрофалните последици от свръхдоза фентанил.

Приемането на тази стратегия за борба с фентанила превръща Италия в една от първите страни в Европейския съюз, които активно се борят с тази нововъзникваща заплаха. Това е знак за ангажираността на италианското правителство да защитава общественото здраве и да се бори с широко разпространения проблем със злоупотребата с наркотици. За да бъде успешна обаче, тя ще изисква постоянни и координирани усилия от всички заинтересовани страни, включително правителствени институции, здравни органи, правоприлагащи органи и гражданско общество. Само с общи усилия ще можем да намалим опустошителното въздействие на фентанила и да защитим италианските общности от тази опасна заплаха. Освен това е важно да се подчертае, че фентанилът е заплаха не само за тези, които доброволно злоупотребяват с него, но и за тези, които могат да бъдат изложени на въздействието му неволно, като например здравните работници и служителите на правоприлагащите органи. Изключителната му сила и способността му да предизвиква свръхдоза дори в минимални дози го правят значителна опасност за обществената безопасност.

Националният план не се ограничава само до превенция и борба с неправилната употреба на фентанил, но включва и компонент за повишаване на обществената осведоменост и информация. Ще бъдат проведени целеви информационни кампании за запознаване на населението с опасностите, свързани с употребата на този наркотик, и за насърчаване на безопасно и съзнателно поведение. Фактът, че Италия предприема проактивни мерки за справяне с проблема с фентанила, показва отговорно и далновидно отношение от страна на правителството и компетентните органи. Това е значителна стъпка към опазване на общественото здраве и предпазване на италианските общности от една от най-сериозните кризи, свързани с наркотиците в последно време. Въпреки този ангажимент обаче все още предстои много работа за цялостно и ефективно справяне с проблема.