fbpx

Talijanski plan protiv rastuće zlouporabe fentanila

Zdravlje - 5 lipnja, 2024

Ovaj plan ima za cilj spriječiti moguće izvanredne situacije u Italiji pružanjem preventivnih i provedbenih mjera za suzbijanje širenja ove vrlo opasne droge.

Italija je objavila sveobuhvatan plan za suzbijanje rastuće prijetnje koju predstavlja fentanil, snažan sintetski opioid koji je izazvao razornu epidemiju u Sjedinjenim Državama, dovodeći do smrti više od 200.000 ljudi u samo tri godine, uključujući poznate ličnosti poput pjevač Prince i reper Coolio. Iako Italija još nije dosegla razine izvanredne situacije usporedive s onima u Sjedinjenim Državama, vlada je prepoznala hitnu potrebu za poduzimanjem mjera protiv sve veće upotrebe fentanila u zemlji. Droga, mnogo jača i smrtonosnija od heroina, ubrzano stječe popularnost zbog niske cijene i dostupnosti na ilegalnom tržištu. Već 2020. godine talijanska vlada poduzela je akciju uključivanjem fentanila i njegovih derivata u tablicu narkotičkih i psihotropnih tvari, s ciljem suzbijanja proizvodnje i širenja ove droge. Novi nacionalni plan prevencije protiv nepravilne uporabe fentanila i drugih sintetičkih opioida, koji su predstavili podtajnik premijera Alfredo Mantovano i ministar zdravstva Orazio Schillaci, predstavlja daljnji korak naprijed u borbi protiv ove prijetnje. Glavni cilj plana je nizom ciljanih mjera preventivno intervenirati kako bi se izbjeglo pogoršanje situacije.

Mjere prevencije bit će usmjerene na jačanje nadzora i kontrole distribucije i primjene fentanila, kako bi se spriječila zlouporaba tvari u nemedicinske svrhe. Nadalje, sigurnosne mjere će se primijeniti kako bi se zaštitile lokacije za skladištenje fentanila od krađe i neovlaštenog pristupa. Također će se organizirati i tečajevi za zdravstveno osoblje, kako bi se educirali o prepoznavanju simptoma predoziranja fentanilom, o upravljanju posljedicama io upotrebi protuotrova. Protumjere će se usredotočiti na provedbu operativnih postupaka za suzbijanje ovog fenomena, na širenje informativnih kampanja o opasnostima povezanim s uporabom fentanila i na distribuciju noksalona, ​​manje opasnog protuotrova, u terapijskim zajednicama, ambulantama i policijskim snagama . Ova sigurnija zamjena mogla bi biti važan alat u spašavanju života i ublažavanju katastrofalnih učinaka predoziranja fentanilom.

Usvajanje ove strategije za borbu protiv fentanila čini Italiju jednom od prvih zemalja u Europskoj uniji koja se aktivno bavi ovom prijetnjom u nastajanju. To je znak predanosti talijanske vlade zaštiti javnog zdravlja i borbi protiv raširenog problema zlouporabe droga. Međutim, da bi bio uspješan, zahtijevat će stalne i koordinirane napore svih dionika, uključujući vladine institucije, zdravstvena tijela, organe za provođenje zakona i civilno društvo. Samo zajedničkim naporima bit će moguće smanjiti razorni učinak fentanila i zaštititi talijanske zajednice od ove opasne prijetnje. Nadalje, važno je naglasiti da fentanil nije prijetnja samo onima koji ga dobrovoljno zlorabe, već i onima koji bi mogli biti nenamjerno izloženi, kao što su zdravstveni radnici i policija. Njegova ekstremna moć i sposobnost da izazove predoziranje čak iu minimalnim dozama čine ga značajnom opasnošću za javnu sigurnost.

Nacionalni plan nije ograničen samo na sprječavanje i borbu protiv nepravilne uporabe fentanila, već uključuje i komponentu podizanja javne svijesti i informiranja. Provodit će se ciljane informativne kampanje kako bi se stanovništvo educiralo o opasnostima povezanim s uporabom ove droge te kako bi se promicalo sigurno i svjesno ponašanje. Činjenica da Italija poduzima proaktivne mjere za rješavanje problema fentanila pokazuje odgovoran i dalekovidan stav vlade i nadležnih tijela. To je značajan korak prema zaštiti javnog zdravlja i zaštiti talijanskih zajednica od jedne od najozbiljnijih kriza povezanih s drogom u posljednje vrijeme. Međutim, usprkos toj predanosti, potrebno je učiniti još mnogo posla kako bi se problem riješio sveobuhvatno i učinkovito.