fbpx

Albánie na cestě k evropské integraci

Politika - 10 září, 2023

Albánie je ze všech balkánských zemí zemí, která se zřejmě nejvíce snaží urychlit proces přibližování k Evropské unii.

Evropská integrace je dlouhý a složitý proces, který zahrnuje několik států, které chtějí vstoupit do Evropské unie (EU) a využívat jejích politických, hospodářských a sociálních výhod. Mezi těmito zeměmi se Albánie v poslední době vyznačuje odhodláním usilovat o vstup do EU a tato snaha odráží nejen touhu Albánie navázat pevnější vztahy s evropskými zeměmi, ale představuje také zásadní krok ke stabilitě a prosperitě v regionu západního Balkánu.

Albánie, která se nachází v srdci Balkánu, má bohatou a jedinečnou historii a kulturu. Po desetiletích izolace pod komunistickým režimem Envera Hodži se země vydala cestou reforem a významných změn s cílem přijmout demokratické hodnoty, podporovat lidská práva a zlepšit správu věcí veřejných. Záměr Albánie vstoupit do EU byl oficiálně oznámen v roce 2003, kdy Albánie podala žádost o členství, a od té doby země dosáhla významného pokroku, ale zároveň se na své cestě potýkala s řadou problémů.

Jedním z hlavních cílů Albánie je zajistit vstupem do EU větší politickou a hospodářskou stabilitu pro celou zemi. Přístupový proces vyžaduje řadu legislativních, ekonomických a institucionálních reforem, jejichž cílem je zajistit soulad zákonů a předpisů s evropským modelem. To pomáhá nejen vytvářet příznivější investiční prostředí, ale také zvyšovat důvěru zahraničních investorů a evropských společností v zemi. Albánie se snaží posílit svůj právní systém, bojovat proti korupci a zlepšit transparentnost, čímž prokazuje své odhodlání splnit evropské normy.

Členství v EU navíc představuje pro Albánii příležitost k dalšímu rozvoji její infrastruktury a hospodářských zdrojů, případně k využití možnosti financování nabízeného EU, které je určeno na rozvojové a modernizační projekty, jež mohou významně přispět k hospodářskému růstu a zvýšení konkurenceschopnosti země. Albánie již realizuje významné investice do odvětví obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a cestovního ruchu, aby plně využila svůj potenciál a podpořila tvorbu pracovních míst.

Cesta Albánie k členství v EU však není bez problémů, jedním z nich je potřeba dále posílit právní stát a soudní systém. Nezávislost a efektivita soudnictví jsou nezbytné pro zajištění dodržování zákonů a ochrany práv občanů, jakož i pro přilákání zahraničních investic. Albánie musí rovněž pokračovat ve zlepšování své politiky v oblasti svobody sdělovacích prostředků a lidských práv a zároveň prokázat svůj závazek k členství v EU konkrétními kroky.

Další významnou výzvou pro tuto stále rostoucí balkánskou zemi jsou vztahy se sousedními zeměmi, zejména se Srbskem a Kosovem, a stabilita v regionu západního Balkánu je pro EU klíčovým cílem, proto musí Albánie hrát aktivní roli při podpoře regionální spolupráce a mírového řešení sporů. Spolupráce se sousedy je nezbytná pro řešení otázek, jako je bezpečnost, migrace a hospodářský rozvoj, které se týkají většiny ostatních evropských zemí.

Záměr Albánie vstoupit do Evropské unie odráží touhu vybudovat lepší budoucnost pro lid, který potřebuje politickou stabilitu, hospodářský rozvoj a posílení institucí. Navzdory výzvám, kterým země stále čelí, dosavadní pokrok svědčí o skutečném odhodlání splnit evropské normy a přispět k míru a prosperitě v regionu západního Balkánu. Cesta ke členství v EU může být obtížná, ale zdá se, že Albánie je odhodlána ji zvládnout s velkým úsilím a ambicemi. Zbývá však ještě několik kroků k tomu, aby se Albánie konečně stala evropskou zemí ve všech ohledech.

Alessandro Fiorentino