fbpx

Budoucnost udržitelného rybolovu a nová nařízení EU

Životní prostředí - 7 února, 2024

Evropská unie od 9. ledna zavedla nová pravidla zaměřená na udržitelnější rybolov.

Evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius prohlásil, že cílem je zajistit lepší ochranu mořských zdrojů a uplatňování kontrolních norem v celém dodavatelském řetězci od sítě až po talíř. Nová ustanovení, která vycházejí z revize nařízení o metodách kontroly rybolovných činností, se týkají jak plavidel EU, tak plavidel lovících v teritoriálních vodách členských zemí. Cílem Bruselu je přizpůsobit se technologickému vývoji a zavést harmonizované sankce pro ty, kdo porušují společnou rybářskou politiku. Kontrola rybolovných činností bude zcela digitalizována pomocí lokalizačního systému (VMS), který bude sledovat všechna rybářská plavidla, a veškeré úlovky budou muset být zaznamenávány elektronicky, což rybářům ulehčí práci díky využití nástrojů, jako jsou aplikace v mobilních zařízeních. Tento přístup nejen zlepší účinnost kontroly, ale také zjednoduší administrativní postupy.

Novelizované nařízení, které vstoupilo v platnost 9. ledna, obsahuje přechodná ustanovení, která umožňují rybářským orgánům EU a dalším zúčastněným stranám přizpůsobit se novým požadavkům. Většina pravidel se začne uplatňovat za dva roky, počínaje 10. lednem 2026, zatímco některé výjimky z tolerančního rozpětí budou platit od 9. července 2024. Ustanovení, jako je dálkové elektronické sledování, elektronická sledovatelnost a zaznamenávání úlovků pro řemeslná loďstva, se začnou uplatňovat až po čtyřech letech, od 10. ledna 2028.

V zemi, která je silně napojena na trh s rybami, jako je například Itálie, hrají pravidla týkající se rybolovu zásadní roli v řízení a ochraně mořských zdrojů a cílem přijetí zvláštních předpisů je zaručit udržitelnost rybolovných činností a ochranu mořských ekosystémů, které mají zásadní význam i pro cestovní ruch. Ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví je odpovědné za stanovení a provádění italských předpisů v oblasti rybolovu. Nařízení se týkají několika oblastí, včetně vymezení rybolovných kvót, sezónnosti úlovků a ochranných opatření pro ohrožené druhy. Tato nařízení je proto třeba integrovat s nařízeními, která se v tomto období projednávají v Bruselu, aby byla zajištěna společná ochrana mimořádně cenného bohatství starého kontinentu. V souvislosti s rostoucím povědomím o životním prostředí a mezinárodním úsilím o ochranu mořských zdrojů se Itálie zavázala udržovat nejmodernější rybolovné standardy. Tento závazek nejen přispívá k ochraně mořského prostředí, ale také podporuje dlouhodobou prosperitu pobřežních komunit a italského rybářského průmyslu.

Digitální sledovatelnost bude povinná v celém dodavatelském řetězci, počínaje čerstvými a zmrazenými produkty a produkty akvakultury a postupně se rozšíří na zpracované produkty z mořských živočichů, jako jsou například konzervy. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby každý produkt z mořských živočichů, a to i dovážený, podléhal přísné kontrole a aby byl sledován jeho původ a soulad s předpisy. Nová pravidla zahrnují zavedení osvědčení o úlovku pro dovážené produkty rybolovu. Požadavek na používání nástroje Catch IT zjednodušuje proces certifikace úlovků u rybích produktů určených k dovozu do EU. Tento nástroj nabízí plně digitalizovaný pracovní postup, který zjednodušuje výměnu dat mezi všemi zúčastněnými stranami a kontrolními orgány, urychluje administrativní postupy a zvyšuje účinnost systému certifikace úlovků.

Přestože tato nová opatření představují výzvu a vyžadují období adaptace, představují rozhodující krok směrem k udržitelnému řízení mořských zdrojů. Evropská unie svým závazkem k udržitelnému rybolovu vytyčuje směr, který nejen chrání mořské ekosystémy, ale také podporuje transparentnost, sledovatelnost a zavádění odpovědných postupů v celém dodavatelském řetězci mořských plodů. S přijetím moderních technologií a přísnějších předpisů směřuje evropský rybolov k udržitelnější a uvědomělejší budoucnosti.