fbpx

Viitorul pescuitului durabil și noile reglementări ale UE

Mediu - februarie 7, 2024

Începând cu 9 ianuarie, Uniunea Europeană a pus în aplicare noi reguli menite să facă pescuitul mai durabil.

Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat obiectivul de a asigura o mai bună protecție a resurselor marine și aplicarea standardelor de control de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la plasă la farfurie. Noile dispoziții, care rezultă din revizuirea Regulamentului privind metodele de control al activităților de pescuit, se referă atât la navele UE, cât și la cele care pescuiesc în apele teritoriale ale țărilor membre. Obiectivul Bruxelles-ului este de a se alinia la evoluțiile tehnologice și de a aplica sancțiuni armonizate pentru cei care încalcă politica comună în domeniul pescuitului. Controlul activităților de pescuit va fi complet digitalizat, utilizând un sistem de localizare (VMS) pentru a urmări toate navele de pescuit, iar toate capturile efectuate vor trebui înregistrate electronic, ceea ce va ușura sarcina pescarilor datorită utilizării unor instrumente precum aplicațiile de pe dispozitivele mobile. Această abordare nu numai că va îmbunătăți eficacitatea controlului, dar va simplifica și procedurile administrative.

Regulamentul modificat, care a intrat în vigoare la 9 ianuarie, prevede dispoziții tranzitorii pentru a permite autorităților de pescuit din UE și altor părți interesate să se adapteze la noile cerințe. Majoritatea normelor se vor aplica în doi ani, începând cu 10 ianuarie 2026, în timp ce unele excepții de la marja de toleranță vor fi în vigoare începând cu 9 iulie 2024. Dispoziții precum monitorizarea electronică de la distanță, trasabilitatea electronică și înregistrarea capturilor pentru flotele artizanale vor fi aplicate numai după 4 ani, începând cu 10 ianuarie 2028.

Într-o națiune puternic legată de piața de pește, cum este Italia, de exemplu, normele privind pescuitul joacă un rol crucial în gestionarea și conservarea resurselor marine și, prin adoptarea unor reglementări specifice, se urmărește garantarea sustenabilității activităților de pescuit și protecția ecosistemelor marine, care sunt, de asemenea, fundamentale pentru turism. Ministerul Politicilor Agricole, Alimentare și Forestiere este responsabil pentru definirea și punerea în aplicare a reglementărilor italiene în domeniul pescuitului. Reglementările acoperă mai multe dimensiuni, inclusiv definirea cotelor de pescuit, sezonalitatea capturilor și măsurile de protecție pentru speciile aflate în pericol. Prin urmare, aceste reglementări trebuie integrate cu cele care sunt în discuție în această perioadă la Bruxelles pentru protecția comună a unui bun extrem de prețios pentru Bătrânul Continent. În contextul unei conștientizări crescânde a problemelor de mediu și al eforturilor internaționale de conservare a resurselor marine, Italia se angajează să mențină standarde de pescuit de ultimă oră. Acest angajament contribuie nu numai la protecția mediului marin, ci și la promovarea prosperității pe termen lung a comunităților de coastă și a industriei pescuitului din Italia.

Trasabilitatea digitală va fi obligatorie de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, începând de la produsele proaspete, congelate și de acvacultură și extinzându-se treptat la produsele marine prelucrate, cum ar fi conservele. Această măsură are ca scop să garanteze că fiecare produs din pește și fructe de mare, chiar și cele importate, este supus unei monitorizări riguroase și că originea și conformitatea cu reglementările sunt urmărite. Noile norme includ introducerea de certificate de captură pentru produsele pescărești importate. Cerința de a utiliza instrumentul Catch IT simplifică procesul de certificare a capturilor pentru produsele din pește destinate importului în UE. Acest instrument oferă un flux de lucru complet digitalizat, simplificând schimbul de date între toate părțile implicate și autoritățile de control, accelerând procedurile administrative și îmbunătățind eficiența sistemului de certificare a capturilor.

Deși aceste noi măsuri prezintă provocări și necesită o perioadă de adaptare, ele reprezintă un pas decisiv către gestionarea durabilă a resurselor marine. Uniunea Europeană, prin angajamentul său față de pescuitul durabil, trasează un curs care nu numai că protejează ecosistemele marine, dar promovează, de asemenea, transparența, trasabilitatea și adoptarea de practici responsabile de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu fructe de mare. Odată cu adoptarea unor tehnologii avansate și a unor reglementări mai riguroase, pescuitul european se îndreaptă spre un viitor mai durabil și mai conștient.