fbpx

Náboženství jako křižovatka kultury a cestovního ruchu v Evropě

Konference ECR Party Europa Viva - 21 května, 2024

V rámci akce „Europa Viva 24 v Madridu“ uspořádala strana ECR panel o cestovním ruchu zaměřený na židovsko-křesťanské památky Evropy. Diskusi v italštině, španělštině a angličtině moderovala profesorka Alessandra Priante, předsedkyně Italské národní agentury pro cestovní ruch (ENIT).

Jako první vystoupil velvyslanec Andrzej Sadoś, bývalý stálý představitel Polska při Evropské unii. Zdůraznil, že během svého šestiletého působení v Radě Evropské unie vždy usiloval o zachování společných hodnot uznávaných v Evropské unii, včetně křesťansko-židovských památek, jako je katedrála sv. Marie v Toledu.

Gianlucca Caramanna, poslanec italského parlamentu za Fratelli d’Italia a odborník na cestovní ruch, včetně náboženského, připomněl velkou turistickou nabídku, která existuje ve Španělsku, Itálii a v celé Evropě. To je důvod, proč se Meloniho vláda od samého počátku rozhodla postavit cestovní ruch do centra své politiky.

Kvantitativně se cestovní ruch podílí na italském HDP 13 % a náboženský cestovní ruch dokonce 2 %. Náboženství jde totiž ruku v ruce s kulturou, jak můžeme obdivovat v nádherném Římě s papežskou bazilikou svatého Petra a mnoha dalšími památkami, jejichž krása se projevuje po celé věky.

Poslanec Caramanna dodal, že Evropu si nelze představit bez jejích křesťanských kořenů, jak zdůraznil kardinál Angelo Bagnasco, bývalý předseda Rady evropských biskupských konferencí, když analyzoval rozhodující roli křesťanství v Evropské unii.

Řečník nás vrátil do svého dětství, kdy římské veřejné školy vyžadovaly kříž ve třídách i na chodbách, aby vyjádřily a podpořily naši identitu. Kromě toho byla do odpoledního programu zařazena modlitba, nikoli jako forma vnucování, ale jako součást výchovy v souladu s naší tradicí.

Kromě Santiaga, Lurd a Medžugorje jako známých poutních míst pan Caramanna vysvětlil, že melounská vláda podporuje další zapomenuté křesťanské cesty, jako je Via Lauretana mezi bazilikou Santa Casa v Loretu a bazilikou sv. Františka v Assisi.

Zdůraznil také roli svatého Benedikta jako patrona Evropy, na kterou nelze zapomenout při jubilejní pouti do Říma v roce 2025 pod heslem „Poutníci víry“, která do Věčného města přiláká mnoho poutníků i turistů.

Poslankyně Patricia Rueda z Málagy vysvětlila, že Španělsko ročně navštíví 85 milionů turistů. Mnoho z nich hledá slunce, ale to je třeba dobře naplánovat, aby to nerušilo místní obyvatelstvo a zároveň vytvářelo pracovní místa a bohatství.

Stejně jako v případě Itálie tvoří cestovní ruch 13 % HDP Španělska. To je důvod, proč návrhy španělské radikální levice na oslabení cestovního ruchu nedávají smysl. Náboženský a kulturní cestovní ruch může pomoci odklonit turistickou nabídku z historických center na venkov, aniž by došlo k poškození tohoto odvětví. Odmítla ekologickou daň navrhovanou socialisty i lidovci jako překážku pro lidi, kteří k nám přijíždějí, a tedy jako překážku pro podnikání.

Pan Caramanna nabídl příklad osvědčeného postupu v Itálii při řešení problému nedostatečně osídlených oblastí v členském státě. Meloniho vláda zde podporuje a financuje návštěvy těchto oblastí, a to zejména ze strany osob žijících ve třetích zemích (Argentina, Kanada, USA, Brazílie) s italským původem. Mnohé mladší generace, dokonce i ty, které již neovládají italštinu, mají zájem navštívit místa, kde žili jejich prarodiče.

Velvyslanec Sadoś na závěr svého příspěvku vyzval voliče, aby nezapomínali na minulost, kterou identifikovali prostřednictvím společného křesťanského evropského jmenovatele. Poslanec Santos také 9. června apeloval na odpovědnost občanů, aby členové ECR pomohli zjednodušit regulaci cestovního ruchu s cílem zvýšit prosperitu. Na závěr poslanec Caramanna vyzval voliče, aby změnili kurz Evropské unie a bránili její dědictví, v neposlední řadě tradiční gastronomii, nikoli syntetické maso nebo hmyz, které prosazují ostatní strany.

Zdroj obrázku: LinkedIn