fbpx

Nová porodní politika pro udržení Evropy

Obchod a ekonomika - 1 července, 2024

V blízké budoucnosti bude muset evropská politická scéna počítat s politikou porodnosti, která často neodpovídá skutečným požadavkům občanů. Zvláště tváří v tvář údajům o porodnosti, na které je stále obtížnější pohlížet s nadějí.

Mediální střet G7

Zejména v Itálii, ale s ohlasem i ve významných evropských a světových denících, se rozvinula kauza – zcela medializovaná a nepodložená – kolem údajného požadavku premiérky Giorgie Meloniové odstranit ze závěrečného prohlášení summitu G7 slovo „potrat“. Případ, o němž se široce psalo v mainstreamových médiích, ale který – jak prohlásil i premiér Meloni – neměl při jednání o textu žádný reálný základ. Sama Meloniová ve skutečnosti jasně uvedla, že se nejedná o žádné omezování práv, ale že v tomto typu dokumentu se neodkazuje na jednotlivé záležitosti, ale na předchozí prohlášení, jako je v tomto případě Hirošimské prohlášení. Text, v němž byla pasáž o nutnosti zajistit přístup k bezplatným a bezpečným potratům velmi jasná. Při této příležitosti také premiérka Meloniová prohlásila, že v žádném případě nechce měnit zákon 194 (o potratech), neboť považuje jeho uplatňování ve všech částech za nezbytné. Účelově vyvolaný spor se tedy neodrážel v realitě vrcholných schůzek. Předstíraná hádka, která však má tu výhodu, že jasně ukazuje, že otázky týkající se porodnosti – a politiky, které ji podporují – musí mít v evropské diskusi své místo a stále větší váhu, zejména po výsledcích posledních evropských voleb. V tomto případě nelze nebrat v úvahu požadavky, které občané členských států svými hlasy předložili evropským institucím.

Údaje o porodnosti v Evropě

Jsou to tytéž údaje o porodnosti v Evropě, které v březnu 2023 poskytl Eurostat a které v nemalé míře znepokojují evropské kanceláře a instituce EU. V roce 2021 činil evropský průměr 1,53 porodu na ženu. V tomto roce se tak narodilo celkem 4,09 milionu dětí. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o zlepšení oproti roku 2020, kdy se narodilo pouze 4,07 milionu dětí, celkový trend od roku 2008 je stále klesající (vzhledem k tomu, že v tomto roce se narodilo 4,68 milionu dětí). Situace se nezlepší, pokud se podíváme na Itálii, kde je dnes porodnost na historickém minimu. Na jednu ženu připadá 1,25 porodu, což je hodnota, kterou překonává pouze Španělsko (1,19) a Malta (1,13). V analýze Eurostatu se na prvních místech umístila Francie s 1,84 narozeného dítěte na jednu ženu, následovaná Českou republikou (1,83), Rumunskem (1,81) a Irskem (1,78).

Provádění politik v oblasti porodnosti

Z údajů i z průběhu debaty je zřejmé, že Evropa se nachází v historickém okamžiku, kdy počet obyvatel stále klesá, zatímco průměrný věk jejích obyvatel se rok od roku zvyšuje. Tato nepředvídatelná situace klesající porodnosti a stárnutí populace má několik důsledků pro evropský systém. První obrovský dopad je na trh práce a na sociální a důchodový systém. Stačí se zamyslet, opět z hlediska zaměstnanosti, nad tím, kolik venkovských oblastí bude odsouzeno k opuštění, pokud se tento trend v příštích desetiletích výrazně nezmění. Nemluvě o roli, kterou bude hrát Evropa bez růstu a se stárnoucí populací na globální scéně na prahu velkých mezinárodních výzev, které nás čekají.

Ze všech těchto důvodů je žádoucí Evropa mladých rodin, která považuje demografickou výzvu za klíč ke své budoucnosti. Musíme začít jednat, počínaje veřejnými výdaji na porodnost jako takovou, které musí být považovány za rovnocenné s jakoukoli jinou produktivní investicí. Investice, které by měly být stále více stimulovány také prostřednictvím evropského rozpočtu, přičemž finanční prostředky by měly být spojeny s politikami podpory rodiny, které budou provádět jednotlivé členské státy. Musíme tedy usilovat o změnu paradigmatu v rámci komunity a stále více se zaměřovat na kulturu „baby-friendly“ a také na vytváření programů (včetně finančních linek) zaměřených na ženy v ekonomicky slabých podmínkách, které si přejí otěhotnět. V neposlední řadě se nemůžeme obracet zády ke všem evropským občanům, kteří v pokročilém věku potřebují podpůrné politiky. Řada opatření, která směřují ke změně kurzu v otázce porodnosti a stárnutí populace, aby se podpořil nezbytný obrat.