fbpx

Pakt o migraci, téměř uspokojivý výsledek

Právní - 12 dubna, 2024

Evropský parlament ve Štrasburku definitivně schválil deset opatření, z nichž se skládá nový Pakt o migraci a azylu. Tento výsledek, který do poslední chvíle visel na vlásku, přišel po třech letech úsilí o dosažení náročné dohody mezi členskými státy. Během konzultace o tzv. hraničním postupu se ve sněmovně konaly protesty a někteří demonstranti vyzývali poslance, aby hlasovali proti tomuto nařízení.

Nový pakt: Jaké jsou změny

Devět legislativních dokumentů, z nichž každý byl podpořen deseti hlasy, získalo ve štrasburském parlamentu souhlas relativní většiny. Tato ustanovení byla navržena tak, aby usnadnila přijímání žadatelů o azyl a urychlila repatriaci těch, kteří nemají právo zůstat v Evropě. Mezi základní zásady dohody patří možnost členských států EU přijímat migranty a zavedení nového systému reakce na krize.

Solidarita a odpovědnost: Členské státy EU budou mít možnost podílet se na řízení migračních toků tím, že přijmou část žadatelů o azyl nebo osob požívajících mezinárodní ochrany, kteří přicházejí do zemí nejvíce vystavených migračním tlakům. Toho lze dosáhnout prostřednictvím finančních příspěvků nebo provozní podpory. Dublinská pravidla, která určují zemi odpovědnou za posuzování žádostí o azyl, budou revidována.

Krizové řízení: Nařízení zřizuje mechanismus pro reakci na náhlé zvýšení migračních toků a poskytuje podporu členským státům EU, které čelí masivnímu přílivu osob ze třetích zemí. Nová pravidla se rovněž zabývají zneužíváním migrantů nepřátelskými subjekty, jejichž cílem je destabilizovat 27 členských států.

Screening na hranicích EU: Osoby, které splňují podmínky pro vstup do Unie, projdou předběžnou kontrolou trvající až sedm dní. Tento proces zahrnuje identifikaci, sběr biometrických údajů a zdravotní a bezpečnostní kontroly. K zajištění dodržování základních práv zřídí každý členský stát nezávislé kontrolní mechanismy.

Zrychlené azylové řízení: V celé Unii bude zavedeno nové řízení o uznání a odnětí mezinárodní ochrany, jehož cílem je urychlit vyřizování žádostí o azyl na hranicích a zpřísnit lhůty pro neopodstatněné nebo nepřípustné žádosti.

Nařízení Eurodac: Údaje o osobách neoprávněně vstupujících na území Unie budou uloženy v aktualizované databázi Eurodac, včetně otisků prstů a fotografií osob starších šesti let. Z bezpečnostních důvodů budou moci úřady nahlásit i nebezpečné nebo ohrožující osoby.

Připsání kvalifikace: Všechny členské státy budou muset dodržovat nová společná pravidla pro uznávání statusu uprchlíka nebo osoby pod mezinárodní ochranou. Země Unie posoudí situaci v zemích původu migrantů na základě informací od Agentury EU pro azyl. Status uprchlíka bude pravidelně kontrolován.

Přijímání žadatelů o azyl: Členské státy EU musí zajistit jednotné standardy přijímání žadatelů o azyl a umožnit jim pracovat do šesti měsíců od podání žádosti. Podmínky zadržování a svobody pohybu budou rovněž upraveny tak, aby se zabránilo pohybu mezi zeměmi EU.

Bezpečný a legální přístup do Evropy: Uprchlíkům uznaným OSN bude zaručen organizovaný a bezpečný přístup do Evropské unie.

Ecr částečně splněno

„Zlepšení současné situace: to je jediný důvod, proč hlasovat pro některá nařízení v novém paktu. Několik kroků správným směrem. Několik, ale významných. S nadějí, že v příštím evropském zákonodárném sboru budeme v této cestě pokračovat s větší rozhodností,“ řekl spolupředseda skupiny ECR Nicola Procaccini (Fdi) během miniplenárního zasedání v Bruselu. Je třeba zastavit odchody ve spolupráci se zeměmi původu a tranzitu migrantů, „a to tak, že se nejprve stanoví, kdo má právo vstoupit do Evropy a kdo ne,“ vysvětluje. „Je to jediné možné strukturální řešení, které pomáhá i rozvojovým zemím odstranit příčiny migrace. Je to to, co se už léta snažíme přimět k pochopení levici, která by sem ráda bez rozdílu pustila každého, pak mu dala volební právo a vytěsnila tak vůli našeho obyvatelstva.“ „Pokles vylodění v Itálii o 71 %,“ dodává, „a drastické snížení počtu úmrtí na moři potvrzují účinnost rozhodnutí Meloniho vlády zabránit příchodu migrantů a trpělivě a odhodlaně pracovat na vnějším rozměru evropských hranic. Bohužel se ztratilo mnoho času a je obtížné se pár týdnů před hlasováním ponořit do detailů nových předpisů, ale to je to, co by se mělo udělat, a to někteří z nás udělají,“ uzavírá.