fbpx

Postavy socialistických nezaměstnaných ve Španělsku

Politika - 25 září, 2023

Dne 14. července 2023 se poslanec Evropského parlamentu Jorge Buxadé zeptal Evropské komise, jaká je skutečná míra nezaměstnanosti mladých lidí ve Španělsku.

Podle oficiálních údajů Eurostatu za květen je míra nezaměstnanosti 29,4 %, což je nejhorší hodnota v EU a více než dvojnásobek průměru Unie.

Tento oficiální údaj by však měl zahrnovat i takzvané „stálé sezónní pracovníky“, kteří mohou být díky socialisticko-komunistickým pracovním reformám formálně počítáni mezi zaměstnance, i když pracovali pouze jeden den v měsíci.

Ve své odpovědi ze 4. září komisař Schmit uvádí, že stálí sezónní pracovníci „mohou být hlášeni jako nezaměstnaní“, pokud v době své nečinnosti splňují definici MOP.

A jaká je tato definice? Aby byla osoba považována Mezinárodní organizací práce za nezaměstnanou, musí splňovat tři podmínky: tj. nebýt zaměstnaná, být v současné době k dispozici pro práci a aktivně si práci hledat.

Pokud jsou tyto tři podmínky splněny, měly by údaje o nezaměstnanosti zahrnovat i stálé sezónní pracovníky Pedra Sancheze, ať se mu to líbí, nebo ne.

Komisař Schmit uznává, že Španělsko je doposud nezařadilo do své národní evidence nezaměstnaných. V důsledku toho by měl zvýšit oficiální míru nezaměstnanosti na 29,4 % a vykázat vyšší hodnotu.

Přesto tak nečiní a dodává, že podle posledních údajů Eurostatu činila v prvním čtvrtletí roku 2023 míra nezaměstnanosti mladých lidí ve Španělsku 22 %. Jak je to ale možné? Zdá se, že je zde zjevný rozpor – v každém případě je však zarážející, že každý čtvrtý mladý pracovník ve Španělsku je nezaměstnaný.

A je také zarážející, jak Evropská komise černé na bílém napsala, že postupy účtování zaměstnanosti jménem španělské vlády jsou špatné.

Za druhé, politik ECR Jorge Buxadé připomněl, že podle Národní rady mládeže průměrný plat španělských mladých lidí do 34 let sotva dosahuje minimální mzdy (970 EUR v roce 2020).

Na otázku, zda Evropská komise při rozdělování prostředků z Plánu obnovy a odolnosti (RRP) upřednostňuje zlepšení pracovních podmínek španělské mládeže, Schmit odpovídá pouze, že je spokojen s opatřeními zaměřenými na snížení míry předčasného ukončování školní docházky, zlepšení výsledků vzdělávání, zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí a snížení jejich vysoké míry nezaměstnanosti.

Nicméně to má jen málo společného s pracovními podmínkami: především „zaměstnatelnost mladých lidí“ a „snižování jejich vysoké míry nezaměstnanosti“ znamenají totéž, zatímco „snižování míry předčasného ukončování školní docházky“ a „zlepšování výsledků vzdělávání“ mají na platy ve střednědobém horizontu pouze nepřímý vliv. Stejně jako nový systém odborné přípravy a vzdělávání, schválený v roce 2022. Podle Evropské komise zřejmě není třeba udělat nic jiného, aby se před vyplacením peněz, které spravuje, považovala za spokojenou.

Závěrem úředník VOX požádal Komisi o posouzení skutečnosti, že Španělsko má za současné vlády nejvyšší míru nezaměstnanosti mladých lidí v EU, o více než 4 % vyšší než druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti (Řecko).

Komisař Schmit, sám socialista, poznamenává, že vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí je dlouhodobým problémem španělského trhu práce, který je již více než deset let dvojnásobný oproti průměru EU. Komise si pochvaluje, že se v roce 2022 snížila jak míra nezaměstnanosti mladých lidí, tak podíl mladých zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou.

Pokud by vám taková radost ze španělské katastrofy nestačila, zástupce Evropské komise dodává, že nezaměstnanost a počet dočasných smluv jsou nejnižší od roku 2009. Možná by se dalo dodat, že podle týmu paní von der Leyenové byla španělská levicová exekutiva za posledních čtrnáct let nejúspěšnější.

Ale kdo by tomu věřil? Líbánky mezi Bruselem a Madridem pokračují, zatímco sociální standardy se čtvrtletí po čtvrtletí snižují.