fbpx

Priority v oblasti zemědělství a rybolovu během španělského předsednictví Rady EU

Životní prostředí - 23 srpna, 2023

Úřadující španělský ministr zemědělství, rybolovu a potravinářství Luis Planas předsedal prvnímu zasedání Rady ministrů zemědělství Evropské unie v rámci španělského předsednictví v Radě EU.

Planas představil svůj pracovní program a priority španělského předsednictví v oblasti zemědělství a rybolovu. V této souvislosti španělský ministr uvedl, že základním tématem, které bude určovat agendu španělského předsednictví, je podpora udržitelnosti všech evropských zemědělských a rybářských činností a potravinových systémů. Španělsko klade velký důraz na otázky související se změnou klimatu a jejími dopady na průmysl.

V oblasti zemědělství se španělské předsednictví zavázalo, že do konce svého prosincového období upřednostní několik právních předpisů. Konkrétně ministr zdůraznil, že se zaměří jednak na posílení a podporu nových technologií v zemědělsko-potravinářském odvětví, jako jsou genomické techniky v rostlinné výrobě. Tato otázka bude projednána na neformálním zasedání Rady, které se bude konat v září v jihošpanělském městě Córdoba.

Během svého předsednictví hodlá Španělsko rovněž pokročit v úsilí o zajištění bezpečnosti potravin a ochrany zdraví a životního prostředí. Navrhované politiky zahrnují regulaci informací o potravinách pro spotřebitele (přední nutriční značení).

Kromě toho bude sledováno provádění strategických plánů členských států. Planas proto vysvětlil, že Španělsko se bude během tohoto semestru snažit zdůraznit význam společné zemědělské politiky (SZP) a požádá Evropskou komisi, aby po prvním roce její platnosti zhodnotila provádění národních strategických plánů nové SZP.

Pokud jde o rybolov, ministr zdůraznil debatu o dekarbonizaci této činnosti a potřebu zavést změnu v orientaci financování rybářského loďstva, aby se podpořila jeho skutečná obnova a modernizace. Toto téma se řešilo na dalším neformálním setkání v severovýchodním španělském městě Vigo.

Španělské předsednictví se rovněž zaměří na posílení úlohy společné rybářské politiky (SRP) a uznání strategické úlohy rybolovu a akvakultury v oblasti zajišťování potravin. V průběhu pololetí bude předsednictví rovněž pracovat na zlepšení rozhodovacího postupu o celkových přípustných odlovech (TAC) a rybolovných kvótách. Jejich cílem je zajistit, aby se rozdělování celkových přípustných odlovů (TAC) a kvót neprovádělo každoročně, jak je tomu v současnosti, ale v delším časovém horizontu, aby se zvýhodnilo plánování rybářských společností.

Luis Planas v této souvislosti zdůraznil, že španělské předsednictví považuje za zásadní, aby Evropská unie obnovila své dohody o rybolovu, které brzy vyprší, se třetími zeměmi, jako jsou Maroko, Kapverdy, Guinea Bissau a Pobřeží slonoviny. Cílem je zabránit přerušení činnosti.

Toto zasedání bylo jedním ze sedmi zasedání Rady ministrů zemědělství a rybolovu, která se konají od července a budou pokračovat až do prosince. Je třeba poznamenat, že jedna z neformálních rad se tento měsíc konala také ve španělském městě Vigo a týkala se otázek rybolovu.

Na nadcházejícím zasedání Rady v Córdobě se ministři budou zabývat dalšími (souvisejícími) tématy, která se týkají využití nových technologií pro zvýšení odolnosti evropských zemědělských postupů v souvislosti se změnou klimatu.

Podle španělského předsednictví představují změny globálního klimatu pro španělské a evropské zemědělství zásadní problém. Ministři budou jednat o politikách zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie v této oblasti jako prostředku k udržení její autority v rámci širšího mezinárodního společenství.