fbpx

Priorytety w rolnictwie i rybołówstwie podczas hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE

Środowisko - 23 sierpnia, 2023

Pełniący obowiązki Ministra Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Hiszpanii, Luis Planas, przewodniczył pierwszej Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w ramach hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE.

Planas przedstawił swój program pracy i priorytety hiszpańskiej prezydencji w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. W związku z tym hiszpański minister stwierdził, że podstawowym tematem, który będzie charakteryzował agendę hiszpańskiej prezydencji, jest rozwój zrównoważonego rozwoju we wszystkich europejskich działaniach związanych z rolnictwem i rybołówstwem oraz w systemach żywnościowych. Hiszpania kładzie duży nacisk na kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na branżę.

W dziedzinie rolnictwa prezydencja hiszpańska zobowiązała się do priorytetowego potraktowania kilku aktów prawnych do końca swojej kadencji w grudniu. W szczególności minister podkreślił, że skupią się one z jednej strony na pobudzaniu i promowaniu nowych technologii w sektorze rolno-spożywczym, takich jak techniki genomiczne w produkcji roślinnej. Kwestia ta zostanie poruszona podczas nieformalnego posiedzenia Rady, które odbędzie się we wrześniu w mieście Kordoba na południu Hiszpanii.

Podczas swojej prezydencji Hiszpania zamierza również zwiększyć wysiłki na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia i środowiska. Proponowana polityka obejmuje regulację informacji o żywności dla konsumentów (etykietowanie wartości odżywczych).

Ponadto monitorowane będzie wdrażanie planów strategicznych państw członkowskich. W tym celu Planas wyjaśnił, że w trakcie semestru Hiszpania będzie pracować nad podkreśleniem znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zwracając się do Komisji Europejskiej o podsumowanie wdrażania krajowych planów strategicznych nowej WPR po pierwszym roku jej obowiązywania.

Jeśli chodzi o rybołówstwo, minister podkreślił debatę na temat dekarbonizacji działalności i potrzebę wprowadzenia zmiany w orientacji finansowania floty rybackiej w celu promowania rzeczywistej odnowy i modernizacji. Temat ten został poruszony podczas kolejnego nieformalnego spotkania w północno-wschodnim hiszpańskim mieście Vigo.

Prezydencja hiszpańska skupi się również na wzmocnieniu roli Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) i uznaniu strategicznej roli rybołówstwa i akwakultury w bezpieczeństwie żywnościowym. Podobnie, w trakcie semestru prezydencja będzie pracować nad poprawą procedury podejmowania decyzji w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot połowowych. Ich celem jest zapewnienie, aby podział całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot nie był dokonywany corocznie, jak ma to miejsce obecnie, ale raczej w dłuższej perspektywie czasowej, aby sprzyjać planowaniu przedsiębiorstw rybackich.

W związku z tym Luis Planas podkreślił, że prezydencja hiszpańska uważa, że najważniejsze jest, aby Unia Europejska odnowiła swoje umowy w sprawie połowów, które wkrótce wygasną z krajami trzecimi, takimi jak Maroko, Republika Zielonego Przylądka, Gwinea Bissau i Wybrzeże Kości Słoniowej. Celem jest uniknięcie przerwania aktywności.

Spotkanie to było jednym z siedmiu posiedzeń Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbywają się od lipca i potrwają do grudnia. Należy zauważyć, że jedna z nieformalnych rad odbyła się również w tym miesiącu w hiszpańskim mieście Vigo i dotyczyła kwestii związanych z rybołówstwem.

Podczas zbliżającego się posiedzenia Rady w Kordobie ministrowie zagłębią się w więcej (powiązanych) tematów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w celu zwiększenia odporności europejskich praktyk rolniczych w kontekście zmian klimatu.

Według hiszpańskiej prezydencji zmieniające się wzorce globalnego klimatu stanowią kwestię o fundamentalnym znaczeniu dla hiszpańskiego i europejskiego sektora rolnego. Ministrowie omówią politykę mającą na celu zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej w tej dziedzinie jako sposób na utrzymanie pozycji autorytetu w większej społeczności międzynarodowej.