fbpx

Promyšlená odpověď kritikům Thatcherové

Uncategorized @cs - 24 září, 2021

Thatcherovi kritici říkají, že se mýlila, měla štěstí nebo byla irelevantní. Ale mýlí se…

Je pravděpodobně jen otázkou času, kdy se pokřik levice na zrušení dostane k Margaret Thatcherové, nebo možná už ano. Ale její dlouholetý autor projevů, poradce a osobní přítel John O’Sullivan podal výmluvný, promyšlený a přesvědčivý popis jejích úspěchů a historické role na výroční večeři Margaret Thatcherové, kterou bruselský think-tank pořádal 23. září letošního roku v Lisabonu. Nový směr, který Thatcherová založila v roce 2009. Bylo mi potěšením být u toho.

O’Sullivan připomněl divákům zoufalou situaci, ve které se Spojené království ocitlo v roce 1979, kdy se Thatcherová dostala k moci. Ekonomika stagnovala a Britové jako by ztratili víru v sebe sama. Jejich země byla v úpadku, nemocný muž Evropy. Pak přišel thatcherismus, kombinace zdravé ekonomiky a vlastenectví, podporující zároveň silný, ale omezený stát a konkurenční trh nabízející povzbuzení k tvrdé práci, inovacím a podnikání. Thatcherová nejenže oživila ekonomiku, ale také vrátila Velkou zpět do Británie a porazila dva ošklivé nepřátele, vojenskou diktaturu v Argentině a militantní marxistické vedení horníků v Anglii a Walesu. Její nepřátelé však nebyli nešťastní argentinští vojáci nebo obyčejní horníci, z nichž mnozí byli proti ilegálním militantním akcím organizovaným marxisty (a částečně financovaným Ruskem).

O’Sullivan identifikoval a reagoval na tři skupiny kritiků Thatcherové. První prostě tvrdil, že její politika selhala v tom, že nedosáhla svých stanovených ekonomických cílů. Sám jsem se s tou kritikou vypořádal jinde a ukázal, že je špatně pojatá. Thatcherová položila základy dlouhého období ekonomického růstu, který oživil britskou ekonomiku. Zlomila kouzlo neoluddistů, kteří se snažili bránit inovacím šetřícím práci, a neokeynesiánců, kteří si mysleli, že problémy lze vyřešit házením peněz na ně.

Druhá skupina, řekl O’Sullivan, v 70. a 80. letech odmítla Thatcherovou jako „vulgární“ a „nižší střední třídu“, ale nyní tvrdí, že to byla jen typická konzervativní politička, která byla náhodou kolem, když probíhaly velké změny. místo ve světové ekonomice. Jen se takříkajíc vezla na vlně. Ale mýlili se tehdy a mýlí se i nyní. Thatcherová rozhodně nebyla typickým vysokým toryem. Byla to přesvědčená politička, která si musela zasloužit každé ze svých mnoha vítězství. Nebylo vůbec samozřejmé, že Velká Británie ve spojení s Reaganovou Amerikou povede Svobodný svět k porážce komunismu a výrazně rozšíří ekonomickou svobodu.

Třetí skupinou kritiků byli podle O’Sullivana sentimentální toryové, kteří uznávají Thatcherovu odvahu a odhodlání, ale tvrdí, že méně rozdělující vůdce by mohl dosáhnout stejných výsledků, aniž by se v Thatcherově nejednotném království odehrávaly všechny ty zmatky. Byla velkolepá, ale byla opravdu nezbytná? O’Sullivan odmítá tuto kritiku, stejně jako další dvě. Když se Thatcherová dostala k moci, Spojené království bylo uprostřed vážné krize. Privilegia a restriktivní praktiky musely být zrušeny, nepopulární opatření musela být přijata, omezení muselo být zachováno. Je naprostý sebeklam, říká O’Sullivan, myslet si, že to šlo udělat bez námahy.

O’Sullivan uzavírá: „Takže žádná ze tří hlavních kritik ekonomického dědictví Thatcherové, které jsem nevyzdvihl – totiž že neuspěla; že na ní vlastně nezáleželo; že mohla vyhrát s mnohem menším počtem Sturm und Drang – držte se.“ Dodává však, že možná největší význam Thatcherové spočíval v tom, že nejen podporovala „energické ctnosti“, jako je tvrdá práce, šetrnost, obezřetnost, píle, střízlivost a sebeovládání, ale že je sama inkarnovala. Jak jednou řekl metodistický kazatel John Wesley, oblíbenec Thatcherové: „Vydělávejte vše, co můžete; zachránit vše, co můžete; dej všechno, co můžeš.“

The text was translated by an automatic system