fbpx

Tik Tok a bezpečnost: rozhodnutí orgánů EU

Právní - 23 srpna, 2023

V moderním světě, ve kterém dnes žijeme, pronikají technologie do všech oblastí našeho života, od profesního až po osobní. Už není nikdo, kdo by nevlastnil chytrý telefon a nepoužíval nejoblíbenější aplikace, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Digitální věk, ve kterém žijeme, způsobuje, že náš každodenní život je stále více ovlivňován postupujícími technologiemi, a právě tyto technologie se často zmocňují našich dat, a to i těch nejcitlivějších.

Existuje mnoho případů, kdy technologie více či méně zasáhly do soukromí lidí, počínaje aplikacemi staženými do našich mobilních telefonů, které, ačkoli se mohou zdát neškodné, velmi často zachycují soukromé a osobní informace, které, pokud se dostanou do nesprávných rukou, mohou výrazně poškodit celý život dotyčné osoby.

Jedním z posledních případů, který vzbudil největší rozruch, je ten, v němž byla nespornou hvězdou aplikace Tik Tok. Tik Tok je již nějakou dobu v centru pozornosti veřejnosti kvůli různým událostem, které vedly k tomu, že veřejnost a instituce zkoumaly metody a způsoby šíření této aplikace.

Zejména aplikace vlastněná společností ByteDance je dodnes na stránkách novin a sociálních médií kvůli údajnému porušování soukromí dětí.

Příběh začal v roce 2021, kdy nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů uložil společnosti TikTok pokutu ve výši 750 000 eur. Hlavní důvod této pokuty se týkal informací poskytovaných během instalace a používání aplikace. Tyto informace byly v angličtině, což je nečinilo snadno srozumitelnými, zejména pro děti, které tuto aplikaci ve větší či menší míře hojně využívají. Skutečnost, že prohlášení o ochraně osobních údajů nebylo poskytnuto v nizozemštině, byla sama o sobě porušením zákona o ochraně osobních údajů, neboť uživatelé mají právo vědět, co se děje s jejich osobními údaji, a to jim musí být zaručeno v jazyce, kterému rozumí, a to i a zejména pokud jde o uživatele, kteří ze zjevných důvodů nemohou plně porozumět svým právům z důvodu jazykové bariéry.

Tato událost vedla nizozemské orgány k důkladnějšímu vyšetřování a výsledky nizozemského vyšetřování byly předány irské komisi pro ochranu údajů, aby rovněž vyšetřila možné nezákonnosti související s odesíláním údajů evropských uživatelů do Číny.

Vyšetřování pokračovalo a irský komisař pro ochranu údajů odhalil problémy týkající se zpracování osobních údajů dětí společností TikTok a opatření pro ověření věku dětí mladších 13 let.

Šetření bylo založeno na požadavcích nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Irský regulační orgán chtěl ověřit, zda aplikace vlastněná Číňany zajišťuje dostatečnou ochranu soukromí dětí ve výchozím nastavení a zda společnost dostatečně transparentně zpracovává údaje dětí. Jedním z nejtěžších problémů byly také postupy ověřování věku, které TikTok používá, aby na svou platformu nepustil nezletilé mladší 13 let. Na společnost TikTok dohlíží irská komise pro ochranu osobních údajů, protože její sídlo v EU se nachází v této zemi. Zpočátku společnost TikTok neměla v Evropě své sídlo, ale během nizozemského vyšetřování zahájila činnost v Irsku. Pokud společnost nemá sídlo v Evropě, může nad její činností vykonávat dohled kterýkoli členský stát EU. V případě společností se sídlem v Evropě je tato odpovědnost primárně na zemi, kde se nachází jejich ústředí.

Irská rada pro ochranu osobních údajů po neshodách se svými německými a italskými protějšky poslala případ k EDPB (tzv. Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů).

Loni v dubnu 2023 dostal londýnský TikTok pokutu 12,7 milionu liber za to, že v roce 2020 neochránil 1,4 milionu britských dětí mladších 13 let. Úřad komisaře pro informace (ICO) uložil pokutu poté, co zjistil, že společnost používala údaje dětí bez souhlasu rodičů.

Od dnešního dne se zdá, že se Brusel střetává také s TikTokem, který měl v Evropě již dříve určité potíže a nezdá se, že by se jeho situace do dnešního dne zlepšila, a to kvůli nedodržování některých pravidel platných v Evropské unii. Evropská komise totiž již v únoru 2023 požádala své zaměstnance, aby aplikaci ze svých zařízení z bezpečnostních důvodů odstranili. Problémy s bezpečností a netransparentností při správě osobních údajů byly shledány také ve zprávě francouzského senátu, který vzhledem k tomu, že společnost TikTok v letošním roce neposkytla žádné vysvětlení, vyzval k pozastavení sociální sítě ve Francii a EU.

To ale není vše, protože i mimo evropské hranice, konkrétně ve Spojených státech, se TikTok v posledních letech setkal s velkou kritikou. Komisař FCC ji mimo jiné označil za „nepřijatelné bezpečnostní riziko“ a americká nezisková organizace ji obvinila ze shromažďování údajů o lidech, kteří aplikaci vůbec nepoužívají.

Pokud jde o současnou situaci čínského giganta v Evropě, podle některých zdrojů bude TikTok v září příštího roku pokutován Bruselem za „porušování soukromí dětí v Evropské unii“. Pokuta by se mohla pohybovat v milionech eur. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, což je nezávislý orgán, který dohlíží na dodržování ustanovení EU o ochraně soukromí, konečně dospěl ke konečnému rozhodnutí o dnes již notoricky známém problému, jak tato sociální síť nakládá s údaji občanů EU, zejména pokud jde o nezletilé, kteří tvoří většinu uživatelů této platformy.

Na opačné straně, tedy u TikToku, se společnost snaží vylepšit své aplikace a pravidla provozu tak, aby vyhovovaly evropským předpisům a byly v souladu se zákonem. Společnost TikTok oznámila zejména některé nové funkce pro evropské uživatele. Cílem je především usnadnit uživatelům v EU nahlašování nelegálního obsahu, umožnit jim vypnout personalizovaná doporučení pro videa a odstranit cílenou reklamu pro uživatele ve věku 13 až 17 let.

Společnost rovněž uvedla, že jejím záměrem je i nadále nejen plnit své regulační povinnosti, ale také, a to je důležitější, se zřejmě snaží stanovovat nové standardy prostřednictvím inovativních řešení.

Bezpečnost je jedním z témat, o kterém se stále častěji diskutuje, a každý den představuje nový aspekt, který je třeba řešit. Každý den se objevuje nové riziko, nové nebezpečí, které může ovlivnit mezinárodní, národní i osobní bezpečnost. Proto je nutné nasadit všechny nejvhodnější nástroje, abychom těmto novým nebezpečím souvisejícím s dobou, ve které žijeme, čelili a stále více chránili a bránili bezpečnost.

V této digitální éře je proto důležitější než kdy jindy zohlednit veškerý vývoj, který technologie zažívají, a propojit technologie s právem. Pouze tímto způsobem, tj. prostřednictvím inovace stávajících předpisů, lze zajistit bezpečnost. Především je nezbytné, aby v případě porušení zákona platného v Evropské unii, a to v neprospěch slabších osob, jako jsou například nezletilí, byli ti, kteří jej nedodržují, potrestáni a odnesli si správné tresty, a to nejen z ekonomického hlediska, ale případně i trestní, je-li to nutné. Otázka bezpečnosti musí zůstat na předním místě evropské agendy a především je třeba rychle a důrazně zmařit vměšování třetích stran.