fbpx

Europski kulturni vikend: Cipar na raskrižju mediteranske povijesti

Kultura - 14 ožujka, 2024

Drugi ovogodišnji European Culture Weekend, organiziran pod okriljem stranke ECR, održat će se od 28. do 31. ožujka na Cipru, na raskrižju mediteranske povijesti. Lokacija koju su odabrali organizatori posebna je s obzirom na povijesnu važnost i geostrateški položaj Cipra za cijelu Europu. Dolazak sudionika konferencije očekuje se u četvrtak, 28. ožujka, a prve radionice održat će se u petak u prvom dijelu dana. Teme o kojima će se raspravljati su “Komparativna studija sjeverne i južne klasične – konzervativne misli” i “Opipljiva rješenja za ograničenu vladu”.

Radionica 1: Konzervativna misao u aktualnom europskom kontekstu

Konzervativna se misao u europskom kontekstu očituje na različite načine, odražavajući kulturne, povijesne i društvene razlike između regija. Komparativna studija klasične konzervativne misli između sjevernih i južnih regija otkriva ideološku raznolikost i jedinstvene pristupe ova dva različita okruženja. U nordijskim zemljama kao što su Švedska, Norveška, Danska i Finska, konzervativnu misao često karakterizira naglasak na socijalnoj jednakosti i socijalnoj državi.

Nordijski konzervativizam integrira kulturne tradicije i vrijednosti u politički okvir koji promiče opsežno pružanje socijalnih usluga i kooperativni pristup gospodarstvu. Ovdje klasični konzervativci obično zagovaraju održavanje ravnoteže između tržišta i državne intervencije kako bi se osiguralo pravedno i prosperitetno društvo. S druge strane, u zemljama južne Europe poput Italije, Španjolske i Grčke, klasično konzervativno razmišljanje često ima jaču orijentaciju prema tradiciji i konzervativnim kulturnim vrijednostima. Ovdje se konzervativci često povezuju s kulturnom i vjerskom baštinom, promičući restriktivniji pristup društvenim promjenama. U kontekstu juga, klasični konzervativizam može nastojati zaštititi i promicati tradicionalne vrijednosti, uključujući obitelj, religiju i kulturni identitet. Još jedan značajan aspekt je odnos konzervativizma s globalizacijom. U nordijskim zemljama, na primjer, konzervativci bi mogli zauzeti otvorenije i pragmatičnije gledište o globalizaciji, videći je kao priliku za proširenje gospodarske i kulturne suradnje. Nasuprot tome, u južnim zemljama konzervativci bi mogli biti otporniji na promjene koje donosi globalizacija, želeći očuvati nacionalnu autonomiju i kulturni identitet. Druga dimenzija je konzervativni pristup migracijama i kulturnoj raznolikosti. U nordijskim zemljama konzervativno razmišljanje može biti otvorenije za integraciju imigranata i promicanje kulturne raznolikosti, dok u južnim zemljama klasični konzervativizam može biti više orijentiran na održavanje tradicionalnog kulturnog identiteta i ograničavanje useljavanja. Klasično konzervativno razmišljanje u sjevernim i južnim regijama naglašava složenost i raznolikost ove ideologije unutar Europe. Razlike u pristupu državi, gospodarstvu, globalizaciji i migracijama odražavaju različite povijesne i kulturne kontekste ovih regija, pridonoseći raznolikosti europskog konzervativnog krajolika.

Radionica 2: Konkretna rješenja za ograničenu vlast u europskim državama

Ograničena vlada u europskoj državi ključni je koncept za osiguranje individualnih prava, fiskalne odgovornosti i zaštite temeljnih sloboda građana. U promjenjivoj političkoj i društvenoj klimi, identificiranje i provedba konkretnih rješenja postaje imperativ za jačanje načela ograničene vlade. Bitan prvi korak je smanjenje veličine vlade. Europska država mora promicati administrativnu učinkovitost uklanjanjem nepotrebne birokracije i jačanjem institucionalnih struktura. To se može postići redovitim ocjenjivanjem vladinih agencija i uklanjanjem suvišnih ili neučinkovitih. Štoviše, korištenje digitalnih tehnologija za pojednostavljenje administrativnih procesa može značajno pridonijeti smanjenju troškova i povećanju transparentnosti. Još jedan ključni aspekt u postizanju ekonomične vlade je pregled i pojednostavljenje zakonodavstva. Složen i suvišan pravni okvir može dovesti do zabune i zlouporabe od strane državnih tijela. Vlasti stoga trebaju identificirati i ukloniti nepotrebne zakone, usvajajući odgovoran regulatorni pristup. Pojednostavljeno i dosljedno zakonodavstvo ne samo da podupire individualna prava, već i olakšava gospodarski razvoj stvaranjem poslovnog okruženja. Uključivanje građana u donošenje odluka još je jedan vitalni element ograničene vlade. Javne konzultacije, referendumi i povećana transparentnost u zakonodavnom procesu potiču odgovornost i izravnu vezu između vlade i naroda. Takvo aktivno sudjelovanje jača legitimitet vlasti i potiče izabrane predstavnike da djeluju u interesu građana. Osim toga, poticanje gospodarstva putem privatizacije može značajno pridonijeti ograničenoj vladi. Prijenos sredstava i usluga iz javnog u privatni sektor ne samo da smanjuje državnu potrošnju, već također promiče inovacije, učinkovitost i konkurentnost. Međutim, ključno je primijeniti odgovarajuće regulatorne mehanizme kako bi se spriječili monopoli i zlouporabe. Konkretna rješenja za ograničenu vladu u europskoj državi zahtijevaju holistički i suradnički pristup. Smanjenje veličine vlade, pojednostavljenje zakonodavstva, uključivanje građana i poticanje gospodarstva kroz privatizaciju ključni su elementi u ovom procesu. Usvajanjem ovih mjera europske države mogu izgraditi državni okvir koji osigurava zaštitu individualnih prava i promiče održivi prosperitet na odgovoran i učinkovit način.

Nakon dvije radionice u prvom dijelu petka, sudionici konferencije European Culture Weekend imat će priliku uživati ​​u obilasku prekrasnog sela Lefkara. Subota, 29. ožujka je ECR Party dan. Konferencija koju organizira ECR Party bavit će se trima aktualnim i iznimno važnim temama za europske zemlje: “Konzervativni pristup održivoj europskoj energetskoj mješavini”, “Strateške prilike za sigurnost na Mediteranu” i “Konzervativni i ambiciozni plan za Europu”.

Govornici na ECR konferenciji na Cipru bit će:

Christos Christou (predsjednik ELAM-a, MP, Cipar) , Luca Ciriani (Ministarstvo za odnose s parlamentom, Italija) Kathleen Doherty (američka diplomatkinja i bivša veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država na Cipru), Antonio Giordano (glavni tajnik stranke ECR, zastupnik, Italija), Hannes Gissurasason (profesor emeritus političkih znanost na sveučilištu Islanda), Lavinia Mennuni (MP, Italija) Vojtech Munzar (Zastupnički dom, MP, Češka), George Papanasasiou (ministar energetike, Cipar), Niccola Procaccini (supredsjedavajući skupine ECR, zastupnik u MEP-u, Italija) , Mauro Rotelli (predsjednik Odbora za okoliš, zemljište i javne radove, zastupnik, Italija). Oni će raspravljati o tri gore navedene teme u tri panela.

Panel 1: Sigurnosni i energetski izazovi u konzervativnoj Europi

Europa, sa svojom bogatom poviješću i kulturnom raznolikošću, trenutno se suočava s brojnim izazovima u području sigurnosti i energije. U kontekstu u kojem konzervativne tendencije postaju sve očitije, države članice EU-a suočavaju se sa složenim dilemama i teškim odlukama kako bi osigurale sigurnu i održivu budućnost. Na sigurnosnom planu, geopolitičke promjene i međunarodne napetosti povećale su pritisak na europske države da ojačaju svoje obrambene sposobnosti. U konzervativnoj Europi ideja velikih ulaganja u oružane snage i napredne tehnologije postaje sve prihvaćenija, s ciljem zaštite građana i temeljnih vrijednosti Europske unije. Međutim, ovaj pristup nije bez izazova. Dok neke zemlje vide jačanje vojnih sposobnosti kao ključno za suočavanje s današnjim prijetnjama, druge stavljaju veći naglasak na diplomaciju i međunarodnu suradnju. Ova raznolikost gledišta može stvoriti napetosti unutar EU-a i zahtijeva trajne napore da se pronađu zajednička i pravedna rješenja. Uz sigurnosne izazove, konzervativna Europa suočava se i s dilemama u energetskom sektoru. Klimatske promjene i povećana ovisnost o uvoznim izvorima energije potaknule su rasprave o tome kako diverzificirati izvore i prijeći na obnovljive izvore energije. U konzervativnoj Europi te promjene često impliciraju otpor prema napuštanju tradicionalnih izvora energije poput ugljena i prirodnog plina. Ovaj konzervativni stav može usporiti usvajanje održivih i inovativnih energetskih politika. No, postoje i primjeri zemalja koje su ulaganjem u čiste tehnologije i promicanjem energetske učinkovitosti uspjele pronaći ravnotežu između konzervativizma i napretka. Izazov je uvjeriti sve države članice da se zajednički obvežu na zeleniju i održiviju Europu. Drugo energetsko pitanje je sigurnost opskrbe. Konzervativna Europa suočava se s rizicima zbog ovisnosti o vanjskim dobavljačima i tranzitnim rutama. U tom kontekstu, razvoj domaćih resursa i sigurne prometne infrastrukture postaje ključan za osiguranje stabilne opskrbe i smanjenje osjetljivosti na geopolitičke pritiske. Konačno, upravljanje sigurnosnim i energetskim izazovima u konzervativnoj Europi zahtijeva uravnotežen i kooperativan pristup. Države članice moraju prevladati svoje ideološke razlike i zajedno raditi na razvoju zajedničkih politika i održivih rješenja. Osim toga, ključno je promicati inovacije i prilagodbu globalnim promjenama kako bi se osigurala sigurna i prosperitetna budućnost za sve europske građane.

Panel 2: Strateške prilike za sigurnost u Sredozemlju

Mediteran, koji se nalazi na raskrižju Europe, Afrike i Azije, regija je od velike strateške geopolitičke važnosti. U sadašnjem kontekstu političkih, gospodarskih i sigurnosnih kretanja, otvaraju se strateške mogućnosti za poboljšanje sigurnosti u ovom vitalnom području. Ovaj rad istražuje te mogućnosti i konkretne načine za poboljšanje sigurnosti u Sredozemlju.

Prvo, jačanje regionalne suradnje ključno je za upravljanje zajedničkim prijetnjama. Države u regiji mogle bi imati značajne koristi od razmjene informacija i učinkovite koordinacije u borbi protiv terorizma, krijumčarenja oružja i trgovine ljudima. Uspostava jakih mehanizama za dijalog i suradnju između obalnih država doprinijela bi jačanju sigurnosti na održiv način.

Drugo, razvoj regionalnih inicijativa za upravljanje humanitarnim krizama i prirodnim katastrofama donio bi značajne sigurnosne koristi regiji. Koordinacijom napora u izvanrednim situacijama, mediteranske države mogle bi učinkovitije odgovoriti na izazove koje donose klimatske promjene, poplave ili potresi. Ti bi napori pomogli u jačanju solidarnosti među državama i povećali njihovu sposobnost upravljanja krizama na učinkovit i koordiniran način.

Drugi ključni aspekt u poboljšanju sigurnosti na Sredozemlju je upravljanje prirodnim resursima i kritičnom infrastrukturom. Energetski resursi, poput prirodnog plina i nafte, ključni su elementi gospodarstva i sigurnosti država u regiji. Razvijanjem zajedničke energetske politike i otporne infrastrukture, mediteranske države mogu smanjiti ovisnost o vanjskim dobavljačima i osigurati stabilan i siguran pristup tim resursima. Jačanje partnerstva s međunarodnim organizacijama i državama izvan regije ključno je za sigurnost na Mediteranu. Uključivanje Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih globalnih aktera može donijeti dodatna financijska sredstva i stručnost za upravljanje specifičnim izazovima područja. Suradnja s neriječnim državama može pridonijeti stvaranju globalnih inicijativa za održavanje mira i sigurnosti u regiji od velike geostrateške važnosti. Strateške prilike za sigurnost u Sredozemlju oslanjaju se na pojačanu regionalnu suradnju, učinkovito upravljanje humanitarnim krizama, razvoj kritične infrastrukture i uključivanje međunarodnih partnera. Rješavanjem ovih pitanja s odgovornošću i odlučnošću, mediteranske države mogu izgraditi sigurniju i prosperitetniju budućnost za sve stanovnike ove složene i fascinantne regije.

Panel 3: Konzervativan i ambiciozan plan za Europu

U kontekstu društvenih i političkih promjena, konzervativan i ambiciozan plan za Europu neophodan je za osiguranje stabilne i održive budućnosti. Ovaj plan usmjeren je na tradicionalne vrijednosti, ali također integrira inovativna rješenja za suočavanje sa suvremenim izazovima. Prije svega, jačanje kulturnog identiteta i tradicionalnih europskih vrijednosti središnja je komponenta ovog plana. Promicanjem obrazovanja koje potiče znanje i poštivanje kulturne baštine, može se ojačati društvena kohezija i europski identitet. Drugo, konzervativni i ambiciozni plan bavi se gospodarskim pitanjima podupiranjem poduzetništva i inovacija. Poticanjem privatnog sektora i stvaranjem poslovnog okruženja, Europa može generirati održivi gospodarski rast i radna mjesta uz zadržavanje konzervativnih načela fiskalne odgovornosti. Pritom se posebna pažnja posvećuje očuvanju okoliša donošenjem odgovorne ekološke politike. Korištenje obnovljivih izvora energije i promicanje održivih praksi u industriji ključni su aspekti ovog konzervativnog plana koji pomaže u zaštiti okoliša za buduće generacije.