fbpx

Može li Luksemburg reći državama članicama kako da organiziraju svoje pravosuđe?

Eseji - 27 svibnja, 2024

Prije posljednje promjene vlasti u Poljskoj, kada je stranka PiS izgubila od postizborne koalicije Frankenstein koju je vodio g. Tusk, optužba Europske komisije da Varšava nije u skladu s vladavinom prava imala je veze s tim kako taj član Država je htjela organizirati vlastitu sudsku vlast.

Prošle je godine Europski parlament objavio studiju o potencijalnoj nadležnosti Europskog suda pravde nad mjerama koje se odnose na nacionalno pravosuđe.

Članak 19. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji u drugom podstavku navodi da će države članice osigurati pravna sredstva dostatna za osiguranje učinkovite pravne zaštite u područjima obuhvaćenim pravom Unije. Međutim, to Sudu pravde Europske unije ne daje izričito nikakvu nadležnost nad pravosuđima država članica.

S druge strane, isti je Sud donio svoju presudu iz 2018. Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas, pozivajući države članice da iznesu pitanja nacionalnog pravosuđa Luksemburga, prvenstveno putem zahtjeva za prethodnu odluku.

Može li se razumjeti da su takve pravosudne stavke države članice uključene u članak 19(1)? I u kojoj mjeri? Čini se da klauzula zahtijeva samo pravnu zaštitu kako bi bila uspješna u postizanju željenog ili namjeravanog rezultata i proteže se na pitanja koja se odnose na nadležnosti Unije.

Stoga bi Europski sud mogao osporiti nacionalne mjere samo u područjima obuhvaćenim pravom Unije (ne nacionalnim) i u kojima pravna zaštita nije učinkovita.

Razmotrimo i članak 47. Povelje o temeljnim pravima EU-a. Ova odredba jamči pravo na učinkovit pravni lijek i pošteno suđenje. Što je “učinkovit pravni lijek” prema ovom primarnom zakonu? Stavak jedan ga definira: Rješenje koje sud daje svakome čija su prava i slobode zajamčene pravom Unije povrijeđeni, uz uvjete utvrđene u istom članku.

A paragrafi dva i tri opisuju te uvjete: pošteno i javno saslušanje u razumnom roku od strane neovisnog i nepristranog suda prethodno uspostavljenog zakonom, plus pravo na savjetovanje, obranu i zastupanje, uz pravnu pomoć koja je dostupna onima koji nemaju sredstava u mjeri u kojoj je takva pomoć neophodna za pristup pravdi.

Zajedničko tumačenje članaka 19. stavka 1. i članka 47. daje jasno razumijevanje izraza „učinkovit“, dok „područja obuhvaćena pravom Unije“ nisu dvosmislen pojam i ne treba ga dodatno tumačiti.

Ipak, prema Associação Sindical dos Juízes Portugueses , izraz “područja obuhvaćena pravom Unije” ne znači samo aspekte obuhvaćene zakonodavstvom Unije, već je širi od pojma opsega nadležnosti Unije. Ne usredotočuje se na to osiguravaju li sudovi država članica pravnu zaštitu u područjima koja pokriva međunarodna organizacija, već na same sudove. Od objektivnog fokusa na akcije koje se odnose na opseg odgovornosti Unije, Sud pravde odstupa od svog gledišta na same nacionalne sudove i tako izmišlja nadležnost nad nacionalnim pravosuđem.

To je, naravno, poslužilo Europskoj komisiji da od 2015. do 2023. koristi Sud Europske unije kao polugu za ucjenjivanje konzervativne vlade Poljske kako bi poslušala naredbe koje dolaze iz Bruxellesa.

Samo dva aspekta tumačenja Luksemburškog suda pravde daju put ograničenju europske moći kako bi se smanjila njezina invazija na nacionalne jurisdikcije: Prvo, članci 19(1) i 47 zapravo se ne bi trebali tumačiti zajedno, budući da se prvi odnosi na članicu države dok je potonji namijenjen građanima.

Drugo, posebno potječući od suca Sache Prechala kroz argumentaciju ex nihilo , članak 19. stavak 1. ne treba smatrati bezgraničnim, već se samo odnosi na institucionalna pitanja, bilo da proizlaze iz prava Unije ili nacionalnog prava. Ipak, to nije ono što članak 19. stavak 1. kaže u drugom stavku. Posljedično, niti Sud pravde niti profesorica Prechal svojim ograničenjem ne tumače zakon, kao što bi doista trebali u svojoj sudskoj kvaliteti; nego ga stvaraju.

To nije samo izvor opasnosti za poljske građane, već potencijalno za sve države članice. Naravno, s novom koalicijskom vladom u Poljskoj svi ovi sukobi su zaboravljeni, kao nekom umjetnošću magije. Vladavina prava više nije pitanje u istočnoeuropskoj naciji i Sud pravde Europske unije vratio se poslu – sa sve većim ovlastima prema dvosmislenosti Ugovora.

Slika: predsjednik Duda (Wikipedia)