fbpx

Novi zakon EU-a o baterijama

Okoliš - 9 rujna, 2023

daljnji korak naprijed prema europskoj energetskoj učinkovitosti i održivosti

Europska unija neprestano traži učinkovite načine za rješavanje ekoloških izazova i promicanje održivosti u različitim sektorima. Jedna od najnovijih inicijativa u tom pogledu je novi zakon, koji je upravo stupio na snagu, o energiji i resursima, s posebnim naglaskom na baterije. Nove uredbe važan su korak prema održivijoj budućnosti jer se njome nastoje poboljšati učinkovitost, sigurnost i ekološka održivost baterija koje se upotrebljavaju u različitim industrijskim i potrošačkim sektorima.

Baterije igraju ključnu ulogu u našem modernom društvu, napajajući širok raspon elektroničkih uređaja, vozila i sustava za pohranu energije. Međutim, proizvodnja, uporaba i zbrinjavanje baterija mogu imati negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje ako se njima ne upravlja pravilno. Rast industrije baterija doveo je do potrebe za strožom regulativom za rješavanje pitanja kao što su vađenje sirovina, recikliranje i upravljanje rabljenim baterijama.

Novi zakon EU-a o baterijama osmišljen je kako bi se odgovorilo na nekoliko ekoloških izazova i promicala veća održivost tijekom cijelog životnog ciklusa uređaja za punjenje. Zakonom se potiče usvajanje modela kružnog gospodarstva koji se zalažu za recikliranje, ponovnu uporabu i smanjenje otpada. To bi trebalo doprinijeti manjoj ovisnosti o prirodnim resursima i smanjenju utjecaja na okoliš povezanog s vađenjem. Proizvodnja baterija često je povezana sa značajnom emisijom ugljika, a s novim zakonom Europska unija namjerava promicati proizvodnju baterija s manjim utjecajem na okoliš, potičući uporabu obnovljivih izvora energije i učinkovitije procese u smislu energetskog pogleda.

Zakon ima za cilj poboljšanje sigurnosti baterija, sprječavanje rizika povezanih s kratkim spojevima, pregrijavanjem i plamenom, potičući veću kvalitetu proizvoda s posljedičnim smanjenjem rizika od kvarova i preuranjenih kvarova. Novi zakon potiče inovacije u sektoru baterija, potičući razvoj naprednijih i održivijih tehnologija od strane proizvodnih tvrtki. To bi moglo dovesti do naprednijih baterija, većeg kapaciteta i duljeg vijeka trajanja. Zakonom se utvrđuju ambiciozni ciljevi za recikliranje rabljenih baterija s ciljem oporabe značajnog postotka materijala sadržanih u njima, kao što su litij, kobalt i nikal, čime se pomaže smanjiti pritisak na vađenje prirodnih resursa i ograničiti utjecaj na okoliš.

Novi zakon također zahtijeva jasno i točno označivanje baterija, pruža informacije o performansama, životu i utjecaju na okoliš te uvodi sustave sljedivosti za praćenje cijelog lanca opskrbe, od proizvodnje do odlaganja. Zakon koji je upravo predstavila Europska komisija zahtijeva od gospodarskih subjekata da poštuju posebne zahtjeve u pogledu održivosti, sigurnosti i kvalitete baterija, utvrđujući jasne odgovornosti za prikupljanje, recikliranje i pravilno odlaganje rabljenih baterija.

U skladu s novim zakonodavstvom zabranit će se odlaganje rabljenih baterija u normalnim tokovima otpada, čime će se promicati povrat baterija proizvođačima ili posebnim sustavima prikupljanja. Proizvođači će se morati pridržavati strožih standarda u pogledu održivosti, kvalitete i sigurnosti s nadom da će takvo ponašanje potaknuti industriju da ulaže u naprednije i održivije tehnologije. Potrošači će biti točnije informirani o karakteristikama baterija koje kupuju, tako da će moći donositi informiranije odluke. Krajnji potrošač moći će, prema novim europskim smjernicama, imati koristi od većeg vijeka trajanja i pouzdanosti samih baterija.

Stupanje na snagu novog zakonodavstva EU-a o baterijama važan je korak prema promicanju učinkovitosti i održivosti u sektoru baterija. Cilj ovog zakonodavstva nije samo smanjiti utjecaj baterija na okoliš, već i promicati inovacije i odgovornost u cijelom lancu vrijednosti. Provedbom tih mjera EU pokazuje svoju predanost zelenijoj i održivijoj budućnosti, promičući odgovornije upravljanje resursima i doprinoseći borbi protiv klimatskih promjena.