fbpx

Nový zákon EU o bateriích

Životní prostředí - 9 září, 2023

Další krok směrem k evropské energetické účinnosti a udržitelnosti

Evropská unie neustále hledá účinné způsoby, jak řešit environmentální výzvy a podporovat udržitelnost v různých odvětvích. Jednou z nejnovějších iniciativ v tomto ohledu je nový zákon o energii a zdrojích, který právě vstoupil v platnost, přičemž zvláštní pozornost je věnována bateriím. Nové předpisy představují důležitý krok směrem k udržitelnější budoucnosti, neboť jejich cílem je zlepšit účinnost, bezpečnost a ekologickou udržitelnost baterií používaných v různých průmyslových a spotřebitelských odvětvích.

Baterie hrají v naší moderní společnosti klíčovou roli, protože pohánějí celou řadu elektronických zařízení, vozidel a systémů pro skladování energie. Výroba, používání a likvidace baterií však mohou mít negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, pokud nejsou správně řízeny. Růst bateriového průmyslu vedl k potřebě přísnější regulace, která by řešila otázky, jako je těžba surovin, recyklace a nakládání s použitými bateriemi.

Nový zákon EU o bateriích byl navržen tak, aby řešil několik ekologických výzev a podpořil větší udržitelnost po celou dobu životnosti nabíjecích zařízení. Zákon podporuje zavádění modelů oběhového hospodářství, které upřednostňují recyklaci, opětovné použití a snižování množství odpadu. To by mělo přispět ke snížení závislosti na přírodních zdrojích a ke snížení dopadu těžby na životní prostředí. Výroba baterií je často spojena se značnými emisemi uhlíku a Evropská unie chce novým zákonem podpořit výrobu baterií s nižším dopadem na životní prostředí a podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a účinnějších procesů z hlediska energie.

Cílem zákona je zvýšit bezpečnost baterií, zabránit rizikům spojeným se zkratem, přehřátím a vzplanutím, podpořit vyšší kvalitu výrobků a následně snížit riziko poruch a předčasných selhání. Nový zákon stimuluje inovace v odvětví baterií a podporuje vývoj pokročilejších a udržitelnějších technologií ze strany výrobních společností. To by mohlo vést ke vzniku dokonalejších baterií s vyšší kapacitou a delší životností. Zákon stanoví ambiciózní cíle pro recyklaci použitých baterií s cílem získat zpět významné procento materiálů v nich obsažených, jako je lithium, kobalt a nikl, což pomůže snížit tlak na těžbu přírodních zdrojů a omezit dopad na životní prostředí.

Nový zákon rovněž vyžaduje jasné a přesné označování baterií, které poskytuje informace o jejich výkonu, životnosti a dopadu na životní prostředí, a zavádí systémy sledovatelnosti pro monitorování celého dodavatelského řetězce od výroby až po likvidaci. Zákon, který právě předložila Evropská komise, vyžaduje, aby hospodářské subjekty splňovaly zvláštní požadavky týkající se udržitelnosti, bezpečnosti a kvality baterií, a stanoví jasnou odpovědnost za sběr, recyklaci a správnou likvidaci použitých baterií.

Podle nové legislativy bude zakázána likvidace použitých baterií v běžných odpadních tocích a místo toho bude podporováno vracení baterií výrobcům nebo do zvláštních sběrných systémů. Výrobci budou muset dodržovat přísnější normy z hlediska udržitelnosti, kvality a bezpečnosti a doufají, že toto chování přiměje průmysl investovat do pokročilejších a udržitelnějších technologií. Spotřebitelé budou přesněji informováni o vlastnostech baterií, které kupují, a budou se tak moci rozhodovat informovaněji. Konečný spotřebitel bude moci podle nové evropské směrnice těžit z vyšší životnosti a spolehlivosti samotných baterií.

Vstup nového zákona EU o bateriích v platnost představuje důležitý krok k podpoře účinnosti a udržitelnosti v odvětví baterií. Cílem těchto právních předpisů je nejen snížit dopad baterií na životní prostředí, ale také podpořit inovace a odpovědnost v celém hodnotovém řetězci. Prováděním těchto opatření EU prokazuje svůj závazek k zelenější a udržitelnější budoucnosti, podporuje odpovědnější nakládání se zdroji a přispívá k boji proti změně klimatu.