fbpx

Italia face pionierat în domeniul ecologiei la G7

Energie - mai 3, 2024

Centralele electrice pe bază de cărbune se așteaptă să se încheie până în 2025

În cursa către o tranziție energetică mai durabilă, Italia se pregătește să joace un rol de pionierat, anunțându-și intenția de a elimina utilizarea centralelor electrice pe bază de cărbune până în 2025, cel puțin pe teritoriul continental. Acest obiectiv ambițios a fost evidențiat în prima zi de lucru a reuniunii G7 pentru climă, energie și mediu, care a avut loc luni, 29 aprilie, în cadrul somptuos al Palatului Regal Venaria Reale din Torino.

Ministrul Mediului și Securității Energetice, Gilberto PichettoFratin, a confirmat acordul la care au ajuns delegații G7, precizând însă că, pentru moment, este vorba doar de un acord tehnic. Cu toate acestea, obiectivul unei tranziții complete de la cărbune până în 2030 a fost evidențiat ca fiind o direcție împărtășită de participanți. În timpul lucrărilor, delegații au abordat și alte chestiuni cruciale legate de energie, inclusiv energia de fisiune și dezvoltarea energiei de fuziune. Ministrul PichettoFratin a raportat că aceste aspecte au făcut obiectul unor discuții și că se lucrează în continuare la elaborarea unor propuneri concrete, cu scopul de a le prezenta în cadrul Conferinței părților (COP) 29.

Primul pas către acest obiectiv ambițios a fost identificat ca fiind necesitatea de a redefini domeniul de aplicare al evaluărilor, în special în ceea ce privește finanțarea pentru climă și fondul pentru țările sărace. În prezent, după cum a subliniat ministrul, evaluările se bazează pe criterii prea „voluntare”, fără limite clar definite. Este esențial să se stabilească sisteme de contribuție mai clare și mai transparente, astfel încât eforturile fiecărei țări să poată fi evaluate și clasificate pe baza acțiunilor întreprinse efectiv. Prin urmare, Italia, prin intermediul conducerii G7, se angajează să deschidă calea către o tranziție energetică mai durabilă, care să reducă progresiv dependența de cărbune și să promoveze adoptarea de surse de energie curată și regenerabilă. Acest anunț reprezintă un pas important în direcția unui viitor mai verde și mai rezistent, nu doar pentru Italia, ci pentru întreaga comunitate globală.

Tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon nu va fi lipsită de provocări, dar este o provocare pe care nu ne putem permite să o ignorăm. Este nevoie de un angajament comun și coordonat din partea tuturor țărilor pentru a atenua schimbările climatice și a asigura un viitor durabil pentru generațiile viitoare. G7 are potențialul și responsabilitatea de a conduce acest proces, acționând ca un catalizator pentru o acțiune globală. Prin asumarea unui rol de lider în acest context, Italia își demonstrează angajamentul față de durabilitatea mediului și de bunăstarea oamenilor și se pregătește să fie o sursă de inspirație pentru alte țări care doresc să se angajeze pe o cale similară către un viitor mai durabil, mai ecologic și mai prosper.

Calea către un viitor fără cărbune este esențială pentru a combate schimbările climatice și pentru a ne proteja planeta. Cu toate acestea, tranziția către surse de energie mai puțin poluante și mai durabile prezintă mai multe provocări care trebuie abordate cu determinare și angajament. Una dintre principalele provocări este reprezentată de necesitatea de a asigura o tranziție echitabilă și favorabilă tuturor. În timp ce renunțarea la cărbune este esențială pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este important să se ia în considerare impactul social și economic pe care această tranziție l-ar putea avea asupra comunităților care depind de industria cărbunelui. Este esențial să se ofere sprijin și oportunități de reconversie profesională pentru lucrătorii și comunitățile afectate de închiderea centralelor electrice pe bază de cărbune, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă în timpul acestui proces de schimbare.

Tranziția către sursele de energie regenerabilă necesită investiții semnificative în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Trebuie dezvoltate și puse în aplicare soluții mai eficiente și mai fiabile de stocare a energiei pentru a asigura o aprovizionare stabilă și sigură cu energie. În același timp, este important să se promoveze cercetarea și dezvoltarea de tehnologii curate și durabile, cum ar fi energia solară, eoliană și hidroelectrică, pentru a reduce dependența de combustibilii fosili și pentru a încuraja o mai mare independență energetică. Guvernanța și cooperarea internațională sunt esențiale pentru a asigura succesul tranziției energetice. Este necesar să se stabilească mecanisme de coordonare și colaborare între țări, pentru a face schimb de cunoștințe, experiențe și bune practici în promovarea energiei regenerabile și pentru a aborda provocările legate de renunțarea treptată la cărbune.În plus, este important să se consolideze acordurile internaționale privind clima, cum ar fi Acordul de la Paris, și să se angajeze la acțiuni concrete și ambițioase pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a limita încălzirea globală la niveluri acceptabile.