fbpx

Itálie je průkopníkem ekologie na zasedání G7

Energie - 3 května, 2024

Předpokládaný konec provozu uhelných elektráren do roku 2025

V závodě o udržitelnější energetiku se Itálie chystá hrát průkopnickou roli a oznámila svůj záměr do roku 2025 přestat využívat uhelné elektrárny alespoň na území kontinentu. Tento ambiciózní cíl vyplynul z prvního pracovního dne zasedání skupiny G7 pro klima, energetiku a životní prostředí, které se konalo v pondělí 29. dubna v honosném prostředí královského paláce Venaria Reale v Turíně.

Ministr životního prostředí a energetické bezpečnosti Gilberto PichettoFratin potvrdil dohodu dosaženou mezi delegáty skupiny G7 a upřesnil, že se v tuto chvíli jedná pouze o technickou dohodu. Účastníci však zdůraznili cíl úplného odklonu od uhlí do roku 2030 jako směr, který sdílejí. Během jednání se delegáti zabývali také dalšími zásadními otázkami souvisejícími s energetikou, včetně štěpné energie a vývoje energie z jaderné syntézy. Ministr PichettoFratin informoval, že tyto otázky byly předmětem diskuse a že probíhá další práce na vypracování konkrétních návrhů s cílem předložit je na konferenci smluvních stran (COP) 29.

Prvním krokem k tomuto ambicióznímu cíli je potřeba nově definovat rozsah hodnocení, zejména pokud jde o financování klimatu a fond pro chudé země. V současné době, jak zdůraznil ministr, jsou hodnocení založena na kritériích, která jsou příliš „dobrovolná“, bez jasně stanovených hranic. Je nezbytné zavést jasnější a transparentnější systémy příspěvků, aby bylo možné hodnotit a klasifikovat úsilí jednotlivých zemí na základě skutečně přijatých opatření. Itálie se proto prostřednictvím vedení skupiny G7 zavázala, že povede cestu k udržitelnější energetické transformaci, která postupně sníží závislost na uhlí a podpoří zavádění čistých a obnovitelných zdrojů energie. Toto oznámení představuje významný krok směrem k ekologičtější a odolnější budoucnosti nejen pro Itálii, ale pro celé světové společenství.

Přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebude bez problémů, ale je to výzva, kterou si nemůžeme dovolit ignorovat. Ke zmírnění změny klimatu a zajištění udržitelné budoucnosti pro budoucí generace je zapotřebí společného a koordinovaného závazku všech zemí. Skupina G7 má potenciál a odpovědnost vést tento proces a působit jako katalyzátor globálních opatření. Itálie tím, že se v této souvislosti ujímá vedoucí úlohy, prokazuje svůj závazek k udržitelnosti životního prostředí a blahobytu lidí a připravuje se být zdrojem inspirace pro ostatní země, které se chtějí vydat podobnou cestou k udržitelnější, ekologičtější a prosperující budoucnosti.

Cesta k budoucnosti bez uhlí je nezbytná pro boj proti změně klimatu a ochranu naší planety. Přechod na čistší a udržitelnější zdroje energie však představuje několik výzev, které je třeba řešit s odhodláním a nasazením. Jednu z hlavních výzev představuje potřeba zajistit spravedlivý a inkluzivní přechod pro všechny. Přestože je přechod od uhlí zásadní pro snížení emisí skleníkových plynů, je důležité vzít v úvahu sociální a ekonomické dopady, které by tento přechod mohl mít na komunity závislé na uhelném průmyslu. Je nezbytné poskytnout podporu a možnosti rekvalifikace pracovníkům a komunitám postiženým uzavřením uhelných elektráren a zajistit, aby během tohoto procesu změn nikdo nezůstal pozadu.

Přechod na obnovitelné zdroje energie vyžaduje značné investice do infrastruktury a inovativních technologií. Pro zajištění stabilních a bezpečných dodávek energie je třeba vyvinout a zavést účinnější a spolehlivější řešení skladování energie. Zároveň je důležité podporovat výzkum a vývoj čistých a udržitelných technologií, jako je solární, větrná a vodní energie, aby se snížila závislost na fosilních palivech a podpořila větší energetická nezávislost. Správa a mezinárodní spolupráce jsou klíčem k zajištění úspěchu energetické transformace. Je nutné vytvořit mechanismy koordinace a spolupráce mezi zeměmi, aby bylo možné sdílet znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy při podpoře obnovitelných zdrojů energie a řešení problémů spojených s postupným odklonem od uhlí.Dále je důležité posílit mezinárodní dohody o klimatu, jako je Pařížská dohoda, a zavázat se ke konkrétním a ambiciózním opatřením ke snížení emisí skleníkových plynů a omezení globálního oteplování na přijatelnou úroveň.