fbpx

Włochy pionierami ekologii na szczycie G7

Energia - 3 maja, 2024

Przewiduje się, że elektrownie węglowe zakończą działalność do 2025 r.

W wyścigu w kierunku bardziej zrównoważonej transformacji energetycznej, Włochy przygotowują się do odegrania roli pioniera, ogłaszając zamiar wyeliminowania wykorzystania elektrowni węglowych do 2025 r., przynajmniej na terytorium kontynentu. Ten ambitny cel pojawił się podczas pierwszego dnia prac grupy G7 ds. klimatu, energii i środowiska, które odbyły się w wystawnym otoczeniu Pałacu Królewskiego Venaria Reale w Turynie, w poniedziałek 29 kwietnia.

Minister Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego, Gilberto Pichetto-Fratin, potwierdził porozumienie osiągnięte przez delegatów G7, zaznaczając jednocześnie, że w chwili obecnej jest to jedynie porozumienie techniczne. Jednak cel całkowitego odejścia od węgla do 2030 r. został podkreślony jako kierunek podzielany przez uczestników. Podczas obrad delegaci poruszyli również inne kluczowe kwestie związane z energią, w tym energię rozszczepienia i rozwój energii termojądrowej. Minister Pichetto-Fratin poinformował, że kwestie te były przedmiotem dyskusji i że trwają dalsze prace nad opracowaniem konkretnych propozycji w celu przedstawienia ich na Konferencji Stron (COP) 29.

Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia tego ambitnego celu była potrzeba ponownego zdefiniowania zakresu ocen, w szczególności w odniesieniu do finansowania działań związanych z klimatem i funduszu na rzecz krajów ubogich. Obecnie, jak podkreślił minister, oceny opierają się na kryteriach, które są zbyt „dobrowolne”, bez jasno określonych granic. Konieczne jest ustanowienie jaśniejszych i bardziej przejrzystych systemów wkładu, tak aby wysiłki poszczególnych krajów mogły być oceniane i klasyfikowane na podstawie faktycznie podjętych działań. Włochy, poprzez przywództwo G7, są zatem zaangażowane w prowadzenie ścieżki w kierunku bardziej zrównoważonej transformacji energetycznej, która stopniowo zmniejsza zależność od węgla i promuje przyjęcie czystych i odnawialnych źródeł energii. Ogłoszenie to stanowi znaczący krok w kierunku bardziej ekologicznej i odpornej przyszłości, nie tylko dla Włoch, ale dla całej globalnej społeczności.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną nie obędzie się bez wyzwań, ale jest to wyzwanie, którego nie możemy zignorować. Aby złagodzić zmiany klimatu i zapewnić zrównoważoną przyszłość przyszłym pokoleniom, konieczne jest wspólne i skoordynowane zaangażowanie wszystkich krajów. Grupa G7 ma potencjał i odpowiedzialność, by przewodzić temu procesowi, działając jako katalizator globalnych działań. Włochy, przyjmując rolę lidera w tym kontekście, demonstrują swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska i dobrobyt ludzi oraz przygotowują się do bycia źródłem inspiracji dla innych krajów, które chcą wejść na podobną ścieżkę w kierunku bardziej zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska i dostatniej przyszłości.

Droga do przyszłości wolnej od węgla jest niezbędna do walki ze zmianami klimatu i ochrony naszej planety. Jednak przejście na czystsze i bardziej zrównoważone źródła energii wiąże się z kilkoma wyzwaniami, którym należy stawić czoła z determinacją i zaangażowaniem. Jednym z głównych wyzwań jest potrzeba zapewnienia sprawiedliwej i integracyjnej transformacji dla wszystkich. Chociaż odejście od węgla ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ społeczny i gospodarczy, jaki ta transformacja może mieć na społeczności zależne od przemysłu węglowego. Niezbędne jest zapewnienie wsparcia i możliwości przekwalifikowania pracownikom i społecznościom dotkniętym zamknięciem elektrowni węglowych, zapewniając, że nikt nie zostanie pominięty w tym procesie zmian.

Przejście na odnawialne źródła energii wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę i innowacyjne technologie. Aby zapewnić stabilne i bezpieczne dostawy energii, należy opracować i wdrożyć bardziej wydajne i niezawodne rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Jednocześnie ważne jest promowanie badań i rozwoju czystych i zrównoważonych technologii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zachęcić do większej niezależności energetycznej. Zarządzanie i współpraca międzynarodowa mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu transformacji energetycznej. Konieczne jest ustanowienie mechanizmów koordynacji i współpracy między krajami w celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie promowania energii odnawialnej i podejmowania wyzwań związanych z odchodzeniem od węgla. Ponadto ważne jest wzmocnienie międzynarodowych porozumień klimatycznych, takich jak porozumienie paryskie, oraz zobowiązanie się do konkretnych i ambitnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia globalnego ocieplenia do akceptowalnych poziomów.